Szilveszteri levél a civil társadalomhoz

Tisztelt Ismerőseim és Ismeretlenjeim! Kedves Barátaim! Az Elektori Parlament tagjaiként találkozót kezdeményezünk. Mindannyian tudjuk, vagy hiszünk benne, hogy tavasszal még esélyünk van másképp, igazságosan formálni az ország ügyeit. Nem bízhatjuk ezt a jelenkori politikai elitre, nekünk kell pontosan megfogalmaznunk elvárásainkat, igényeinket és nyomatékosítani követeléseinket. Nekünk, civileknek kell most reményt adnunk és az összefogással példát mutatnunk. Az elkövetkezendő három hónapban nagy munka, sok feladat vár ránk. Ez akkor lehet a leghatékonyabb, ha minél inkább ismerjük egymás munkáját, ha képesek vagyunk összefogni és szervezetten, a sokféle helyi kezdeményezés tanulságait is hasznosítva együttműködni. Jelen kell lennünk minden választókerületben! Biztosítanunk kell a választások tisztaságát, megbízást kell adnunk a bizalomra méltó képviselőknek, hogy általuk megvédhessük köztársaságunkat. Kérünk Benneteket, segítsetek! Adjunk még egy esélyt magunknak és mindazoknak, akik ma gyakorlatilag képviselet nélkül élnek ebben az országban. Nem nehéz megtalálni, mi az, ami mindnyájunkat összeköt: annak hite, hogy itt valamennyien egyenrangú állampolgárok vagyunk, mindenkit köteleznek és védenek a legalapvetőbb emberi jogok. A közös felelősség és az összehangolt érdekképviselet óriási erő. A rosszízűvé tett „politika” ellenében mi ezzel az egyszerre ősibb és korszerűbb politikával érvelhetünk és követelhetjük sorsunk alakítását. Itt az ideje, hogy a civil társadalom, az öntudatos állampolgárok sokasága tegye élhetővé Magyarországot. A civilek közjóért folytatott tevékenysége minden jól működő országban megbecsült – sőt az állam egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa ezeket a törekvéseket. Szeretnénk bemutatni az Elektori Parlament eddigi munkáját, illetve szeretnénk, ha más szerveződések is ismertetnék, miben, hol tartanak. Ezért szervezünk találkozókat, fórumokat.

Az első, alakuló összejövetel 2018. január 10-én szerdán lesz, 18 órától, Wesley Lelkészképző Főiskola (Budapest, 1086 Dankó utca 11.)

s aztán hétről hétre folytatnánk a „Szervező Szerdák”-at. Köszönettel: az Elektori Parlament nevében:

Horgas Péter Szalai Krisztina Juhász Zoltán Stevula Mária Magdolna Kelemen Sugárka Molnár Richárdné Tömpe Krisztina Rácz Norbert Vitéz-Farkas Ferenc Újhelyi Sándor Koczkáné Szűcs Márta Zsuzsanna Magosányi Árpád

cikkfeltöltő: 
GB