Véleményezhető a lakásrendelet tervezete

Kerületünk Hosszútávú Település-fejlesztési Koncepciója kiemelt feladatként határozta meg a kerületi lakók lakhatási körülményeinek és bérlakás állományának javítását. Ennek egyik elemeként építjük meg a XIII. kerület Lőportárdűlő részén a többfunkciós Klapka Szolgáltatóházat. A lakossági felmérések szerint kért szolgáltató funkciókon kívül a Szolgáltatóházban 33 másfél, kettő és fél, valamint háromszobás önkormányzati bérlakás is helyet kap. Az itt létesülő lakások bérbevételére vonatkozó eltérő szabályok rendeletben kell meghatározni.

A rendeletmódosítás másik indoka, hogy az Önkormányzat következő, korszerű és környezetbarát energetikai megoldások szerint épülő lakóépület beruházásával kettőre emelkedik a passzív üzemeltetésű lakóépületeink száma. A bérbevétel speciális szabályainak megtartásával a passzívlakások bérbeadásának egyedi feltételeit a kerületi általános lakásrendelet rendelkezései közé emeljük.

A rendeletmódosítási feladat alkalmat ad arra, hogy az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatait a jogszabályokba építésük, a szükséges rendeleti pontosításokat elvégezzük, továbbfejlesszük a lakások és helyiségek hasznosításának általános feltételrendszerét.

Az önkormányzati bérlakás hasznosítási szabályok kialakítását, fejlesztését Önkormányzatunk minden esetben, így most is a lakossági igények figyelembevételével végzi. A jogalkotásról szóló törvény elvárásainak megfelelően, összhangban a transzparens döntés-előkészítésre vonatkozó vállalásainkkal, a most készülő rendelet tervezetet társadalmi véleményezésre bocsátjuk.

Várjuk minden kerületi lakos segítő, építő javaslatát, véleményét annak érdekében, hogy a készülő jogszabály megalkotásának figyelembe vehessük. A véleményeket 2017. szeptember 22-ig várjuk a következő e-mail címre: velemeny@bp13.hu.