Új tábla a régi ház falán

Köztudomású, hogy a kerületi önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városrész értékeinek megőrzésére, a kerületünkhöz kötődő személyiségek, alkotók emlékének ápolására. Április 12-én, az önkormányzat vezetői, a képviselő-testület több tagja, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai, az épület lakói, valamint a kerületi média és az érdeklődő, művészetpártoló közönség reprezentánsainak jelenlétében, a Dráva utca 12. számú ház falán öt, egykor a házban alkotó festőművész, és Csinszka, Boncza Berta emlékét megjelenítő emléktábla felavatására került sor.

Az ünnepi eseményen dr. Feledy Balázs művészeti író mondott adatokban, eseményekben és összefüggésekben rendkívül gazdag, a megörökített alkotóművészek határainkon kívüli tevékenységéről is számot adó, nagy érdeklődéssel kísért avató beszédet, bevezetőben hangsúlyozva az emlékezés, és a hagyományok őrzésének jelentőségét.

-Az emlékezés teszi teljessé életünket: tudományos, kulturális és művészeti emlékeink ápolásának, megőrzésének kitüntetett jelentősége van jelenünk és jövőnk alakulása, életminőségünk fejlődése szempontjából – mondotta dr. Feledy Balázs. – Az emlékezés minden dolog kincsestára és őrzője. Az emlékhelyek jelentőségét ennek megfelelően nem lehet túlbecsülni. A XIII. kerületi önkormányzat élen jár a fővárosban a kerületi emlékhelyek számon tartásában, a kerülethez köthető gondolkodók, közéleti személyiségek, írók, költők, színészek  alkotóművészek és sportolók emlékének megőrzésében, ápolásában. A most felavatásra kerülő emléktábla Bánovszky Miklós, Csernus Tibor, Márffy Ödön, Perlrott-Csaba Vilmos, Tihanyi Csaba festőművészeknek, és Csinszka, Boncza Berta költőnek állít emléket, akik életük egy-egy szakaszában valamennyien ennek a legendás épületnek a lakói voltak. Nagy jelentőségű, fontos dolognak tartom, hogy ezentúl mindenki, aki elmegy a ház előtt, egy pillanatra találkozhat azoknak a művészeknek a nevével, akik életművükkel maradandó nyomot hagytak nem csak a magyar, hanem a nemzetközi művészettörténet lapjain is.


 

A továbbiakban dr. Feledy Balázs rövid áttekintést adott az emléktáblán megörökített személyiségek munkásságáról, a festészetben, illetve az irodalomtörténetben játszott szerepükről, majd Csata Zsuzsanna, a képviselő-testület tagja olvasta fel Csinszka, Boncza Berta: Vallomás a csodáról, 1931 nyara című költeményét.

A vers elhangzását követően dr. Tóth József polgármester és dr. Feledy Balázs leleplezték az önkormányzat és a Dráva utca 12. szám alatti lakosok együttműködésének eredményeként elkészült emléktáblát.

Az ünnepi esemény a kerület legújabb emléktáblájának megkoszorúzásával fejeződött be. Az önkormányzat, a Petőfi Irodalmi Múzeum, és a ház lakóinak koszorúzását követően a jelenlévők is elhelyezték virágaikat az emléktáblánál.