Megalakult a KEP Ifjúsági Tagozata

A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) és a Budapesti Gazdasági Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének Ifjúsági Fórumán kedden a BGE épületében került sor a KEP Ifjúsági Tagozatának alakuló ülésére, miután a KEP közgyűlés határozatot hozott az egyesület Ifjúsági Tagozatának létrehozásáról.

A KEP abból indult ki, hogy az Ifjúsági Tagozat hangsúlyosan foglalkozzon a fiatalokat érintő kérdésekkel, érvényesítse érdekeiket oly módon, hogy ehhez ne kelljen külön jogi személyiséggel rendelkező szervezetet létrehozniuk, hanem a KEP keretein belül, annak tapasztalati és kapcsolati tőkéjét felhasználva végezhesse munkáját.

A tagozat hármas célja: az oktatásban résztvevő és a pályakezdő fiatalok képzésének segítése; pályakezdő fiatalok munkába állásának segítése; fiatalok közéleti ismereteinek széles körű bővítése.

Az alakuló ülés bevezető részében Dr Czeglédi József KEP elnök és Dr Szalók Csilla KEP alelnök, a BGE –Turizmus Intézeti Tanszék vezetője adott tájékoztatást az Ifjúsági Tagozat létrehozásának főbb feladatairól, majd Tóth Hortenzia KEP alelnök előterjesztése nyomán elfogadásra került az Ifjúsági Tagozat Működési Szabályzata. Ezt eszmecsere követte a fiatalok szerepéről a KEP keretében azzal a szándékkal, hogy mindenki, kiemelten a jelenlévő fiatalok is szót kapjanak, legyen vita és kérdéseikre választ kapjanak. 

A fiatalok aktívan vettek részt a konzultációban, nyitottan fogadták a lehetőséget, hogy a KEP tagjaiként részt vehetnek az egyesület munkájában, vizsgálódásaiban, szívesen veszik az együttes munkában a tapasztalt KEP tagok segítő jelenlétét, szívesen részt vesznek a rendezvények előkészítésében és szervezésében, igénylik a lehetőséget a szakmai fejlődésre, a rendszeres találkozásra, és maguk is kezdeményeznek majd számukra érdekes témájú rendezvényeket.

A megalakult tagozat Antalóczy Marika KEP titkár tájékoztatása szerint megválasztotta 3 tagú ideiglenes vezetését Káplár Miklós turizmus szakos egyetemi hallgató elnökletével. A KEP honlapján – www.kepcp.hu – a tagság tájékoztatása folyamatosan történik.

Az Ifjúsági Tagozat alakuló ülésén Vasvári József KEP klubigazgató által magas színvonalon ismertetett és megbeszélt KEP első félévi program módot ad arra, hogy a jelenlévő fiatalok már a közeli időszakban konkrét programokon rész vegyenek és felismerjék, hogy nagyon fontos a civilek szerepe a fiatalok számára.

Ez még indokoltabbá teszi, hogy munkánkat civil partnereinkkel karöltve még eredményesebbé tegyük.

Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület - OS