Kötelező lesz a cégkapu a 2018-tól

Megjelent egy szép hosszú jogszabály múlt év decemberében, mégpedig az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) számú Korm. rendelet. Ebben határozták meg a hivatali tárhely fogalmát, amit jobbára cégkapuként emlegetünk.

A kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó hivatali tárhely a kijelölt szolgáltató által az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím.

A hivatali tárhely biztosítja:

a) az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv által az erre szolgáló alkalmazáson vagy internetes felületen keresztül elküldött elektronikus űrlapok és elektronikus dokumentumok elérését, valamint

b) az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elektronikus küldemény feladását.

A kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (a továbbiakban: cégkapu) a hivatali tárhelyre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni néhány a jogszabályban megfogalmazott eltéréssel.

A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval rendelkezik. Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti.

A cégkapu regisztrációja osztott. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél felhatalmazott természetes személyt (cégkapumegbízottat) tartja nyilván. Az adott gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók (a gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek) regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el. (...)

A teljes cikk itt olvasható: http://ado.hu/rovatok/ado/kotelezo-lesz-a-cegkapu-a-2018-tol

cikkfeltöltő: 
GB