Life long learning

Kedves Spinoza-barát!

Lehet, hogy eddig nem is tudatosította, (bár részt vett benne) hogy színházunk 
nem csak színházzal, de felnőttoktatással is foglalkozik. Alább felsoroljuk azon 
területeket, ahol a Spinoza az elmúlt 15 évben aktív volt. 
Ezt nem kell feltétlenül elolvasnia, csak ne lepődjék meg azon, ha a közeljövőben 
többször találkozik majd nálunk a szórakozva tanulás témájával. 

 

Life long learning a Spinozában
Felnőtt képzés

A recept

A Spinoza Színház egyik fő profilja a színház mellet a felnőtt-képzés, 
azaz a life-long-learning segítése. Sőt! Még színházi darabjaink egy jó 
része is ezt szolgálja. 21. századi jelenség ugyanis, hogy a 60 és 
90 év közötti korosztálynak a társadalom már nem ad feladatot. Nincs 
mivel az időt kitölteni, s ebből elszigetelődés, elmagányosodás következhet. 
Életünk harmadik harmadáról van szó, aminek kitöltésére még nincs meg a 
teljes recept. Egyik fontos recept lehet a tanulással egybekötött szórakozás, azaz 
az életünk végéig tartó (könnyed) tanulás. Nem véletlen, hogy az Európai Unió 
egy vagyont költ a life –long-learning-re, azaz az életünk végéig tartó tanulásra, 
a felnőtt-képzésre.

Tanítás, Aktivizálás, Szórakoztatás

 

A Spinoza, a maga szerény eszközeivel, kezdettől fogva magára vállalta e 
társadalmi feladat egy részét. Eszközeink szerények, de lelkesedésünk nagy. 
És bár a Spinozába egy-egy előadásra max. százan férnek be, kisugárzásunk 
ennél nagyobb: ugyanis a Spinoza 9000 fő körül járó baráti köre az információ 
egy részét hírlevélben megkapja. A Spinoza barátai havonta 4 á 5 e-mailt kapnak. 

Konkrétumok

 

Az elmúlt 15 év alatt felnőtt-oktatás témájában a következőket tettük, illetve jó részüket ma is tesszük :

Múltban: 

holland nyelvoktatás 

ingyenes déli koncertek - magyarázattal

érzelmi management- tanfolyam

pszichológiai ismeretek- megoldások /Popper Péter - Poppera

--------

Jelenben: 

irodalomtörténeti ismeretek – Ungvári Tamás 

filozófiai ismeretek - Heller Ágnes

Bibliai túra értelmiségi analfabétáknak – Gábor György

doku-drámák , tan-drámák (Pulitzer, Herzl, Ferenczi, Poppera, )

film-sorozat – Dénes Gábor

Esszé- és novella –pályázatok közéleti témákban. 

Nyelvi játékok

 

 

Mindezekről részletesebben:

1.
holland nyelvoktatás 
A első években a holland kultúrát is be kívántuk mutatni Magyarországon, 
ezért két évig az érdeklődők számára ingyenes nyelvoktatás folyt a Spinozában. 
A két év tanfolyamán cca 60-an vették részt. (2003 és 2005 között)

 

2.
ingyenes déli koncertek - magyarázattal
Három éven keresztül minden szerdán fél 1-kor könnyű klasszikus koncertet adtunk, 
szakmai magyarázattal. Mivel az idősebbek gyakori problémája, hogy este már nem 
szeretnek elmenni otthonról és a pénzük is kevesebb, ezért találtuk ki az ingyenes 
déli koncert-formulát. A négy év alatt több ezren élveztek és tanultak zenetörténetet. 
(2003- 2007 között).

3.
érzelmi management tanfolyam
Érthető, könnyen emészthető, sőt szórakoztató módon tartottunk két éven keresztül 
előadásokat, csoportos foglalkoztatásokat továbbá személyes konzultációkat olyan 
témákról, mint a vállalkozás lélektana, idő-management, koncentráció, munka- és 
munkamánia, szabadidő eltöltése, érzelmeink (haragjaink, örömeink, szorongásaink) 
kezelése, stb. A tananyag összeállítása csapatmunka volt: magyar és holland 
pszichológusok, kultúr-történészek, irodalmárok és újságírók együttesen állították össze. 
(2003-2005)

4.
pszichologiai ismeretek- megoldások /Popper Péter
2003 és 2010 között Popper Péter több, mint 100 előadást tartott a Spinozában olyan 
pszichológiai kérdésekről, ami a mindennapi embert segíti az életvitelében. A sorozatnak 
Popper Péter halála vetett véget. Az előadásokon a csillárokon is lógtak. Az előadásoknak 
a 8 év alatt legalább 10.000 látogatója volt. De a hatósugár ennél jóval nagyobb a már a 
bevezetőben említett tény miatt: Az előadások lényegét az esetek nagy részében mind a 
9000 Spinoza-barát e-mailen megkapta.

5.
Poppera
A 100. Popper-előadás alkalmára egy elgondolkodtató zenés játékot írtunk-írattunk 
mindennapi pszichológiai problémáinkról és annak megoldásáról. A bemutató 2010 
februárjában volt, s az azóta eltelt 8 év óta a darab folyamatosan műsoron van. Így 
tartjuk életben Popper Péter pszichológiai gondolatait. A musicalt jobbnál jobb 
operaénekesek (Hábetler András, Bucsi Panni, Merán Bálint) viszik színre. 

6.
filozófiai ismeretek - Heller Ágnes
A Spinoza lassan szabadegyetemmé válik, annyi mindenről esik szó a Spinozában. 
Heller Ágnes immár tizedik éve tart havonta előadást, hol közéleti kérdésekről, hogy 
filozófiai témákról. A sorozat mind a mai napig tart.

7.
irodalomtörténeti ismeretek – Ungvári Tamás 
Ungvári Tamás irodalomtörténész 2010 óta, tehát nyolcadik éve kéthavonta tart 
előadást egy-egy izgalmas irodalmi témáról, irodalmi korról

8.
Bibliai túra értelmiségi analfabétáknak - Gábor György
2012 óta, azaz ötödik éve szervezzük a bibliai túrát értelmiségi analfabéták számára 
Gábor György filozófus idegenvezetésével. A sorozatban arra keressük a választ, 
hogy mit tudott, mit gondolt a bibliai ember magáról, milyen biológiai, pszichológiai, 
gazdasági, jogi. technikai, földrajzi, stb. ismeretei voltak. A bibliai túra keresi azon 
bibliai történéseket, gondolatokat, ami iránytűkén szolgálhat akár a 21. században is. 
A bibliai túra azt is bemutatja, hogy az egyes bibliai történethez milyen képzőművészeti, 
zenei és irodalmi alkotás kapcsolódik. A sorozat mind a mai napig tart. 

9.
doku-drámák - tandrámák (Pulitzer, Herzl, Ferenczi)
Olyan drámákat írunk-iratunk, viszünk színpadra, amiből a néző egy kort vagy 
egy témát megismer és amiből sokat tanulhat. A sorozat eddigi része: Pulitzer 
(sajtó-történet), Herzl (történelem), Ferenczi, a ’magyar Freud’ (pszichoanalizis 
története). E darabok mind ősbemutatók, mi írjuk- íratjuk, s az előadásokat vidékre 
és külföldre is visszük. E doku-drámákat jobbnál jobb színészekkel a folyamatosan 
műsoron tartjuk.

10.
film-sorozat – Dénes Gábor
Harmadik éve vetítünk olyan film-sorozatot, amiből egy történelmi korszak, 
egy történelmi esemény vagy egy fontos ember tevékenysége jól megismerhető. 
(pl. Neumann János, Szent-Györgyi Albert, Szenes Hanna , stb. élete, vagy a 
Magyarországon élő zsidóság ezeréves történelme.) Dénes Gábor dokumentalista 
filmjéből kéthavonta sugárzunk egy-egy filmet. (2014-től máig) 

11.
Tan-operák: Spinoza- Rembrandt, Mata Hari, Frida
Olyan operákat írunk-iratunk és visszük színre, amiből egy kor, 
vagy egy jelentősebb ember élete-szakmája-gondolatai megismerhetőek. 
Ezek mind-mind hazai ősbemutatók. Így ismerhették meg a nézők például a
filozófus Spinoza gondolatait, Rembrandt munkásságát, Frida Kahlo festményeit. 
A sorozat egy része ma is műsoron van. 

12.
Esszé- és novella-pályázatok közéleti témában. 
Popper Péter 80. születésnapjára (amit ő már nem élt meg) esszé-pályázatot írtunk ki 
’mindennapi szorongásaink’ témájában, s az első 3 helyezettet díjaztuk. 
E pályázattal kettős célunk volt: egyrészt a hallgatóságot szellemileg aktivizálni 
kívántuk másrészt így akartuk leróni tiszteletünket Popper Péter előtt. Elképesztően 
sokan pályáztak. Ez bizonyítja azt is, hogy az emberek igénylik az aktivizálást. Ez 
vezetett bennünket ahhoz a gondolathoz, hogy 2017 –től folyamatosan esszé-és 
novella –pályázatot írjunk ki közéleti témában. A következő esszé -pályázatunk 
kiírásának dátuma: 2017. június. 

13.
Nyelvi játékok
A Spinoza színházi szezonja szeptembertől májusig tart. De a life long learning 
egész nyáron is folyhat. E nyáron nyelvi játékokkal szórakoztatjuk és késztetjük 
játékosan gondolkodásra a Spinoza-barátok több, mint 9000 fős táborát. 2017 
május 4-én Nádasdy Ádám nyelvész beszélget a Spinozában. Első nyelvi játékunk 
beindítását éppen ehhez az eseményhez kapcsoljuk. 

2017. április

 

 

cikkfeltöltő: 
GB