XV. kerületi Önkormányzat hírlevele

Folytatódott a múlt héten áramszünet miatt félbeszakadt testületi ülés

Február 5-én (hétfőn) délután folytatta a múlt heti áramszünet miatt kényszerűségből félbeszakadt ülését a Képviselő-testület.

A képviselők döntöttek a Gazdasági Működtetési Központ főigazgató (magasabb vezető) beosztására kiírt pályázat elbírálásáról, ennek értelmében a testület a munkáltató jogkörében eljárva Bárkai Katalint bízta meg a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatói feladatainak ellátásával 2020. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának választották Dira Gábort. 

A Képviselő-testület többségének szavazatával döntés született a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről, valamint a Csokonai Kulturális és Sportközpont bérleti szerződéseinek jóváhagyásáról.

A kerületi képviselők egyhangúlag megszavazták a Fővárosi Településszerkezeti Terv módosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést. Döntöttek a volt Észak-pesti Kórház 3. és 33. jelű épületeinek hasznosításáról: az ÉPK 3. és 33. jelű épületeiben piaci hasznosítású lakások kerülnek kialakításra koncessziós eljárás keretében kiválasztásra kerülő gazdasági szereplő közreműködésével. A koncessziós pályázati kiíráshoz és dokumentáció összeállításához szükséges megvalósíthatósági tanulmánytervhez bruttó 10 millió Ft forrást biztosítanak a 2018. évi költségvetési rendeletben.

A testület többségi szavazattal döntést hozott a Liwa-malom ingatlannal kapcsolatos intézkedésekről: a pontos névhasználatról (w-vel írva a Liwa családnév írásmódja szerint), valamint arról, hogy a Liwa-malom épülete és telke hasznosításának célja a Rákospalotai Múzeum részeként kialakítandó néprajzi gyűjtemény, működő vízimalommal és erdei iskolával.

A testület megszavazta a Szántóföld utcai sporttelepen létesítendő új tornacsarnokról szóló előterjesztést, ennek érdekében pedig a Szántóföld utca 3. szám alatti ingatlan területén létesítendő tornacsarnok generál építési engedélyezési tervének, generál kiviteli tervének és árazatlan költségvetés kiírásának elkészítéséhez 35.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 44.450.000 Ft költségkeretet biztosítottak.

A képviselők döntöttek az Újpalotai Összevont Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint megszavazták a XV. kerület nemzetiségi önkormányzataival kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat által szervezett kulturális, és sport rendezvényeket, valamint a közművelődési intézmények kulturális és sport rendezvényeit, és a kerületben működő civil szervezetek kerületi kiemelt rendezvényeinek programjait tartalmazó 2018. évi Rendezvénynaptárt. 

A testület a 2017. szeptember 26-i ülésén határozatával úgy döntött, hogy a következő önkormányzati kiemelt projektek vizsgálatára bizottságot állít fel: a közétkeztetési pályáztatás; az ÉPK 13. épületének felújítása; a Deák utcai rendelő építése; a Micimackó és a Páskom Parki óvoda felújítása. A testület a bizottság munkájának határidejét a hétfői ülésen március 27-re módosította.

Elfogadásra került a XV. kerületi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztés, valamint a polgármesternek címzett interpellációt vizsgáló bizottság jelentése. 

Zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem idei jelöltjeiről szóló előterjesztést.

Ezt követően ismét nyílt ülésen az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának választották dr. Zsembery Ákost.

Az utolsó napirendi pontként a Palota Holding Zrt. megbízott vezérigazgatójának megválasztásáról szóló előterjesztést tárgyalta a testület. A képviselők többségének szavazatával a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató álláshelyének betöltésére kiírásra került pályázat lebonyolításának idejére, az új vezérigazgató megválasztásáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő időre, a Társaság vezérigazgatói feladatának ellátására ideiglenesen vezérigazgatóként dr. Erdélyi-Kincses Andrea Anikót választotta meg.

A következő - rendkívüli - testületi ülés február 14-én (szerdán) lesz, majd újabb rendes ülésre kerül sor február 27-én (kedden).

http://www.bpxv.hu/ules/2018-02-05-kepviselo-testulet

http://onkormanyzati.tv/bp15/2018_februar_05/2

 

Megkérdezzük a polgármestert

A Megkérdezzük a polgármestert legutóbbi adásában az áramszünet miatt felfüggesztett testületi ülés hétfői folytatásáról, a Gazdasági Működtetési Központ (GMK) főigazgatói pályázatának elbírálásáról, a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről, a Palota Holding Zrt. megbízott vezérigazgatójának megválasztásáról, az éves rendezvénynaptárban szereplő tervezett programokról, valamint az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság új tagjának napirenden lévő megválasztásáról is beszélt Németh Angéla alpolgármester asszony.

http://xvmedia.hu/videogallery/158-adas/

 

A XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményének névadó ünnepsége

Tisztelt Kerületi Lakosok! Február 13-án (kedden) 15 órakor kerül sor a XV. kerületi Dr. Vass László Egészségügyi Intézményünk (Budapest XV. kerület, Rákos út 77/a) névadó ünnepségére. Hajdu László polgármester úr és dr. Sólyom Olimpia orvos igazgató asszony nevében minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk a helyszínen!

 

95 éves Rákospalota - Kulturális Kerekasztal

Február 15-én (csütörtökön) 16 órától Kulturális Kerekasztalt szervezünk Rákospalota megyei jogú várossá válásának 95. évfordulója alkalmából a Polgármesteri Hivatal (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) Dísztermében. Hajdu László polgármester úr nevében minden együttműködő partnerünket és valamennyi érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Jó úton az Újpalotai Közösségi Ház fejlesztése

Az elmúlt napokban az Emberi Erőforrások Minisztériuma levélben tájékoztatta Hajdu László polgármester urat, hogy az Önkormányzat által benyújtott, és a Polgármesteri Hivatal által előkészített koncepció az Újpalotai Közösségi Ház fejlesztésére vonatkozóan a „realitásokra épít” és „megalapozott”. A további részletekről honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/hirek/jo-uton-az-ujpalotai-kozossegi-haz-fejlesztese

 

Parkolóépítés a Siemens telephelyén

Egy 136 beállásos, bekerített, csak kártyás beléptetővel használható, biztonsági kamerákkal védett és 63 új facsemetével övezett parkoló átadásával elkészült a Siemens Zrt. Késmárk utcai telephelyének első fejlesztése. A parkolót február 2-tól vehették birtokba a cég dolgozói. Az új parkolót az önkormányzat vezetői, Hajdu László polgármester, Németh Angéla, Victorné dr. Kovács Judit és Tóth Imre alpolgármesterek, dr. Lamperth Mónika jegyző és a hivatal szakemberei is megtekintették. A látogatást egyrészt az indokolta, hogy az új parkoló önkormányzati területen van, amelyet a Siemens hosszú távra bérel a kerülettől. Másrészt a német világcég önerőből finanszírozta azt a szabályozási tervet, amely egyrészt a parkoló, másrészt a március végére elkészülő 10 ezer négyzetméteres csarnok megépítését is lehetővé tette.

A Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésén a képviselők egyhangúlag meghozott döntése szerint a Késmárk u. 24-28. sz. előtti, 3500 nm területű telekingatlant határozott időre, 2017. március 1-től 2027. február 28-ig piaci áron, nettó 250 Ft/hó/nm bérleti díjért adja bérbe az Önkormányzat a Siemens Zrt-nek. A bérleti díj összege évente egyszer kerül meghatározásra a KSH által megállapított mindenkori inflációs rátával módosítva. Így az Önkormányzat bevétele várhatóan mindösszesen - infláció nélkül számolva - 105 millió Ft lesz.

http://www.bpxv.hu/hirek/parkoloepites-a-siemens-telephelyen

 

Új szolgáltatás a kerületi egészségügyben

Az úgynevezett cukorbeteg-lábambulancia február 6-i indulásával hiánypótló új szolgáltatással bővült a Rákos úti szakrendelés sebészete. Dr. Mecseky László sebész, traumatológus főorvos tájékoztatása szerint a szakrendelő lesz az első budapesti járóbeteg-intézmény, ahol ezt a beavatkozást OEP-finanszírozással végzik. A rendelések előjegyzés alapján minden páros hét keddjén dél és délután 4 óra között a szakrendelő sebészetén lesznek.

http://xvmedia.hu/uj-szolgaltatas-keruleti-egeszsegugyben/

 

Biztosítják a kémények ellenőrzését

A fővárosi családiház-tulajdonosok többsége 2018-tól is igénybe kívánja venni a rendszeres kéményellenőrzést, bár a jogszabály már nem teszi azt kötelezővé. A Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. tájékoztatása szerint a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek viszont marad az előírt szakszerű kontroll a január 1-jei törvénymódosítás nyomán.

http://xvmedia.hu/biztositjak-kemenyek-ellenorzeset/

 

Ifjúsági kapcsolatok

Egy dél-koreai ifjúsági szervezet, az International Youth Fellowship (IYF) budapesti látogatása kapcsán kerületünk lehetőséget kapott, hogy az itt tanuló diákok találkozhassanak a szervezet tagjaival, megismerjék egymás kultúráját, a diákéletet, és hosszabb távú kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A találkozónak a Kikötő Ifjúsági Sziget adott otthont február 6-án délután, melyen részt vett Németh Angéla alpolgármester asszony, a kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tizenöt fős küldöttsége, a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes néhány tagja, valamint meghívást kaptak a kerületi iskolák is.

http://www.bpxv.hu/hirek/ifjusagi-kapcsolatok

 

Nyugdíjba ment a Bárczy-díjas óvodavezető

Idén év elején nyugdíjba ment Hovanyecz Katalin, a Mozdonyvezető óvoda vezetője. Nevéhez fűződik, hogy a fővárosban elsőként vezették be 1993-tól a diétás csoportot a cukorbeteg, lisztérzékeny és ételallergiás gyerekeknek. A szakember 4 évtizedes munkáját tavaly Bárczy István-díjjal ismerte el a főváros. Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

http://www.bpxv.hu/hirek/nyugdijba-ment-hovanyecz-katalin-ovodavezeto

 

Két érmet szereztünk a karate junior Eb-n

Két érmet szereztünk az oroszországi Szocsiban rendezett kadet, junior és U21-es karate Európa-bajnokságon. A legidősebbek versenyében a két MTK-s (volt Dynamicos) versenyző, Czagány Dóra és Tamás Ferdinánd egyaránt második helyen végzett. Rajtuk kívül a magyar versenyzők közül csak Nguyen Hoang An tudott még érmet (egy bronzot) szerezni az erős mezőnyben. Szívből gratulálunk a sportolóknak!

http://www.bpxv.hu/hirek/ket-ermet-szereztunk-a-karate-junior-eb-n

 

Odúkat kaptak a pelék a páskomligeti erdőben

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat mezőőrei részt vettek az Erdőmentő alapítvány által létrehozott országos pelementő programban. A program részeként a XV. kerületi páskomligeti erdőben több, speciálisan a pelék részére készült odú kihelyezésében segítettek.

http://15.kerulet.ittlakunk.hu/termeszet/180207/odukat-kaptak-pelek-paskomligeti-erdoben

 

Hétvégére csökken a csapadékhajlam

Pénteken a Dunántúlon és délen már többfelé számíthatunk napsütésre, majd a felhősebb szombatot naposabb vasárnap követi. Hétvégén szombaton felhősebb, vasárnap naposabb időre van kilátás, szombaton még északkeleten és nyugaton hószállingózás előfordulhat, reggelente pára- és ködfoltok alakulhatnak ki, számottevő csapadék ugyanakkor nem várható. Éjszakánként szinte mindenhol fagyni fog, napközben a legtöbb helyen 5 fok közelébe melegszik a levegő.

https://www.idokep.hu/hirek/mediterran-ciklon-hoz-havat-havas-esot-esot

 

Gyere korcsolyázni!

Tisztelt Kerületi Lakosok!

A XV. kerületi Önkormányzat az idei téli szezonban is ingyenesen látogatható műjégpályát működtet a kerületben. Február 25-ig minden korcsolyázni szerető kerületit szeretettel várunk a Czabán Általános Iskola udvarán (Budapest XV. kerület, Széchenyi tér 13.). A műjégpálya nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Hétköznap:

8-16 óráig: díjmentes a kerületi óvodások, iskolások részére – szervezetten, oktatóval

17-21 óráig: díjmentes a lakosság részére

Hétvégén és ünnepnapokon:

8 – 21 óráig: díjmentes a lakosság részére.

http://www.bpxv.hu/hirek/gyere-korcsolyazni-2

 

Februári programok a Csokonaiban

Februárban is sokszínű kínálattal, izgalmas programokkal várja a kerületi közönséget a Csokonai Művelődési Ház (Budapest XV. kerület, Eötvös u. 64-66.). Mindenkit sok szeretettel látunk!

 

Falusi disznótor

A farsang időszakába lépve február 10-én (szombaton) 8-14 óráig idén ismét falusi disznótorral, a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes programjával, élő népzenével, kézműves foglalkozásokkal és rendhagyó tárlatvezetéssel várjuk a kerületünkben élőket Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteményének épületében és udvarán (Budapest XV. kerület, Pestújhelyi út 81.). A szabadtéri rendezvényre a belépés ingyenes, minden érdeklődőt sok szeretettel látunk!

 

Farsangi meghívó

A XV. kerületi Önkormányzat és a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete közös szervezésében február 10-én (szombaton) 15 órától farsangi mulatságra várjuk a kerületi családokat, a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.)! Mindenkit sok szeretettel látunk!

 

Vasútmodell- és legókiállítás

Vasútmodell-és legókiállítás várja az érdeklődőket február 9-én (pénteken) és 10-én (szombaton) a Pestújhelyi Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Szűcs István utca 45.). Mindenkit sok szeretettel látunk!

http://csokonaiksk.hu/index.php/component/rsevents/event/24950-lego-varos?Itemid=101

 

Farsangi Babaszombat

Farsangi bababál várja a kerületi kicsinyeket babajátszóval, pacsmagoldával és farsangi fánkkal február 10-én (szombaton) 10 órától az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Mindenkit sok szeretettel látunk!

http://csokonaiksk.hu/index.php/component/rsevents/event/31432-babaszombat?Itemid=101

 

Kerületi farsangi fesztivál 2018

Február 12-15-ig (hétfőtől csütörtökig) idén is megrendezésre kerül a Pestújhelyi Közösségi Ház népszerű farsangi fesztiválja. A közel harminc évvel ezelőtt útjára indított Farsangi Fesztiválnak az volt, és ma is az a célja, hogy bemutatkozási, föllépési lehetőséget adjon a kerületben élő vagy itt tanuló, versmondásban, zenélésben, színjátszásban, éneklésben és táncban jeleskedő, 6-18 éves diákoknak. Jelentkezni lehet február 6-ig (keddig) a kerület iskoláiban vagy a Pestújhelyi Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Szűcs István u. 45.). Minden vállalkozó szellemű érdeklődőt és jelentkezőt sok szeretettel várunk!

http://csokonaiksk.hu/

 

Mazsola - zenés bábjáték

Február 17-én (szombaton) délelőtt 10 órától Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri kismalac és a melegszívű Manócska, azaz Bálint Ágnes ismert mesehőseinek felejthetetlen történetei elevenednek meg a Fabula Bábszínház előadásában az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Minden mesekedvelő érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Télűző farsangi rock and roll buli

Télűző farsangi rock and roll bulival és a Pedrofon zenekarral várjuk a szórakozni vágyó közönséget az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.) február 24-én (szombaton) 20 órától. Minden érdeklődőt szeretettel látunk!

 

Egyéves kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán

Egyéves lett kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán. Az alábbiakban hangulatos képsort állítottunk össze az elmúlt közös évünk emlékezetes pillanataiból. Mindenkit köszönt a Periszkóp blog szerkesztője, aki az elmúlt évben minden párt és civil szervezet bográcsába belekóstolt, és az sem zavarta különösképp, amikor egyszer azt mondták neki, csak az beszélhet hitelesen a kerületről, aki itt született.

http://perpal.hu/2018/02/03/egyeves-a-periszkop/

 

A medve és a halász: február 2-i történet

A néphagyomány úgy tartja, hogy február másodikán a medve felkel téli álmából, kinéz a barlangjából, és árnyéka alapján meg lehet jósolni az elkövetkezendő hetek időjárását. Ha tiszta, derült az idő, és a medve találkozik az árnyékával, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, így sokáig fog tartani a tél. Ha azonban nem látja meg az árnyékát a borús, zord időjárás miatt, akkor ez azt jelenti, hogy kis idő múlva enyhülni fog az idő, és hamarosan véget ér a tél. Idén meglehetősen borongós, csapadékos volt az időjárás a nevezetes napon, mindenesetre kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán is körbejárta a témát.

http://perpal.hu/2018/02/02/medve-es-halasz-februar-2-tortenet-18/

 

Görög farsang a Csokiban

Játék, zene, maszkabál. Görög farsangi mulatságot rendeztek a Csokonai művközpontban (azaz a Csokiban). Bősze Lajos a helyszínen járt, fotóiból örömmel válogatunk. Aranyosak voltak a gyerekek, jókedvűek a felnőttek. A Mydros pompás muzsikájára lejtettek a házigazdák és a vendégek. A szervezők, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, vezetőinek mindenkihez volt egy jó szavuk. Ott volt a helyszínen kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán: mutatjuk, mi történt, a videón mindenki megtalálja önmagát és ismerőseit.

http://perpal.hu/2018/02/07/gorog-farsang-csokiban/

 

Megkezdődött a busójárás Mohácson

A rendezvény hat napja alatt mintegy 35 helyszínen reggeltől estig nyolcvan programra várják az érdeklődőket. Az UNESCO szellemi kulturális örökségeinek listájára felkerült népszokás idei rendezvényein 49 busócsoport 1350 busója és egyéb maskarása vesz részt. A kiemelt rendezvényekre legalább 80-100 ezer látogatót várnak Mohácsra.

https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2018/02/08/megkezdodott-a-busojaras-mohacson/

 

Veronai baleset: átvette a TF Hőse-díjat a diákokat mentő tanár

A Testnevelési Egyetem (TE) csütörtöki szenátusi ülésének elején átvette a TF Hőse-díjat Vígh György testnevelő tanár, aki több ember életét mentette meg a veronai busztragédiában. Az intézmény honlapjának beszámolója szerint az elismerést Mocsai Lajos rektor, a TE vezetői, valamint a szenátus tagjai adták át Vígh Györgynek.

Vígh György – a TF korábbi hallgatója, a Szinyei Merse Pál Gimnázium testnevelő tanára – saját életét kockáztatva hat gyereket, illetve sportolót mentett ki a lángok közül, amikor tavaly január 20-án éjjel a sítáborból hazafelé tartó magyar autóbusz balesetet szenvedett az olaszországi A4-es autópályán. A buszon ötvenhatan utaztak, 43 gyerek, 11 felnőtt és a két sofőr. A tragédiában tizenheten haltak meg, köztük Vígh György két gyereke.

http://hvg.hu/itthon/20180208_Veronai_baleset_Atvette_a_TF_Hosedijat_a_diakokat_mento_tanar

 

9300 tonna ételt mentett meg tavaly az élelmiszerbank

  Csaknem 400 kamionnyi, 9300 tonnányi, 5,2 milliárd forint összértékű ételt mentett meg a kidobástól a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaly, ezzel több mint 300 ezer rászorulónak tudott segíteni. A szervezetnek az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy becslések szerint az ételfelesleg mennyisége Magyarországon közel 2 millió tonna. Az egyesület úgy látja, ebből 80-100 ezer tonnát lehetne megmenteni.

  Míg napjainkban világszerte hatalmas pazarlás zajlik, egyre nagyobb hangsúlyt kap a feleslegek megmentése is - emelték ki. Az ételek az egyesület 350 partnerszervezetén keresztül több mint 300 ezer rászorulót segítenek. A kedvezményezettek elsődlegesen szegény gyermekek és családok, de nagy számban érnek el időseket, fogyatékkal élő embereket, hajléktalanokat és más hátrányos helyzetű csoportokat is.

  http://168ora.hu/itthon/9300-tonna-etelt-mentett-meg-tavaly-az-elelmiszerbank-144871

   

  Terjed az influenza: egyre több kórházban tilos a látogatás

  Az influenzajárvány miatt országszerte egyre több egészségügyi intézményben rendelnek el látogatási tilalmat. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztályának legfrissebb, szerdai jelentése alapján az ország valamennyi közigazgatási területen emelkedett az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága, az intenzív ellátást igénylők száma csaknem megduplázódott az előző héthez viszonyítva.

  A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint január 29. és február 4. között az országban 47 800 beteg fordult influenzás tünetekkel orvoshoz az előző heti 31 330 emberrel szemben.

  https://mno.hu/belfold/terjed-az-influenza-egyre-tobb-korhazban-tilos-a-latogatas-2445697

   

  Önkéntes véradás Újpalotán

  Február 20-án (kedden) 14-18 óráig ismét önkéntes véradást szervez a Magyar Vöröskereszt kerületünkben, az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Előre is köszönjük minden jelentkező önzetlen segítségét!

   

  Visszautasítják az orvosok a sürgősségin dolgozók elleni vádaskodást

  Visszautasítják az orvosok és más egészségügyi alkalmazottak a sürgősségi egészségügyi ellátásban dolgozók elleni alaptalan és tisztázatlan vádaskodást. Ezt a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság elnöksége, az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata, valamint a négy magyarországi orvosegyetem szakmai grémiuma közös nyilatkozatban tette közzé.

  Közleményükben többek között azt írják: 

  • "A sürgősségi ellátásban dolgozók elkötelezettek arra, hogy minden beteget időben, az állapotának megfelelő szinten, biztonságosan lássanak el.
  • Tisztában vagyunk azzal, hogy az egészségügyi ellátás során bekövetkező hibák közvetlen oka jelentős részben humán eredetű, de az is bizonyított, hogy az esetek döntő többségének hátterében rendszerszintű, az egész egészségügyet érintő szervezeti problémák állnak."

  https://mno.hu/belfold/visszautasitjak-az-orvosok-a-surgossegin-dolgozok-elleni-vadaskodast-2445923

   

  Döntöttek: nem kap pluszpénzt az oktatás és az egészségügy

  Leszavazta a gazdasági bizottság fideszes többsége azt a javaslatot, amely kiterjesztette volna a TAO-támogatást az oktatásra és az egészségügyre. A vállalkozások társasági adójuk egy részét sport- vagy kulturális egyesületeknek adhatják, így ez az összeg nem az államkincstárba, hanem ezekhez a szervezetekhez kerül.

  Az MSZP szerint megoldás lenne az oktatás és egészségügy problémáinak egy részére, ha a TAO-t kiterjeszthetnék ezekre a területekre is, javaslatukat azonban a gazdasági bizottság fideszes többsége leszavazta - hangzott el az RTL híradójában.

  Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke szerint a TAO-rendszernek köszönhetően több pénz jut sportra, és nem tudni, mi lenne, ha az oktatásra és az egészségügyre is adnának belőle, ezzel belenyúlnának ebbe a bonyolult rendszerbe.

  http://rtl.hu/rtlklub/hirek/tao-minden-marad-a-regiben

   

  Hiába van ingyen a műláb, ha nem lehet használni

  A gyógyászati segédeszközök körüli problémák közül csak az egyik, hogy sokba kerülnek. Az állam által ingyen biztosított eszközök nagy része elavult, kínai alkatrészekből rakják össze, és ha egyszer megkapta a jogosult, utána reklamációnak helye nincs. Akkor sem, ha később derül ki, hogy mégsem passzol a műláb, vagy nem is férünk bele kényelmesen abba a kerekesszékbe. És kivételesen nem is az a probléma, hogy az állam sajnálja a területre pénzt, csak a rendszer működik irtó rosszul.

  Magyarországon több mint egymillió ember szorul gyógyászati segédeszközre a mindennapi élethez, nagy részük egyszerre többfélét is kénytelen használni. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az érintettek önrendelkező életet élhessenek, tudjanak egyedül mozogni, fürdeni, közlekedni, takarítani. A gyógyászati segédeszközök rendszere azonban számos ponton vérzik, és ennek csak egy része, hogy a rajtuk lévő ÁFA hosszú évek óta 27 százalék. Az érintettek többsége alacsony jövedelmű nyugdíjas vagy valamilyen fogyatékossággal élő, akinek nagy teher az eszközök megvásárlása, nem egyszer már az önrész kifizetése is problémát jelent. Hiába az évek óta tartó figyelemfelhívás, 14 éve nincs változás. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és partnerszervezetei a közelmúltban egyeztettek a kormány képviselőivel, mert szeretnék, ha 5 százalékra csökkenne az ÁFA.

  Fürdetőpad, egészségügyi betét, gyógycipő, fürdetőszék – csak pár azok közül a gyógyászati segédeszközök közül, amiket a mozgásukban korlátozottak használnak, de mind közül a legfontosabb az ő esetükben a kerekesszék. Legyen az elektromos vagy aktív (amit a saját karjukkal hoznak mozgásba). A kerekesszéket a szakorvos írja fel annak, aki jogosult közgyógyászati ellátásra (röviden közgyógyra), az ingyen megkapja. Aki nem jogosult, annak ki kell fizetnie a vételár 15 százalékát. Egy 800 ezres szék esetében ez több, mint százezer forint is lehet.

  Az igénylés maga is rendkívül méltánytalan, mert nem a sérültség fokát nézik, hanem számos más egyéb dolgot. Például, hogy nevel-e a mozgássérült gyereket, van-e munkaviszonya vagy tanulói jogviszonya. Egyiküktől, amikor kerekesszéket igényelt, például megkérdezte az orvos, hogy mégis minek neki a kocsi, ha úgyis vak, minek akar így az utcára menni.

  https://index.hu/belfold/2018/02/06/meosz_mulab_kerekesszek_abcug/

   

  Középfülgyulladás is jelezhet ételallergiát

  Visszatérő középfülgyulladás és asztmás hörghurut esetén érdemes ételallergia irányába is vizsgálódni. Dr. Hidvégi Edit gyermekgyógyász, gasztroenterológus, tüdőgyógyász a táplálékallergiák légúti tüneteire a Prima Medica Szakmai Napon tartott előadásában hívta fel a figyelmet.

  Vannak azonban olyan betegségek, amelyek gyakori ismétlődése fel kell, hogy hívja a gyermekorvos figyelmét arra, hogy a háttérben más kiváltó ok is állhat. A Budai Allergiaközpont főorvosa kiemelte, hogy az ételallergiák többféle tünetet is okozhatnak. Ez lehet csalánkiütés, angioödéma, orális allergia szindróma - a szájüregben jelentkező égő, viszkető érzés -, köhögés, nehézlégzés, hányinger, hányás, hasfájás és a sürgősségi ellátást igénylő anafilaxia.

  A kései reakciók nagyobb mennyiségű étel elfogyasztása után egy nap, sőt akár két hét múlva is jelentkezhetnek ekcéma, véres széklet, krónikus hasmenés, a súlyfejlődés elmaradása, vérszegénység és a már említett légúti betegségek formájában.

  http://nepszava.hu/cikk/1152347-kozepfulgyulladas-is-jelezhet-etelallergiat

   

  Sok az ovis, kevés a férőhely: ilyen az óvodai helyzet Budapesten

  Nem könnyű megtalálni a megfelelő intézményt, és sokan - tartva a nagyobb csoportlétszámtól, az óvónők leterheltségétől - inkább magánóvodába íratják a gyerekeiket. Azzal kapcsolatban, hogy a 2018/2019-es tanévben hány gyerek kezdi az óvodát, pontos adat nincs. Néhány kerületben már nagyjából körvonalazódik, hány gyereknek lesz hely az ovikban. A KSH legfrissebb, 2017/2018-as oktatási évre vonatkozó adatai szerint az idei tanévben 323 ezer gyerek jár óvodába, közel 5300-zal több, mint az előző évben.

  http://eduline.hu/kozoktatas/2018/2/8/ovodai_ferohelyek_C5UQ85

   

  "Ma olyan gyerekek kerülnek be a szakiskolákba, akik funkcionális analfabéták"

  "Nem egyszer használható szakmunkásokra van szüksége a társadalomnak" - mondta Szilágyi János, aki 2016-ig volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási igazgatója. "Az volt a fő feladat, hogy minél több munkahelyet kell kreálni, és ezekre a munkahelyekre legalább szakmunkás végzettségű dolgozókat helyezni. Ezt rövid távon szerették volna megoldani a döntéshozók, ezért előrehozták a szakképzést, amely a nyolc osztályra épül.

  Miután olyan gyerekek kerülnek be a szakiskolákba - mai kifejezéssel szakközépiskolákba -, akik funkcionális analfabéták, az a huszonöt százalék épp, akik alapvető írás, olvasás, számolási készséggel nem rendelkezik, megoldásként rövid távon az kínálkozott, hogy akkor számukra ezt a fajta gyakorlatorientált, fizikai munkára épülő szakképzési modellt kell bevezetni" - mondta az ATV-ben az elmúlt évek szakképzési átalakításairól Szilágyi János, az iparkamara volt oktatási igazgatója, hozzátéve: hosszú távon ez nem kínál megfelelő megoldást, hiszen a tudásalapú társadalomban már nem "egyszer használható szakmunkásokra" van szükség.

  http://eduline.hu/felnottkepzes/2018/2/7/szakkepzesi_rendszer_Szilagyi_Janos_CV2VD6

   

  Szó sincs már romkocsmában merengő egyetemistákról, egyre többen dolgoznak

  Végérvényesen eltűntek a "romkocsmák félhomályában merengő" hallgatók az egyetemekről - egyre többen dolgoznak az előadások és szemináriumok mellett, megélhetési problémáik miatt sokan napi hat-nyolc órás műszakot vállalnak. Nem véletlenül: a ösztöndíjak összegén tizenegy éve egy forintot sem emeltek, havi 10-20 ezer forintból pedig még a kollégisták sem tudnak megélni. De miért jelent komoly problémát, ha egy hallgató a szeminárium helyett inkább valamelyik nagyáruház polcait tölti fel?

  Minden harmadik magyar egyetemista egész évben, a szorgalmi és vizsgaidőszakban, a tanítási szünetek idején is dolgozik - ez derül ki az Eurostudent felmérés friss eredményeiből, amelyet múlt héten tettek közzé a Felvi.hu oldalon. A munkát vállaló egyetemisták és főiskolások hatvan százaléka azért dolgozik, hogy a fizetéséből fedezni tudja kiadásait, minden második hallgató egyenesen azt mondta, ha nem dolgozna, nem engedhetné meg magának, hogy egyetemen vagy főiskolán tanuljon. Ugyanennyien indokolták munkavállalásukat azzal, hogy még a diplomázás előtt szeretnének némi munkatapasztalatot szerezni, 18 százalékuk pedig azért (is) dolgozik a tanulmányai mellett, hogy szüleit vagy saját gyermekeit támogatni tudja anyagilag.

  http://eduline.hu/felsooktatas/2018/2/8/az_egyetemistak_harmada_folyamatosan_dolgoz_7TNTWJ

   

  EP: felül kell vizsgálni az óraátállítást

  Az Európai Parlament képviselői csütörtökön elfogadott állásfoglalásukban az évente kétszer esedékes óraátállítás szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezték. Az állásfoglalás szerint az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy a széles nyilvánosság fejezi ki aggodalmát egészségi okokra hivatkozva az évente kétszer, márciusban és októberben esedékes óraátállítás miatt.

  Rámutattak, számos tanulmány sikertelenül próbálkozott meggyőző eredményt elérni a szabályozás előnyeit illetően, negatív hatásokat azonban rendre kimutattak az emberi egészségre nézve. Az EP-képviselők állásfoglalásukban felszólították az Európai Bizottságot, hogy végezzen alapos értékelést a nyári időszámításról szóló irányelvről, és szükség esetén tegyen javaslatot annak felülvizsgálatára.

  Az óraátállítás kérdésének napirendre tűzését Finnország kezdeményezte azt követően, hogy állampolgárok tízezrei kérték a finn kormányt, a jövőben tekintsen el az évi kétszeri óraátállítástól, és maradjon a nyári időszámítás.

  http://www.weborvos.hu/hirek/ep_felul_kell_vizsgalni_az/244097/

   

  Reptéri csomagkifosztások: behozhatatlan előnyben a bűnszervezet

  Sem a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport (BA), sem a repülőgépek földi kiszolgálását ellátó vállalkozások, de még a hatóságok sem tudnak hatékonyan fellépni a feladott csomagok kifosztása ellen, ráadásul a visszaéléseknek kedvez a krónikus munkaerőhiány is – derül ki a repülőtéri üzemet jól ismerők elmondásaiból.

  A nyilatkozók többsége neve említésének mellőzését kérte, mivel az ügy rendkívül kínos és egyetlen vállalkozásra sem vet jó fényt, ráadásul működik a megfélemlítés is. Az ugyanakkor így is kiderült: a reptér kerítésén belül a munkások szintjén bűnszervezet működik, amelyben ugyan nem mindenki vesz részt, de mindenki tud róla. A napilap megtudta azt is, hogy az ellopott értéktárgyakat egy – vagy több – orgazdahálózat vásárolja fel, a postás szerepét pedig taxisok játsszák el.

  https://mno.hu/gazdasag/repteri-csomagkifosztasok-behozhatatlan-elonyben-a-bunszervezet-2445650

   

  cikkfeltöltő: 
  GB