Tájékoztató a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. júniusi kiegészítő emeléséről

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján a tárgyévi költségvetési törvényben rögzített várható fogyasztói árnövekedés mértéke szerint a korábban megállapított ellátásokat minden év januárjában emelni kell. Ennek megfelelően 2021 januárjában a nyugdíjak és más ellátások 3 százalékkal emelkedtek. A felülvizsgált makrogazdasági paraméterek alapján a fogyasztói árindex 2021-ben várhatóan 3 százaléknál nagyobb mértékben fog emelkedni, ezért a Kormány a nyugdíjak és egyéb ellátások 2021. júniusi kiegészítő emeléséről döntött.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8785/

A kiegészítő emelés mértéke 

2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 0,6 százalékkal emelkednek azok az ellátások, amelyekre a 2021. január 1-i emelés járt.

Az emelés a korábban kifizetett tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás egyheti összegére is jár.

Az ellátások emeléséről és a 2021. január-május hónapokra járó emelés összegének folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

A 0,6%-kal emelt összeg folyósítása első ízben 2021. június hónapban történik. Postai kifizetés esetén a 2021. január-május hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó 0,6%-os emelés összege a 2021. június havi nyugellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az emelési különbözet összege, illetve a tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra járó különbözet összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül.

Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a 2021. január-május hónapokra járó emelés és a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó emelés külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2021. június 11-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra.

Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, az emelés visszamenőlegesen járó összege, továbbá a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra járó emelés a 2021. június havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra.

Az emelésre kerülő ellátások

A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V.18.) Korm. rendelet értelmében a júniusi kiegészítő emeléssel érintett ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések.

Az emelés megállapítása

Ha egy személy részére egyidejűleg több, a fentiekben felsorolt és emelendő ellátás kerül folyósításra, az ellátások emelése külön-külön megtörténik.

Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2021. június 1-jétől – 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 101.550 forintra emelkedik.

A 2020. december 31-ét követően megállapított vagy folyósított ellátások emelése

A 2021. júniusi kiegészítő emelés megilleti a 2020. december 31-ét követő időponttól

- megállapított vagy folyósított a fent leírtak szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,

- megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a 2021. januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

A megállapítás időpontjától kezdődően emelkedik a 2020. december 31-ét követő időponttól megállapított özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, ha a kiszámításának alapja az elhunyt jogszerző 2021. január 1-jét megelőző időponttól megállapított saját jogú ellátása.

A 2021. június 1-je előtt megszűnt ellátások emelése

Ha a január havi emeléssel érintett ellátás 2021. június 1-jét megelőzően megszűnt, és – új ellátásra jogosultság esetén – a korábbi ellátás helyett megállapított új ellátás emelésre nem jogosít, akkor az ellátás folyósítási hónapjaira számított emelés egy összegben illeti meg a megszűnt ellátás jogosultját.

A megszűnt ellátás után járó kiegészítő emelés arányos részének egyösszegű kifizetését a jogosult, illetve elhalálozása esetén hozzátartozója vagy örököse írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A rokkantsági járadék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a rokkantsági járadék havi összege is visszamenőleges hatállyal emelkedett, 2021. január 1-jétől 40 555 forint. A rokkantsági járadék 2021. júniusi emeléséről, a 2021. január-május hónapokra járó különbözet valamint a tizenharmadik havi rokkantsági járadékra járó emelés utalásáról, illetve 2021. évi kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nemzeti helytállásért pótlék emelése

A nyugellátások emelésével egyidejűleg a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 2021. évben történő megállapítása esetén irányadó összeghatár is – 2021. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – emelkedett, saját jogon járó pótlék esetén 215 605 forintra, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 107 805 forintra.

A 2021. január 1-je előtt megállapított pótlék összege 0,6%-kal emelkedik.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a már folyósított pótlék 2021. júniusi emeléséről, a 2021. január - május hónapokra járó emelési különbözet valamint a tizenharmadik havi nemzeti helytállásért pótlék emelésének utalásáról, illetve 2021. évi kezdő időponttól megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék esetén a megállapítás kezdő időpontjától járó emelési különbözet utalásáról hivatalból gondoskodik.

A kiegészítő nyugdíjemelés részletes szabályait a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V.18.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

cikkfeltöltő: 
GB

Választás

Már az első nap többen letöltötték és beadták az ellenzéki előválasztáshoz szükséges regisztrációhoz kitöltendő nyilatkozatokat.
2021.július 27.
Július 26-ától lehet hivatalosan bejelentkezni jelöltnek az ellenzéki előválasztáson, Jakab Péter, a Jobbik elnöke ezt már meg is tette – írja a politikus Facebook-oldalán.
2021.július 26.
A DK miniszterelnök-jelöltje árnyékkormányt alakít, ha megnyeri az előválasztást.
2021.július 23.
Megküldjük az előválasztás forgatókönyvét és kérjük jelezzen vissza ha a forgatókönyv szerinti ajánló aláírásgyüjtésben segitségünkre tud lenni az alábbi e-mail (bp11@dkp.hu) szíveskedjen jelezni.
2021.július 14.
Mindenkit új feladatok elé állított a pandémia, és nem mindenki volt erre felkészülve – mondta az adatvédelmi problémákról Péterfalvi Attila az InfoRádió Aréna című műsorában. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke elmondta a véleményét a pedofilellenes törvényről, a civilszervezetek adományozásáról és arról is, miért nem vizsgálta még a hatóság az internetes sütiket.
2021.július 9.
Kovács Gergő szerint a jelenlegi színvonalat ők is tudnák hozni, ráadásul még viccesebbek is lennének.
2021.július 8.
Az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltjei levélben fordultak az Európai Unió tagállamainak vezetőihez, hogy Magyarország az EU tagja maradjon 2022 után is. Az üzenet:
2021.július 2.
Karácsony Gergely interjút adott a német Bildnek, és azt mondta, „Orbán Magyarországa Kína és Oroszország kapuja az EU-ba”
2021.június 30.
Nem kérnek a magyar adófizetőknek több százmilliárd forintos terhet jelentő kínai hitelből, és a Fudan Egyetem mellett a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházását is leállítják, tájékoztatták közös levélben az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek Hszi Csin-pinget, a Kínai Népköztársaság elnökét.
2021.június 23.