Leköszönt a polgármesteri posztról Hajdu László országgyűlési képviselő, Németh Angéla alpolgármester vezeti a kerületet

A június 7-én (csütörtökön) megtörtént átadás-átvétellel Hajdu László polgármester úr, országgyűlési képviselő elköszönt a Hivatal munkatársaitól. A törvényi kötelezettségének eleget téve, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Hajdu László leköszönt a polgármesteri címről. Az előreláthatólag szeptember végén tartandó időközi polgármester-választásig Németh Angéla alpolgármester asszony irányítja a kerületet a polgármesteri jogkörök teljes körű gyakorlásával. Hajdu László országgyűlési képviselő, leköszönt polgármester közleményét honlapunkon olvashatják.

http://www.bpxv.hu/hirek/sajtokozlemeny

 

Megkérdezzük a polgármestert

A Megkérdezzük a polgármestert legutóbbi adásában az elmúlt négy év összegzéséről, a polgármesterként elvégzett munka tapasztalatairól és a parlamenti képviselői pozícióval járó jövőbeni feladatokról, a polgármesterségről június 7-én történő leköszönéséről és az átadás-átvételről, valamint az időközi választásokig a kerületet megbízott polgármesterként vezető és a polgármesteri címért versenybe szálló Németh Angéla alpolgármester asszonyról is beszélt Hajdu László polgármester úr, országgyűlési képviselő.

http://xvmedia.hu/videogallery/173-adas/

 

Testületi ülés június 12-én

Június 12-én (kedden) ismét összeül Önkormányzatunk Képviselő-testülete. Minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk a helyszínen és az élő, internetes közvetítés segítségével a képernyők előtt!

http://www.bpxv.hu/ules/2018-06-12-kepviselo-testulet

 

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

Tisztelt Kerületi Lakosok! Elindult a Rákospalota városrehabilitációját célzó VEKOP-program aloldala, melyet honlapunkon az alábbi linkre kattintva olvashatnak. A későbbiekben minden hírt, eseményt a programmal kapcsolatban itt érhetnek el az érdeklődők. A leromlott településrészeken élők életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap több mint 1,5 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. A projekt célja az akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése az itt élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

http://www.bpxv.hu/rakospalotaert

 

A Településképi rendelet módosítása

Tisztelt Kerületi Lakosok! A XV. kerület egész közigazgatási területére elkészült a Településképi rendelet-módosítás véleményezési dokumentációja. A településképi rendelet (TkR) és a vele párhuzamosan készülő helyi építési szabályzat tartalmilag egymáshoz kapcsolódó rendeletek. Az összhang biztosítása érdekében szükséges a Kerületi Építési Szabályzat jóváhagyása előtt a településképi rendelet egyes előírásainak módosítása, hogy a két rendelet ne tartalmazzon egymással ellentétes rendelkezést. A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot tehet, véleményt nyilváníthatnak a módosítás tervezetéről június 20-ig levélben vagy e-mailben, vagy a június 11-én (hétfőn) 17 órától a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó Lakossági Tájékoztatáskor írásban. További részletek honlapunkon.

http://www.bpxv.hu/hirek/telepuleskepi-rendelet-modositasa

 

Tájékoztatás a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) partnerségi egyeztetésének befejezéséről

Tisztelt Kerületi Lakosok! A május 29-i testületi ülés döntései alapján az új Kerületi Építési Szabályzat (tervezet) (KÉSZ) partnerségi egyeztetése lezárult. A KÉSZ-tervezetről döntés - az állami főépítész záró véleményétől függően - várhatóan a június 26-i Képviselő-testületi ülésen születik majd.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztatas-kesz-partnersegi-egyeztetes-befejezeserol

 

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Kerületi Lakosok! Június 11-én (hétfőn) 17 órától lakossági tájékoztatót tartunk a településképi rendelet módosításáról a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.). Németh Angéla alpolgármester asszony nevében minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Kerületi Lakosok! Június 14-én (csütörtökön) 17 órától lakossági tájékoztatót tartunk a Mézeskalács teret érintő közterület-fejlesztési elképzelésekről a Hétszínvirág Összevont Óvoda Bújócska Tagóvodájában (Budapest XV. kerület, Őrjárat u. 9.) Németh Angéla alpolgármester asszony, Tóth Imre alpolgármester úr, valamint Király Csaba és Szilvágyi László képviselő urak nevében minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Tájékoztató az Egyesített Bölcsődék telephelyeinek 2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az Egyesített Bölcsődék telephelyeinek 2018. évi nyári nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul.

2018. június 18-tól július 20-ig nyitva tartó bölcsődék:

XV/5-ös bölcsőde (Kavicsos köz 6.)
XV/6-os bölcsőde (Wesselényi u. 33.)
XV/10-es bölcsőde (Kontyfa u. 6.)

2018. július 23-tól augusztus 24-ig nyitva tartó bölcsődék:

XV/2-es bölcsőde (Bezsilla N. u. 17.)
XV/3-as bölcsőde (Fő út 33.)
XV/12-es bölcsőde (Nádastó park 1.)

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-az-egyesitett-bolcsodek-telephelyeinek-2018-evi-nyari-nyitvatartasi-rendjerol

 

Tájékoztató a 2018. évi nyári szüneti gyermekétkeztetésről – hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

Tisztelt Kerületi Szülők! A XV. kerületi Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2018. évi nyári szünet időtartama alatt a kerületi lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, kiskorú gyermekek részére ingyenes étkezést biztosít június 18. - augusztus 31-ig. További részleteket honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-a-2018-nyari-szuneti-gyermeketkeztetesrol-hatranyoshalmozottan-hatranyos-helyzetu-gyermekek-reszere

 

Tájékoztató a 2018. évi nyári szüneti gyermekétkeztetésről – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére

Tisztelt Szülők! A XV. kerületi Önkormányzat a 2018. évi nyári szünetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is a XV. kerületben lakó, iskolás, kiskorú gyermekek részére ingyenes étkezést biztosít. További részletek honlapunkon.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-a-2018-evi-nyari-szuneti-gyermeketkeztetesrol-rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmenyben-reszesulo-gyermekek-reszere

 

2018. évi Élen a tanulásban, élen a sportban pályázat

Önkormányzatunk Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kerületi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok részére pályázatot tesz közzé. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2. (hétfő) 16 óra. A további részleteket honlapunkon olvashatják.

http://www.bpxv.hu/palyazat/2018-evi-elen-a-tanulasban-elen-a-sportban-palyazat

 

Pályázat sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására 2018-ban

A XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására pályázatot tesz közzé. A pályázat célja: azon sajátos nevelési igényű, 3-23 éves gyermekek és fiatalok támogatása, akik különleges gondozást (nevelés-oktatást, fejlesztést) igényelnek. A támogatás a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt különleges gondozás keretében történő ellátás biztosítását, kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő foglalkozások, terápiák költségére fordítható. A támogatás fejlesztő eszközök vásárlására nem fordítható. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2. (hétfő) 16 óra. A pályázat további részleteiről honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/palyazat/palyazat-sajatos-nevelesi-igenyu-gyermekek-tamogatasara-2018

 

Pályázati felhívás a „Tiszta porta, virágos kert” cím adományozására

A XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata pályázatot hirdet a „Tiszta porta, virágos kert” cím adományozására. A pályázat célja: a társasházakban, családi házak, kerületi intézmények, vállalkozások portáján és környezetükben rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása. A polgármester a nyertes ingatlanok tulajdonosait, minden kategóriában, az épületük falára kihelyezhető „Tiszta porta, virágos kert Rákospalota – Pestújhely – Újpalota 2018” dísztáblával, díszoklevéllel, valamint 30.000.- Ft értékű, kertészeti eszközök vásárlására fordítható ajándékutalvánnyal díjazza. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. (kedd) 15 óra. A pályázat elbírálásának határideje: október 5. További részletek honlapunkon.

http://www.bpxv.hu/palyazat/palyazati-felhivas-a-tiszta-porta-viragos-kert-cim-adomanyozasara-5

 

Tájékoztató az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborról

Tisztelt Kerületi Szülők! A XV. kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti nyári napközis táborát a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező vagy/és a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén működő iskolák első – hatodik osztályos (a 12. életévét a tárgyévben betöltő) tanulói számára. A tábor helye: Csokonai Kulturális és Sportközpont (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) és Czabán Általános Iskola (1152 Budapest, Széchenyi tér 13.) Telefon: 06/1-306-4016. A táborozás időtartama: 2018. június 18-tól 2018. augusztus 17-ig (minden héten hétfőtől péntekig). A jelentkezési lap (nyilatkozat) átvehető a Csokonai Kulturális és Sportközpont munkatársaitól. Emellett a XV. kerületi általános iskolák részére is megküldésre került a szülői levél, valamint a jelentkezési lap. További részleteket honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-az-onkormanyzat-altal-szervezett-nyari-napkozis-taborrol

 

Játék, sport a napközis táborban

A szokásoknak megfelelően idén is a Csokonai Kulturális és Sportközpont (CSKSK) működteti és szervezi a nyári napközis tábort, ami június 18-tól augusztus 17-ig várja hétköznaponként a kerületben lakó vagy az önkormányzat által működtetett általános iskolákba járó első-hatodik osztályos tanulókat (7–12 éves korig).

http://www.bpxv.hu/hirek/jatek-sport-a-napkozis-taborban

 

Nyári táborok az Újpalotai Szabadidő Központ szervezésében

Az Újpalotai Közösségi Ház (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.) meghirdette nyári táborainak programját. A szervezők sok szeretettel várják az érdeklődőket és a jelentkezőket egyaránt!

 

Júniusban figyeljünk a bőrünkre!

A kerületi egészségügyi szűrőprogramban anyajegy- és bőrdaganatszűrés lesz júniusban. Dr. Wallner Éva, a programot koordináló főorvos ezt azzal indokolta, hogy a bőrrák komoly veszélyeket hordozó és sokakat érintő betegségfajta, ezért hatványozottan fontos a megelőzés vagy a mielőbbi felfedezés. A szűrésekre június hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt 10 és 12 óra között kerül sor. A vizsgálat nem igényel beutalót, de időpontot mindenképpen kérni kell rá: telefonon a 06 1 506 0178-as számon vagy a Rákos úti szakrendelő betegirányításán.

http://xvmedia.hu/juniusban-figyeljunk-borunkre/

 

Elhunyt Dr. Pákh Sándor

Életének 72. évében elhunyt Dr. Pákh Sándor, aki négy évtizeden át dolgozott háziorvosként a XV. kerületben. Ez idő alatt két munkahelye volt, a Hősök úti rendelőben kezdte meg gyógyító tevékenységét, majd ezt követően egészen haláláig az Opál utcai rendelőben látta el hivatását. Dr. Pákh Sándor a betegei körében nagy tiszteletnek örvendő, megbecsült háziorvos volt, akinek élete középpontjában a gyógyítás és a betegek szolgálata állt. Fájdalmas távozásával a XV. kerület egy kiváló Embert és háziorvost veszített el. Nyugodjék békében!

http://www.bpxv.hu/hirek/elhunyt-dr-pakh-sandor

 

A kerületi pedagógusokat köszöntöttük

A hagyományoknak megfelelően Önkormányzatunk idén is megrendezte a pedagógusnapi ünnepséget június 1-jén. A kerület vezetése annak ellenére, hogy az iskolákat már jó ideje a Klebelsberg Központ működteti, ma is fontosnak érzi, hogy a tanév végéhez közeledve köszönetet mondjon a kerületi pedagógusoknak. Szívből gratulálunk a kitüntetések és elismerések átvevőinek!

http://www.bpxv.hu/hirek/koszonet-a-pedagogusoknak

 

Bárczy-díjat kapott Turóczyné Ungvári Edit

A Fővárosi Közgyűlés Bárczy István Díjat adományozott Turóczyné Ungvári Editnek, az Újpalotai Összevont Óvoda intézményvezetőjének óvodapedagógusi tevékenysége, szakmai elhivatottsága, valamint áldozatos vezetői munkája elismeréseként. Szívből gratulálunk a kerület nevében!

http://www.bpxv.hu/hirek/barczy-dijat-kapott-turoczyne-ungvari-edit