A XV. kerületi Önkormányzat hírlevele

Ülésezett önkormányzatunk képviselő-testülete

November 7-én (kedden) ismét összeült a képviselő-testület: a hajnalig tartó ülésen a protokolláris bejelentések és interpellációk elhangzása után a napirenden lévő előterjesztésekről szavaztak a képviselők. Egyhangúlag megszavazta a képviselő-testület a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról, és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

Döntés született a Budai II. László Stadion rekonstrukciójáról, majd a képviselők megtárgyalták az Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági elnökeinek a tevékenységükkel kapcsolatos beszámolójáról szóló előterjesztést. Ennek értelmében elfogadták a Palota Holding Zrt., a RUP-15 Kft., a Palota-15 Kft., az XV. Média Kft., a Répszolg Kft. és a CSAPI-15 Kft. felügyelő bizottsági elnökének a Felügyelő Bizottság tevékenységéről szóló beszámolóját.

A testület döntött a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelöléséről, és az ehhez szükséges szervezeti átalakításokról.

A Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről szóló előterjesztést kiegészítésre visszavonták, és elnapolták a következő testületi ülésre.

Döntés született a Száraznád utcai telken épülő új református templom eszközbeszerzéséhez nyújtandó támogatásról, valamint a BKK Futár távirányító szerkezetek rendeléséről a vak és gyengénlátó kerületi lakosok számára.

Elfogadták a képviselők a képviselő-testület 376/2017. (VI. 6.) ök. számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést, melynek értelmében a december 19-i rendes képviselő-testületi ülés tervezett előterjesztéseiből kimarad a XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetése, így a december 19-i rendes ülésre az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet terjeszti be a polgármester.

A testület megszavazta a Palota Tehetségfejlesztő Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. A képviselők egyhangú szavazatával döntöttek az Önkormányzat állatvédelmi feladatellátásáról, valamint a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről.

Döntés született az önkormányzati tulajdonú játszóterek állapotáról, a szükséges intézkedésekről és az akadálymentes játszótér programról. Elfogadta a testület a köztisztaság és a közrend állapotáról, valamint a kerületi nyilvános illemhely programról szóló előterjesztéseket.

A testület meghosszabbította az „Úszhatunk még a saját uszodánkban, vagy más kerület szekerét toljuk?" című interpelláció bizottsági hatáskörben történő kivizsgálásának határidejét. 

A képviselő-testület elfogadta a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021 közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervét, valamint a Vasgolyó utcai sporttelep felújításáról szóló előterjesztést.

A testület döntése értelmében megválasztották a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. új felügyelő bizottsági tagját. A képviselő-testület döntött a XV. kerületi Egészségügyi Intézmény névhasználatáról, melynek értelmében 2017. január 1-jétől a XV. kerületi Egészségügyi Intézmény elnevezése dr. Vass László Egészségügyi Intézmény.

A képviselő-testület nem fogadta el a Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget további fejlesztéséről, valamint a kerületi 2018-as útfelújításokról szóló egyéni képviselői előterjesztéseket.

A testületi ülést vezető Németh Angéla alpolgármester asszony a képviselő-testület következő rendes ülését november 28-ra (keddre) hívta össze.

http://onkormanyzati.tv/bp15/2017_november_07/2

 

Főhajtás az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt

Tisztelgett az önkormányzat az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt november 4-én, a forradalom leverésének emléknapján. A nemzeti gyásznapon a Rákospalotai Szentháromság Templomnál, a rákospalotai temetőben, továbbá a pestújhelyi Adria és Őrjárat utca sarkán elhelyezett emléktáblánál Németh Angéla és Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester asszony, valamint Bácskai Endre, kerületünk díszpolgára emlékeztek az ’56-os elesettekre és kivégzettekre.

http://www.bpxv.hu/hirek/fohajtas-a-forradalom-es-szabadsagharc-aldozatai-elott

 

Megkérdezzük a polgármestert

A Megkérdezzük a polgármestert legutóbbi adásában a reformáció 500. évfordulóján a kerület hat lelkésze által tartott közös szentmiséről, a reformáció jelentőségéről, valamint a rákospalotai református misszióban megrendezett, a fogyatékossággal élők elfogadását és támogatását segítő érzékenyítő nap programjairól is beszélt Hajdu László polgármester úr.

http://xvmedia.hu/videogallery/146-adas/

 

Értékvédelmi pályázat

A XV. kerület Önkormányzata a védett építészeti értékek megőrzése érdekében éves rendszerességgel ír ki támogatói pályázatot. Ezen vissza nem térítendő, előfinanszíro­zott pénzügyi támogatást az értékvédelmi szempontból egyedi védett épü­letek, védett utcaszakasz részét képező építmények, épületek, illetve azok tartozékai korhű felújításához, rekonstrukciójához lehet igénybe venni. A támogatás legfeljebb bruttó 2.000.000,- forint értékben kérhető, a ter­vezett beruházás összköltségének legfeljebb 50 %-a erejéig. A XV. Ke­rületi Értékvédelmi Támo­gatás 2017 pályázat kiírása és a hozzá tartozó mellékletek honlapunkról tölthetők le. A pályázati anyagokat november 30-án (csütörtökön) 16 óráig kell a Főépítészi Irodára személyesen benyújtani.

http://www.bpxv.hu/palyazat/ertekvedelmi-palyazat

 

Felhívás javaslattételre a “Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díjra

A XV. kerületi Önkormányzat felhívást tett közzé a kerületben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, kerületi lakosok részére a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem” díjra történő javaslattételre. A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt, a terület pontos megjelölésével – 2017. december 1-ig a XV. kerületi Önkormányzat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/felhivas-javaslattetelre-a-rakospalota-pestujhely-ujpalota-erdemerem-dijra-2

 

Az Utcai Gondozó Szolgálat szolgáltatásai a téli krízis időszakban

Az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működő Utcai Gondozó Szolgálat a Twist Olivér Alapítvánnyal együttműködve segíti a XV. kerületben élő hajléktalan személyeket. A téli krízisidőszak során, a 2017. november 1. és 2018. április 30. közötti időszakban az utcai szociális munkások hétfőtől péntekig, délután 14 órától este 22 óráig látogatják a fedél nélkül élőket, takarót, élelmiszert, közvetlen végtagfagyást megakadályozó meleg alsóneműt, kesztyűt, téli cipőt, hálózsákot, valamint gyógyszert, kötszert, izolációs fóliát, hetente kétszer meleg teát osztanak a rászoruló ügyfeleknek.

http://www.bpxv.hu/hirek/utcai-gondozo-szolgalat-szolgaltatasai-a-teli-krizis-idoszakban

 

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Kerületi Lakosok! November 16-án (csütörtökön) 17 órától lakossági tájékoztatót tartunk a Sződliget utcában kialakítandó strandröplabda-pálya építési tervéről a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.). Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Borongós őszi idő

A következő napokban sok felhő lesz felettünk, a napot csak rövid időre láthatjuk. Hétvégén mediterrán ciklon jön, kiadós esőt hozva.

https://www.idokep.hu/hirek/felhok-uralta-napok

 

Kukely Júlia búcsúztatása

Az október végén elhunyt Kukely Júlia operaénekes búcsúztatására a következő időpontokban várják a művésznő tisztelőit: november 16-án délután 3 órakor az Erkel Színházban (Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 30.), és a november 17-én délután 5 órakor kezdődő búcsúztató istentiszteleten a Budapest – Fasori Evangélikus Templomban (Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 17.). November 18-án 11 órakor Sámsonházán, szülőfalujában az Evangélikus Templomban és Temetőben egy szál virággal búcsúznak tőle evangélikus szertartás szerint.

 

A reformáció 500 éve

Október 31-én a Rákospalotai Evangélikus Nagytemplomban 6 egyházközség – Rákospalotai Evangélikus Egyházközség, Pestújhelyi Evangélikus Egyházközség, Rákospalotai-Óvárosi Református Egyházközség, Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség, Újpalotai Református Missziói Egyházközség, Rákospalotai Baptista Gyülekezet – részvételével kerületi közös istentiszteletet tartottak a reformáció 500 éves évfordulójának megünneplése alkalmából. A Hálaadó Istentiszteleten részt vett az önkormányzat vezetése: Hajdu László polgármester úr, Németh Angéla alpolgármester asszony és Tóth Imre alpolgármester úr.

http://www.bpxv.hu/hirek/reformacio-500-eve

 

Új autókat kaptak a tűzoltók

Megújult autóparkkal dolgozhatnak a tűzoltóink, akik nemrég az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a második RÁBA típusú fecskendőgépjárművüket is átvehették.

http://www.bpxv.hu/hirek/uj-autokat-kaptak-a-tuzoltok

 

Családi Egészségnap a Rákos úti szakrendelőben

Hagyományos őszi családi egészségnapot tartunk november 11-én (szombaton) 8-14 óráig a Rákos úti szakrendelőben (Budapest XV. kerület, Rákos út 77/a). Laboratóriumi szűrésekkel, mammográfiai, érszűkület-, EKG-, légzésfunkciós és csontsűrűség-vizsgálattal, ingyenes tanácsadással, bemutatókkal, kóstolókkal és kezelésekkel várjuk a kerületi lakosokat és családjaikat. Mindenkit sok szeretettel látunk!

 

Csontsűrűségmérés a novemberi szűrőprogramban

Novemberben a csontsűrűségméréssel folytatódik a szűrőprogram a Rákos úti szakrendelőben. Az érdeklődőket november 20-án (hétfőn) délután 2 óra és este fél 8 között sok szeretettel várjuk.

http://www.bpxv.hu/hirek/csontsurusegmeres-a-szuroprogram-kereteben

 

Tisztasági nap

A Palota-15 Nonprofit Kft. november 10-én (pénteken) 10 órától tisztasági napot szervez a Lidl Áruháztól a Szilas patak melletti, az autópálya vonaláig terjedő útszakasz hulladékmentesítése érdekében. Várjuk az önkéntes segítők jelentkezését, tegyük szebbé a környezetünket!

 

Közösségi szemétgyűjtés az ÖTHÉT Egyesület szervezésében

Tisztelt Kerületi Lakosok! Az ÖTHÉT Egyesület a XV. kerületi Önkormányzat „Köztisztasági Hónap” programja keretein belül november 11-én (szombaton) 10 órától közösségi szemétgyűjtést szervez a Körvasút sor, Kolozsvár utca környékén. Minden kedves környezettudatos lakótársunkat várjuk szeretettel!

 

Közösségi szemétgyűjtés a Kavicsos óvoda szervezésében

Tisztelt Kerületi Lakosok! A XV. kerületi Önkormányzat „Köztisztasági Hónap” programja keretein belül az Újpalotai Összevont Óvodák Kavicsos Tagóvodája közösségi szemétgyűjtést szervez november 16-án (csütörtökön) 10.30-tól a Kavicsos óvoda előtt. Minden környezettudatos lakótársunkat szeretettel várjuk!

 

Tehetségkonferencia

November 27-én (hétfőn) 14 órától Tehetségkonferenciát szervezünk a tehetségfejlesztéssel foglalkozó, kerületünkben tevékenykedő pedagógusok és szakemberek, valamint országosan elismert kutatók közreműködésével a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.). Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Palotai Küzdősport Fesztivál Harcművészeti Nap

Idén másodjára kerül megrendezésre a Palotai Küzdősport Fesztivál Harcművészeti Napja november 25-én (szombaton) 10 órától a Kontyfa utcai tornateremben. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk a szervezők nevében is!

 

I. Karai József Kórustalálkozó

November 10-én (pénteken) 15.30-kor kezdődik az I. Karai József Kórustalálkozó a Hubay Jenő Zeneiskola (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 70-78.) hangversenytermében, amelynek során megemlékezünk a 90 éve született Karai Józsefről, valamint Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójáról. Az ünnepi rendezvény keretében kerül sor a Karai József emlékszoba és emléktábla avatására a Kórustalálkozó helyszínén. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Itt a szép templomos könyv

Jól sáfárkodott Mihály Zoltán a meglévő kerületi kincsekkel, a templomokra esett a választása, rögzítette a most látható állapotot, könyvét, mely a Templomaink címet viseli, pompás képekkel szerelte föl. Kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán ott volt a könyvbemutatón a Polgármesteri Hivatalban.

http://perpal.hu/2017/11/09/itt-szep-templomos-konyv/

Könyv a XV. kerület templomairól

 

Katalin-bál a Csokonaiban

November 25-én (szombaton) 20 órakor kezdődik az ANNO 2017 Művészeti Hét zárórendezvényeként szervezett Katalin-bál a Csokonai Művelődési Házban (Budapest XV. kerület, Eötvös u. 64-66.). Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

cikkfeltöltő: 
GB