Esélyt adunk mindenkinek

A XIII. kerület ifjúsági koncepciójának, valamint mentálhigiénés és drogstratégiájának „témafelelõse” Holopné Schramek Kornélia. A pedagógus végzettségû alpolgármester lapunk kérésére röviden összegezte, melyek azok az önkormányzati projektek, amelyek az adott témák kapcsán leghang-súlyosabban jelennek meg az önkormányzat közösségpolitikájában.

– Ifjúságpolitikánkban is az a legfontosabb: úgy kell lehetõségeket te-remtenünk, hogy azok igazodjanak a kerületben élõ családok igényeihez – hangsúlyozza Holopné Schramek Kornélia alpolgármester.

Az önkormányzat a gyermekek születése pillanatától odafigyel a XIII. kerület legújabb lakóira és szüleire. Ennek része az életkezdési támogatás, amely harmincezer forint átutalását jelenti a Start-számlára. Gesztusértékû a születéskor minden kerületi családnak járó hétezer forint értékû babaköszöntõ csomag is. A szülõk különbözõ igényeit a védõnõk közvetítik az önkormányzat felé.

– A szülõk visszatérését a munkaerõpiacra a XIII. kerületi bölcsõdei há-lózaton keresztül támogatja az önkormányzat. Az európai átlag 25 százalékához képest nálunk 30 százalék feletti az aránya ennek. A férõhelyek száma 1078, ami összhangban van a XIII. kerületi születések számával, amely tartósan 1000 feletti – tette hozzá az alpolgármester asszony.

Azt is említi: miközben a gyermek szakszerû felügyelet alatt van, az önkormányzat – európai szabványnak megfelelõ – „ECDL” számítógépes tan-folyamokat tart az érdeklõdõ kismamáknak, akik így jobb pozícióból térhetnek vissza a munka világába.

Az önkormányzat felkészült a gyermekek óvodai elhelyezésére is. Az elmúlt tíz évben 1400 fõvel növelték az óvodai férõhelyek számát, így 3769 gyermek ellátását biztosítják.

– A kerület majdnem valamenynyi óvodáját felújítottuk, illetve felújítás alatt áll. Mindegyikben diplomás óvónõ dolgozik szakképzett dadusokkal. Az óvodák modern nevelési programjai kialakításánál figyelembe vesszük a szülõk igényeit – jegyezte meg Holopné Schramek Kornélia.

Az alpolgármester asszony arra is kitért: az iskolák mûködtetési jogát ugyan állami döntéssel elvették a kerületektõl, ám a XIII. kerületi önkormányzat ez ügyben sem „tette fel” a kezét. Tanulmányi ösztöndíjai, különbözõ pályázatai mellett rendszeresen támogat tanulmányi versenyeket, jutalmazza az érettségin kiválóan teljesítõ diákokat, ahogy a pedagógusok felé is kifejezi elismerését. Akik pedig nem tartoznak az éltanulók közé, azokat az ön-kormányzat klub- és szakköri foglalkozásokkal, szociális és közmûvelõdési intézménybe való szervezésével inspirálja, illetve növeli továbbtanulási esélyeiket. A fiatal felnõttekrõl sem feledkeznek meg: számukra több olyan önkormányzati lehetõséget is kidolgoztak, amely megkönnyíti például az elsõ lakáshoz jutásukat.

– Az a legjobb megelõzési metódus, ha minél többen érezhetik magukat mind komfortosabban szûkebb és tágabb lakóhelyükön. Mindazok a projektek, amelyek javítják a kerület lakóinak életminõségét, hozzásegítenek az esélyegyenlõséghez jutáshoz, és remélhetõleg szükségszerûen együtt járnak a lokálpatriotizmus erõsödésével, melyet erõsíteni szeretnénk – mondta a Hírnöknek Holopné Schramek Kornélia.

 

Sztankay Ádám