A pásztói óvodavezetőn is átment a NER gépezete

https://index.hu/belfold/2018/08/10/paszto_ovoda_zagyi_edit_domsodi_gabo...

Nagyon sajnálom. Nagyon károsnak tartom mind az óvoda kollektívájára, mind a gyerekekre és a városra nézve. Nem tudok erre mit mondani. Azt szeretném kérni önöktől, tőletek, hogy csináljatok úgy, mintha egy változatlanul felelősen gondolkozó városban élnétek, ahol egy felelősen gondolkozó képviselő-testület és egy felelősen gondolkozó polgármester van. (...) Nagyon szégyellem magam ebben a pillanatban.

Ezeket a szavakat Dömsödi Gábor, Pásztó független polgármestere, az ismert televíziós mondta egy július 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülés után, amelyen a testület végül elutasította az egyetlen alkalmas jelölt pályázatát a helyi egyesített óvoda vezetésére. A döntés után az az abszurd helyzet áll elő, hogy az óvodában helyettes sincs (nyugdíjba vonul), azaz az óvoda egy időre vezető nélkül marad, miközben mindjárt kezdődik a nevelési év.

Mi köze egyáltalán a politikának egy óvodavezető kinevezéséhez, és vajon a helyi politika ebben az esetben felelősen végezte-e a dolgát? Erre mutatott igazán szemléletes példát a viharos üléseiről ismert pásztói képviselő-testület, ahol most vasárnap nem véletlenül tartanak időközi önkormányzati választást. A politikai csatározások kereszttüzébe most 225 gyerek, az óvoda dolgozói és az óvodát másfél éve megbízottként vezető Zagyi Edit került.  

Beiskolázták, megbízták

Pásztón a Városi Önkormányzat Óvodája három tagintézményből áll. A kilenc csoportba összesen 225 gyerek jár. A korábbi vezető nyugdíjazása után 2017 áprilisában a képviselő-testület az egyik tagóvoda vezetőjét, Zagyi Editet nevezte ki az egyesített intézmény élére. Az ambiciózus Zagyi Edit megbízott vezetőként látta el feladatát, amelyet a képviselő-testület többször meghosszabbított, azaz munkájával kapcsolatban nem merültek fel kifogások. Az ilyen településeken általános probléma, hogy nehéz megfelelő végzettségű vezetőt találni, miután a jogszabályok ma már közoktatási vezetői végzettséghez kötik egy óvoda vezetését is. Zagyi Editet ezért előrelátó módon az önkormányzat már 2016-ban beiskolázta a Kodolányi János Főiskola közoktatási vezető képzésére. A kétéves posztgraduális képzést az önkormányzat fizette.

Idén tavasszal aztán az önkormányzat kiírta a pályázatot az egyesített óvoda igazgatói tisztségére. A június 18-i határidőig egyedül Zagyi Edit nyújtott be pályázatot. Ebben már feltételként szerepelt a közoktatási vezetői végzettség. Zagyi Edit az erről szóló oklevelét két héttel később, június 30-án vette át, amit pótlólag be is nyújtott a pályázatához. Ezt a kiírás lehetővé tette.

Zagyi Edit a pásztói önkormányzat ülésén

Zagyi Edit a pásztói önkormányzat ülésén

Ahogy ilyenkor lenni szokott, Zagyi igazgatói pályázatát véleményezte a szülői munkaközösség, a szakmai munkaközösségek vezetői, az óvópedagógusokból álló nevelőtestület, és a három tagóvoda összes, nem pedagógus dolgozóját tömörítő alkalmazotti testület. A nevelőtestület 10:6 arányban támogatta a pályázatot, a dajkákból, konyhásokból, karbantartókból, adminisztratív munkatársakból álló alkalmazotti testület megosztottabb volt: ott végül 19:17 arányban kapott támogatást a pályázat. Ez utóbbi eredményt Zagyi azzal magyarázta, hogy az intézményben korábban káosz uralkodott, ő pedig szeretett volna rendet teremteni, ezért – számolva az ellenérzésekkel – megvont korábbi jogtalan kedvezményeket, feketén kiadott szabadságokat, és a szabályok betartására vette rá a dolgozókat, ami miatt egy részük zúgolódott.

Engem még a fenébe így nem küldött el senki

Az ilyen kinevezéseknél ezek a testületek csak véleményt mondanak, a munkáltatói feladatokat ellátó képviselő-testületet ez nem köti a döntésnél. Innentől azonban egy szakmai kérdés eldöntése a politika kezébe kerül. Pásztón pedig különösen, ahol az ismert tévés, a független Dömsödi Gábor polgármester mellett öt fideszes és három független képviselő foglal helyet a testületben. A fideszes többség és Dömsödi egy ideig jól együtt tudott dolgozni, idén tavaszra azonban eldurvultak a dolgok, kibékíthetetlen ellentétek keletkeztek. A testület ezért tavasszal fel is oszlatta magát, augusztus 12-én vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak. Az óvoda igazgatójáról azonban mindennek ellenére dönteni kellett, Zagyi Edit megbízása ugyanis csak augusztus 15-ig szól; jobb, ha egy ilyen intézmény úgy vág neki az újabb tanévnek, ha van kinevezett vezetője. A pásztói képviselő-testület ezért július 27-re rendkívüli ülést hívott össze, hogy döntsenek a vezetői pályázatról.

Az igazgatónőnek azonban a helyi feszült politikai atmoszférában rossz előérzete volt. Nem egészen alaptalanul. Szemére vetették, hogy „Dömsödi embere", így nem sok esélye lesz arra, hogy óvodavezető legyen Pásztón. Zagyi Edit erre azt mondja: ő mindig is Fidesz-szavazó volt, viszont sohasem politizált, és jól együtt tudott dolgozni Dömsödivel is. Mindketten elég karakán figurák, így hangos vita is volt köztük. Ezt később a Zagyi pályázatát egyébként láthatóan támogató Dömsödi Gábor is megerősítette a testületi ülésen, ahol azt mondta:

Engem még úgy a fenébe nem küldött el senki, mint az óvoda megbízott vezetője.

Jött egy levél 

A rendkívüli testületi ülésen aztán váratlan dolog történt. Kiderült, hogy az önkormányzathoz az ülés előtt nem sokkal érkezett egy levél, amelyet az óvoda 12 dolgozója írt alá. Ebben Zagyi Edit „ledorongoló beszédstílusát", autokratizmusát róják fel, bírálják személyzeti döntéseit, és aggódva teszik fel a kérdést, hova lesz így az óvoda korábbi szeretetteljes légköre, és mi lesz, ha Zagyi Editet hosszabb időre nevezik ki. Ezután azonban meglepő módon nem azt javasolják, hogy ne ő legyen az igazgató, csak azt kérik, hogy egy évre nevezzék ki, ami alatt „bizonyíthatja rátermettségét".

Az ülésen részt vevő fideszes képviselők láthatóan nagyon komolyan vették ezt az önkormányzathoz beesett levelet, folyamatosan az ebben leírtakra hivatkoztak, és ők is azt javasolták: Zagyi csak egy évre kapjon kinevezést. Csakhogy ez ütközik a törvénnyel. Erre az ülésen szintén jelen lévő Zagyi Edit hívta fel a képviselők figyelmét, és idézte is nekik a vonatkozó kormányrendelet megfelelő paragrafusát. Eszerint ha a pályázat szabályos volt, és a képviselő-testület támogatja a jelöltet, akkor egy lehetőség van: öt évre kell kinevezni.

A testületi ülésről készült videófelvételen is jól érzékelhető Zagyi Edit karakán kiállása. Joggal tette fel a kérdést: megbízását korábban a képviselő testület többször meghosszabbította, munkáját nem érte kritika. A pályázatát a hivatalos eljárásban véleményezték az alkalmazottak, sőt szavaztak is róla. Ezek a kifogások akkor érdekes módon nem merültek fel. Vajon mi az oka annak, hogy a fideszes képviselők most egy az önkormányzathoz váratlanul beszállingózott, a becsületsértés határát súroló kijelentésekkel teli levélre hivatkozva akarják megakadályozni ötéves kinevezését? „A levelet 12 dolgozó írta alá, azaz az óvoda alkalmazottainak 28 százaléka nem ért egyet a munkámmal, akkor az elég indok arra, hogy megakadályozzák a kinevezésemet?” – tette fel a kérdést a képviselőknek. Mi van, tette hozzá, ha a választók 28 százaléka is ír egy levelet, hogy nem tetszik nekik a polgármester stílusa, akkor őt is le lehet mondatni?

A testületi ülés teljes felvétele itt nézhető meg, amit Dömsödi Gábor osztott meg a Youtube-on – a humor kategóriában. 

 

Veszélyes, ha a szakma fölé keveredik a politika

Pásztón közben elterjedt és a testületi ülésen is elhangzott egy lehetséges magyarázat erre a váratlan fordulatra. Az óvodában van egy másik dolgozó, aki éppen most végzi a közoktatási vezetői képzést, de ő csak fél év múlva kapja meg az oklevelét. Többen úgy gondolták, hogy a Fidesz csak időt akar nyerni Zagyi kinevezésének lerövidítésével, és jövőre a másik embert akarja az óvoda élére ültetni. Zagyi Edit erről kérdésünkre azt mondta: ő is hallott ilyenekről, de jelen pillanatban nem lehet megmondani, hogy ez a kollégája pályázni akar-e egyáltalán a helyére. Ő csak azt látja, hogy szakmai munkájába nem tudtak belekötni. Részletes válaszokat is írt a rágalmazó levélben foglaltakra, és állításait senki sem cáfolta.

Edit, ezt fogd fel úgy, mint előkészítőt a polgármesterségre. Ha nem lehet valakinek belekötni a szakmai munkájába, akkor belekötnek a stílusába. Azt nem lehet bizonyítani, és koholt vádakat lehet hozni. Ezért veszélyes az, ha a szakma fölé keveredik a politika

– mondta a testületi ülésen Dömsödi Gábor. Dömsödi közben újra ás újra azt hangoztatta, hogy nem pártpolitikai alapon kellene döntést hozni egy ilyen kinevezésről. Egyetlen kritérium van: a pályázó alkalmas-e vezetőnek, vagy sem. Arra is felhívta a képviselők figyelmét, hogy az önkormányzatoknak már alig maradt valamijük, az óvoda az egyik utolsó olyan intézmény, amelyre még van ráhatásuk. Fontos ezért, hogy legyen igazgatója az óvodának, már csak azért is, mert Pásztón bölcsődét is nyitottak, amelyet integrálni kell a szervezetbe, ez pedig sok munkával fog járni.

Plecskó Péter, Farkas Attila alpolgármester, Dömsödi Gábor polgármester, Gajdics Gábor (b-j) 2018. áprilisábanPlecskó Péter, Farkas Attila alpolgármester, Dömsödi Gábor polgármester, Gajdics Gábor (b-j) 2018. áprilisában

Fotó: Ajpek Orsi / Index

A képviselők azonban nem tágítottak. Volt, aki azt kifogásolta a testületi ülésen, hogy Zagyi Edit pályázatában túl sokszor szerepel az én szó, azaz hosszan ír egyes szám első személyben magáról. Az egyetlen valamirevaló érv az volt, hogy nem lenne etikus egy már lemondott testületnek öt évre kinevezni egy igazgatót, bízzák ezt az augusztus 12-i választás eredményeképpen felálló új testületre.

Fidesz: Ebből Dömsödi csinált politikát

Megkerestem az ügyben Farkas Attilát, a helyi Fidesz önkormányzati képviselőjét, aki a vasárnapi időközi választáson a kormánypárt színeiben indul a polgármesterségért, hogy magyarázza el, miért akadályozták meg az egyetlen alkalmas jelölt kinevezését.

„Egy dolgot határozottan visszautasítok: ebben semmi politika nincs" – mondta Farkas Attila, aki maga nem volt jelen a pályázatról döntő rendkívüli ülésen, de azt mondta, tájékozódott az ügyben. Ugyan az előterjesztésben nem csatolták az ügyhöz, de a fideszes képviselők igenis szerették volna látni azt a kritikus hangú levelet, amelyet az óvónők egy csoportja írt az önkormányzatnak, mondta. „A levelet író óvodai dolgozók különböző pártállású emberek, ebből egyedül Dömsödi Gábor polgármester próbált meg politikát csinálni" – véli a fideszes önkormányzati képviselő.

Farkas magyarázata szerint a fideszes képviselők a pályázatot véleményező nevelőtestület és az alkalmazotti testület szavazati arányaiból, valamint a levélből úgy érzékelték, hogy az óvodában komoly feszültségek vannak, a kollektíva kettészakadt. Felmerült az a veszély is, hogy ha Zagyi Editet nevezik ki, akkor többen távoznak az óvodából, az ő helyükre pedig nehéz lesz új embereket találni. A képviselő-testület ezért javasolta, hogy csak egy évre nevezzék ki Zagyi Editet.

Kéne egy helyettes a helyettesnek

A rendkívüli ülésen végül hárman támogatták Zagyi Edit kinevezését, egy képviselő ellene szavazott, hárman pedig tartózkodtak, ami azt jelentette: elutasították a pályázatát. Zagyi Edit a szavazás eredményéről azt mondta: csalódott, mert ő volt az egyetlen hivatalos pályázó, akit úgy utasítottak el, hogy semmilyen szakmai kifogást nem tudtak felhozni ellene. Ezzel ráadásul kacifántos helyzet állt elő. Augusztus 15-én ugyanis lejár Zagyi Edit megbízott vezetői tisztsége, általános helyettese pedig éppen nyugdíjba vonul. A kinevezést blokkoló fideszes képviselők ezzel olyan helyzetbe hozták az óvodát, hogy annak a nevelési év elején nem lesz vezetője. Emiatt a kormányhivatal akár be is zárathatná az óvodát, és Zagyi szerint ezért valakinek vállalnia kel a felelősséget.

A fideszes Farkas Attila szerint nem igaz, hogy a július 27-i döntés után ellehetetlenül az intézmény. A mostani SZMSZ valóban csak azt teszi lehetővé, hogy ilyenkor az általános helyettes vegye át az intézmény vezetését, ő azonban éppen most fog nyugdíjba vonulni. Farkas szerint van megoldás a vezetési válság kezelésére. Módosítani kell az SZMSZ-t, hogy az általános helyettes helyettese lehessen átmenetileg az intézmény megbízott vezetője. Farkas Attila szerint érdemes megvárni a vasárnapi időközi választás eredményét, ami után megalakulhat az új összetételű képviselő-testület, amely majd új pályázatot fog kiírni és a lehető leghamarabb igyekszik megfelelő vezetőt találni.

Farkas Attila visszautasította azokat a feltételezéseket is, hogy azért akadályozták meg Zagyi kinevezését, mert egy másik embernek akarják fenntartani az igazgatói helyet, aki csak fél év múlva szerzi meg a közoktatási vezetői végzettséget. „Én is meglepődtem, amikor hallottam ezt, de fogalmam sincs, hogy az illetőnek egyáltalán vannak-e ilyen ambíciói". Arra a kérdésre, hogy Zagyi Editet „Dömsödi emberének" tartják-e, a fideszes polgármesterjelölt azt mondta: „Ezen nem gondolkodtam el, Edit nem politizált soha, itt egy szakmai kérdésről van szó." Farkas szerint jó lenne, ha olyan igazgatója lenne az óvodának, aki a masszív többség bizalmát élvezi: „Korábban én is voltam pedagógus, és nem szeretnék olyan iskolában igazgató lenni, ahol a kollégák fele nem tart alkalmasnak engem a posztra."

Dömsödi Gábor polgármester a testületi ülésen így foglalta össze a történteket:

Nem az a baj, ha nem Edit lesz az óvodavezető. Az a baj, hogy vannak motivált emberek, akiktől elvesszük a motivációjukat. Ezekkel a piszlicsáré szurkálódásokkal elhivatott embereknek lehet elvenni a munkakedvét, életkedvét, egészségét, békéjét. Ezek bűnök. Ha van valami megalapozott vád, azt be kell bizonyítani. Ha nem, akkor ezt nem lehet csinálni emberekkel.

cikkfeltöltő: 
GB