Szervezetek

Ellenségkép és propaganda az I. világháborúban - kiállításmegnyitó - VIDEÓ

Anno Filmklub - 2017, június 2 - 09:23

2017. május 31-től látogatható nyílt meg Ellenségkép és propaganda az I. világháborúban című kiállításunk, melyet Merényi Dániel, az Index és a Napirajz karikaturistája nyitott meg.

Az erről készült videót ide kattintva megtekintheti az interneten.

Kategóriák: Szervezetek

70 éve kényszerítették lemondásra Nagy Ferenc miniszterelnököt

Anno Filmklub - 2017, június 1 - 20:47

1947. június 2-án mondatták le miniszterelnöki tisztségéről a kisgazdapárti Nagy Ferencet. Svájci szabadságát töltötte, miközben idehaza a kommunista párti politikusok alaptalanul megvádolták azzal, hogy tudott a néhány hónappal korábban „leleplezett” köztársaság-ellenes „összeesküvésről”. Miután emigrációba menekült, ott hiába próbált védekezni, idehaza a kommunisták úgy tudták hangolni a közvéleményt, hogy hitelt adjon a vádaknak. Nagy Ferenc és más vezetői elvesztése után a Kisgazdapárt megroppant, nemsokára széthullott. Baloldali csoportjai a kommunista párt eszközévé váltak, így Rákosi Mátyáséknak nem maradt ellenerejük a hatalomban.

Feitl István emlékező írását ITT olvashatják...

Kategóriák: Szervezetek

70 éve kényszerítették lemondásra Nagy Ferenc miniszterelnököt

Anno Filmklub - 2017, június 1 - 20:47

1947. június 2-án mondatták le miniszterelnöki tisztségéről a kisgazdapárti Nagy Ferencet. Svájci szabadságát töltötte, miközben idehaza a kommunista párti politikusok alaptalanul megvádolták azzal, hogy tudott a néhány hónappal korábban „leleplezett” köztársaság-ellenes „összeesküvésről”. Miután emigrációba menekült, ott hiába próbált védekezni, idehaza a kommunisták úgy tudták hangolni a közvéleményt, hogy hitelt adjon a vádaknak. Nagy Ferenc és más vezetői elvesztése után a Kisgazdapárt megroppant, nemsokára széthullott. Baloldali csoportjai a kommunista párt eszközévé váltak, így Rákosi Mátyáséknak nem maradt ellenerejük a hatalomban.

Feitl István emlékező írását ITT olvashatják...

Kategóriák: Szervezetek

Közönségdíjat nyert egy magyar film Washingtonban

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, június 1 - 14:41

Török Ferenc 1945 című filmje nyerte a washingtoni zsidó filmfesztivál közönségdíját. A film korábban Torontóban is – az ottani zsidó filmfesztivál keretein belül – bemutatásra került. A nagy presztízsű amerikai seregszemle 25 országból érkezett több mint 80 alkotást vonultatott fel, és a közönségszavazatok alapján Török Ferenc filmje lett a narratív kategória legjobbja.

Török Ferenc legutóbbi filmje 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása rendkívül erős színészgárdát vonultat fel: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás, Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakítják a fontosabb szerepeket.

A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül.

Az 1945 című alkotás a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában.

Az 1945 világszerte kiemelkedő sikerrel szerepel a filmfesztiválokon, korábban közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban és a Titanic filmfesztiválon is, hamarosan bemutatják a nagy presztízsű, idén 70 éves Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon is.

Török Ferenc filmjét Magyarországon április óta huszonötezren nézték meg, és továbbra is műsoron van a budapesti és a vidéki mozikban egyaránt.

Kategóriák: Szervezetek

Miből lesz a cserebogár?

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 31 - 16:29

Egy titokzatos nép, melynek eredete a múlt ködébe vész. Ők a germánok. A rómaiak barbároknak nevezték, s kultúra nélküli vadembereknek tartották őket. Vajon valóban tudatlanok voltak? Háborúkon és csatározásokon kívül nem voltak másra képesek? Miben hittek? Mitől féltek? Miként viszonyultak a római világbirodalomhoz? Mi maradt ránk tőlük? Mit tudunk róluk? Kik voltak a germánok?

Európa késő ókori történelme sok olyan meglepetést tartogat számunkra, melyeket a mai történetírás szakmai szempontból földolgozott, ám a köztudatban kevéssé ismert.

Julius Caesar Kr.e. 4-ben a Római Birodalom számára öt hadjáratban meghódította Galliát, vagyis a Rajna folyam és az Atlanti-óceán közé eső területet, az Alpoktól északra. A Rajnától keletre húzódó vidéket, mely nagyjából a Visztuláig terjedt, Germániának nevezték el. Az elnevezés „germánok” nem a germán törzsek önmeghatározása volt, hanem a rómaiaktól származik. Idősebb Pliniusnál is már előfordul a megnevezés, de igazán közismertté Julius Caesar tette. A germánok – az eredetüket terjedelmi okokból most nem részletezzük – kb. a Kr.e. 2-3. században a mai Skandinávia felől kezdték benépesíteni az európai kontinenst és eljutottak egészen a Fekete-tengerig. Nem voltak egységes nép, s legtöbbjük rendszeresen háborúzott egymással. A keruszkok, frankok (Franken=bátor, v. rettenthetetlen), szvévek, keleti és nyugati gótok, langobárdok (Longbart=hosszúszakáll), burgundok, alemannok, vikingek, normannok (normann=nordmann=északi ember), frízek, markomannok, szászok, angolok és még számtalan más nevű törzs két dologban volt közös: a vallásban és az egymás által többé-kevésbé érthető nyelvben. Ez utóbbi a mai német dialektusokban is tetten érhető: egy fríz (északnémet) nyelvjárásban beszélő ember alig érti meg a bajort, a svájci „switzerdütsch”-t meg pláne nem. A tiroli dialektus pedig külön fejezet, amit az osztrákok esetleg hézagosan értenek, de más területeken nem igazán.

Caesar, miután meghódította Galliát, megpróbálta uralmát a Rajnától keletre is kiterjeszteni. 1935. októberében találtak egy kurgánt, azaz sírdombot a dániai Fünen szigeten, mely a Kr.e. 1.sz-ból származik. A nyughely egy papnőé volt, amit a sírmellékletekből lehetett megállapítani. A germánok hitvilága gyakorlatilag azonos volt. Az óskandináv népek, mint pl. a vikingek, ugyanazzal a hitvilággal rendelkeztek, mint a kora középkori Meroving-uralkodók, akik közül Klodvig később keresztény hitre tért. A főisten óskandinávul Odin volt, a többi germán törzs Wodan-nak mondta. Ezt leszámítva a vallási rendszerük a kelta gallokat leszámítva, lényegében egyforma volt. A nyelvük is ugyanazokat a nyelvtani szabályokat követte mindenütt, ám a helyi kiejtések és dialektusok gyakran érthetetlenné tették a másik törzshöz tartozó előtt a beszédet.

A germánok nem voltak írástudók, olyannyira, hogy, a IV. sz.-ban keresztény hitre tért frank uralkodó, Klodvig is analfabéta volt. Így tőlük csak néhány rúnajel maradt fenn. Amit a germánokról tudunk, római forrásokból áll rendelkezésünkre: Tacitus, Suetonius, Cassius Dio és Florus írásai tudósítanak minket. Közülük elsősorban Tacitus Kr.u.98-ból származó „Germania” című munkája számol be bővebben a Rajnától keletre élő népekről, mai olvasatban is meglepő objektivitással. Részletezi a hadjáratokat, a germánok szokásait és a különböző törzsek egymáshoz való viszonyát, meg persze egymás közötti konfliktusaikat, amelyek bőven voltak.

Az ókor kevés megmaradt germán-ábrázolásaiban és –leírásaiban egy dolog közös: magas termetű, erős fizikumú és félelemkeltő harcosok voltak. A római légióknak nem volt könnyű dolga velük. Caesar egy csatában megsemmisítette a szvévek Elzászba benyomuló törzsét és megszilárdította a Rajna nyugati partján a római fennhatóságot. A folyó egyben a határt is jelentette a Római Birodalom és a barbárok között, noha később a rómaiak egészen az Elbáig meghódították Germániát – igaz nem hosszú időre.

A római uralkodási rendszer nem elnyomáson alapult. Először katonai erővel meghódítottak egy területet, majd településeket alapítottak, melyekbe először római telepesek érkeztek. Ennek célja az volt, hogy a meghódított népek megismerjék a római civilizáció, meg kultúra előnyeit és úgymond, átszocializálódjanak, ennélfogva értékrendjük megváltozzon, s maguktól váljanak Róma szövetségeseivé. A hadsereg nem is volt képes Germániát megszállni, mert a terület túl nagy volt hozzá. Ezért a rómaiak által létesített településekre vonták össze a katonaságot, melyet, ha szükséges volt, onnét vetettek be.

A másik római módszer a tússzedés volt. A túszok általában a meghódított népek fejedelmeinek, vagy vezető rétegeinek gyerekei voltak. A túszokat nem tartották fogva, hanem előkelő római családok nevelésébe adták őket, hogy felnővén rómaivá szocializálódjanak. Ez egy hosszú távú politika volt, ugyanis ha a meghódított népek kihaló vezetői helyébe római módon civilizált utódaik lépnek, akkor az általuk vezetett nép, vagy nemzetség nem fog fellázadni a rómaiak ellen. Emellett az a fejedelem, akinek a gyereke Rómában volt túsz, nem mert fellázadni a gyarmatosítók ellen, mert azzal a gyerek, vagy gyerekei életét veszélyeztette volna. Ez a germánok esetében hosszú távon azt eredményezte, hogy sorra behódoltak az ókor szuperhatalmának – ahogy más területek is.

A rómaiak nemcsak adtak, de el is vettek. Adót szedtek és más módokon is megsarcolták az általuk elfoglalt területeket. Ha valahol nem fizettek adót, kirendelték a hadsereget, amely kíméletet nem ismerve lefoglalta az adó értékének megfelelő vagyontárgyakat, állatokat, vagy ami éppen a kezük ügyébe esett. A rómaiakkal való együttműködést viszont jutalmazták. Így pl. a Kr.e. I. sz.-ban a Rajna bal partján megépítették a késő ókor legnagyobb városát az Alpoktól északra: Uppidum Ubiorumot, a későbbi Colonia Agrippinát, a mai Kölnt. Ónémet nyelven Coelle, a helyi dialektusban pedig Kölle volt a neve. A város az ubiuszoknak készült, mely egy Rómához hű germán törzs volt, s egyfajta kirakatvárosként fungált, bemutatandó a római civilizáció előnyeit a barbárok előtt.

A római hadsereg Kr.e. 12-ben kezdte a Rajna és az Elba közötti területet meghódítani, mert a korábbi években a germánok rendszeres rablóhadjáratokat vezettek Galliába. Drusus 6 légióval kezdte meg a hadjáratot. Paterculus szerint: „Drusus térdre kényszerítette Germániát és eközben sok vért ontott” Augustus császár viszont Rómában diadalívet állíttatott neki. Drusus utódja Tiberius lett, aki a meghódított területen bevezette a már említett hatalmi rendszert: adó- és tússzedés, települések létrehozatala, a római civilizáció és kultúra ezáltal történő terjesztése.

Ekkor kezdődött az a folyamat, ami a Rajna és az Elba között a Római Birodalom teljes kivonulását eredményezte.

Kb. Kr.e. 8-ban a keruszkok is alávetették magukat a római hódítóknak és szövetséget kötöttek velük. A szövetség ára egyebek mellett az volt, hogy a fejedelem túszul adja fiát, akit a rómaiak Arminiusnak neveztek el. Mai német nyelven: Hermann, ám eredeti keruszk neve nem ismert. Rómába vitték és a császári családban nőtt föl. 20 év múlva neki volt köszönhető, hogy Közép- és Kelet-Európa Dunától északra eső területein megszűnt a római fennhatóság, s a hatalmi vákuumba betörő népvándorlás a IV-V. századra egy teljesen más világot hozott létre, mint amit az Imperium Romanum képviselt.

Arminiust római lovaggá ütötték, arisztokrata lett, és 20 év múlva elküldték Germániába, hogy „bennszülöttként” a helytartót, Quintillius Varust segítse a tartomány irányításában. Római lovagként és Varus bizalmasaként senki nem sejtette, hogy mit fog tenni.

Arminius, amikor visszatért szülőföldjére, mélységesen felháborodott azon, ahogy a rómaiak bántak a népével.

Kr.u. 9-ben Arminius vezetésével a germánok elkezdik kivívni a szabadságukat. Sikerült neki az, ami korábban egy germán fejedelemnek sem: több germán törzset egyesített. Mivel Varus bizalmasa volt, meg tudta győzni arról, hogy Észak-Germániában egy Róma-ellenes fölkelés tört ki, ami veszélyezteti a tartomány biztonságát. Varus 3 légiót indított útnak saját vezetésével, Arminius pedig tanácsadóként kísérte.

A germánoknak nyílt ütközetben nem volt esélyük a rómaiakkal szemben. Ezért Arminius egy nagy kiterjedésű erdőn, a mai észak-Németországban, vezette át a római csapatokat, ahol a katonák menetoszlopa egy több kilométer hosszú sorrá keskenyedett. Amikor az összes római az erdőben volt, a germánok lecsaptak. Három légió, összesen kb. 18 ezer ember esett el a háromnapos csata során. Egyetlen római túlélő nem maradt.

A csata a mai németországi Osnabrück közelében, a teutoburgi erdőben zajlott. Maga Varus öngyilkos lett, levágott fejét Arminius megküldte Augustus császárnak. Utóbbitól származik a felkiáltás: „Quintillius Varus, add vissza a légióimat” Három légió elvesztése ugyanis szinte kiheverhetetlen csapás volt a birodalom számára. Olyannyira, hogy hadrendi számukat törölték és attól kezdve egyetlen újonnan fölállított római légiónak sem adták ki.

Ezek után a Római Birodalom visszavonult a Rajna mögé, kivéve egy kisebb területet a Majna és a Rajna között, mely nagyjából a mai német Hessen tartomány területe.

Ez az egyetlen csata megváltoztatta Európa történelmét. Róma többé nem próbálta meghódítani a Rajnától keletre eső területeket, ahol a germán törzsek ezután önálló életet éltek és folytatták egymás közötti összetűzéseiket, melyeknek Arminius is áldozatául esett.

300 év múlva már több germán törzs, köztük a frankok felvették a kereszténységet, önálló birodalmat alapítottak, s még később, a 8-9. században a frank-karoling Nagy Károly országa egészen a Dunáig terjedt, beleértve a mai Dunántúlt is. Még később, a 10. században Nagy Ottó a Lech-mezőn legyőzte a magyarokat, majd német-római császár lett, s ezáltal a nyugatrómai birodalom örökébe lépett, így az Alpoktól északra a germánok utódai lettek a zsidó-keresztény kultúrkör örökösei és továbbvivői. Nem mellesleg a későbbi Nagy Ottó Arminiushoz hasonlóan egyesítette a német törzseket a kalandozó magyarság ellen, majd lett később császár, mert csak így tudták megállítani elődeink pusztító hadjáratait. Nem merészség azt megállapítani, hogy ez az első német egység (is) a magyaroknak köszönhető, az pedig közismert, hogy II. Henrik német-római császár húga, Liudolf (Bajor) Gizella lett Szent István király felesége, s a magyarság belépett az európai keresztény államok közösségébe.

Ehelyütt nem célom tovább bontogatni a kereszténnyé vált magyarság szerves beépülését Európába a kora középkortól kezdve egészen mostanáig, ám ténykérdés, hogy a magyar és német történelem az évszázadok során rengeteg ponton kimutatható sorsközösséget mutat. Hazánknak pedig, ha csupán a magyar-német kapcsolatokat vizsgáljuk, történelme révén is Európa népei között a helye, hiszen keletről és délről az elmúlt évezredben csak háborút és pusztítást kaptunk a nyakunkba, s ez a megállapítás akkor is igaz, ha a 20. század legnagyobb népirtását, a holokausztot németek követték el.

Egri-Eiben István

Kategóriák: Szervezetek

Levél Botka Lászlónak

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 31 - 14:56

Kedves Botka László!

Fura volt kicsit, amikor önjelölt miniszterelnök-jelöltként felbukkant. Nem azért, mert az önbizalom hátrány lenne. Sokkal inkább azért, mert úgy gondoltam volna, hogy először a pártját próbálja meggyőzni, és a párt többségének a döntésével megtámogatva jelentkezik be. Programot hirdetve. Kicsiknek és nagyoknak. De nem vitatom. A terv bejött. Az először bejelentkezéssel alapvetően kényszerpályára küldte a pártját. Gyakorlatilag nem volt más választásuk, mint jelölni. Ez személy szerint nekem inkább zsarolásnak, mint demokratikus alternatívák felmutatásának tűnik, de ez legyen a pártja belügye. Meg a szimpatizánsoké. Kicsit snassz ugyan, hogy a programhirdetés elmaradt mind a hivatalos jelölés előtt, mind a jelöléskor, de ez van. Az ön fejében biztos készen áll minden. Rímfaragástól oktatáspolitikáig. Más meg ne is bajlódjon ilyesmivel a hivatalos jelölése előtt. Mármint a szélesebb publikum. Mert abban azért bízom, hogy legalább a pártja tagjainak mondott kicsit többet is az elképzeléseiről. Akiknek így megadta az esélyét, hogy valami mellé tegyék le a voksukat.

Mert tudja, kedves Botka úr, a „pukkadjon meg Orbán Viktor, lehetőleg máma még”, az rohadt kevés. S nem azért kevés, mert valaki szereti Orbánt, és uralmát, hanem azért, mert a választás megnyerését követő napon tudja mennyit ér? Semmit! Nullát! Hámozott léggömböt! Jól mutatja ezt Orbán és rendszere. Az „elmútnyocévezés” ugyanis pontosan ez, és nem több. Ilyen programra lehet hatalomváltást építeni. Centrális erőteret is. De mást aligha. Az orbánahibás korszakára lecserélni a gyurcsányahibás korszakát igen sivár kilátás. Nem több, mint az egyik lózung-kormányzást lecserélni egy másik lózungkormányzásra. Amit nem is biztos, hogy lehet másként fenntartani, mint illiberálisan. Ezt nem tudom. Nem próbáltam. De ön bejelentkezett miniszterelnöknek. Tehát nyilván tudja. Remélhetőleg azt is, hogy hol a határ a demokrácia és a nem annyira demokrácia között. Remélhetőleg, mert a DK vezetőjével tartott megbeszélésről kiadott pár soros szövegének címe alapján csak a remény marad.

Az hirdeti fennen, hogy „DK igen, Gyurcsány nem”. De kedves Botka úr! Nem mondták meg Önnek, hogy a DK egy önálló párt? Nem mondták meg Önnek, hogy a DK, mint önálló párt elnökének választotta Gyurcsány Ferencet? Ön kívülről szeretné megmondani, hogy egy másik párt kit válasszon elnökének? Ön, kívülről, pontosan ugyanúgy meg akarja zsarolni a DK tagságát, mint a saját pártjáét? S ezt Ön demokratikus megoldásnak gondolja? Tényleg? Cseppet sem érzi antidemokratikusnak? Cseppet sem érzi furcsának? Mit szólna, akkor, ha egy tetszőleges párt, szervezet vezetése azt mondaná: „MSZP igen, Botka nem”? Hanyatt homlok lemondana? Azt követően, hogy ilyen alaposan bejátszotta magát a centrális pozícióba? Tegye a szívére a kezét! Aztán legalább saját magának vallja be, hogy lemondana-e? Személy szerint kétlem.

De tegyük is félre ezeket a kérdéseket!

Nézzük meg a 2014-ben, az Ön pártjának is kiosztott, oltári nagy zakót. Ha nem tűnt volna fel, akkor pontosan ugyanezt a stratégiát követték. Megalkották Bajnai-Mesterházy páros által vezetett kétfejű vezérkart. Program helyett utálati listát kommunikáltak. A választások előtt alig fél évvel még mindig inkább voltak elfoglalva Gyurcsány Ferenc személyével, mintsem a DK programjavaslataival. Vagy bárki máséival. Olyan felvezető stratégiát követve, ami akkor sem lehetett volna hatékonyabb a Fidesz számára, ha egyenesen Orbán tanácsadói diktálják le a forgatókönyvet. Sikerült a végletekig vinni az ellenzék atomizálását, majd kerek szemekkel rácsodálkozni a gondosan előkészített eredményre.

Na, mármost! Kedves Botka úr!

Ön lehet egy antidemokratikus törtető, aki bármi áron a hatalomba akarja játszani magát. Ön lehet a múlt hibáiból tanulni képtelen ostoba fajankó. Ön lehet egy olyan álellenzéki, aki megkötötte a maga háttéralkuját a regnáló hatalommal. De ezek akármelyike áll fenn, egyiktől sem szavaznék Önre szívesen. S ez akkor sem változik, ha a fentiek egyike sem igaz, és csak egy duzzogó, politikai suttyó.

Kategóriák: Szervezetek

Az Orbán kormány támogatja a multikulturális, bevándorlói társadalmat

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 30 - 17:24

Grezsa István, a Miniszterelnökség Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíj program politikai vezetője megerősítette: a magyarországi kormány még az eddigihez képest is több pénzt fektett be a diaszpórában működő magyar közösségekbe, ugyanis júniusban még 28 fiatal magyart küld ki a kormány Észak Amerikába, illetve déli országokba. Így most már 115-en végeznek szolgálatot a Miniszterelnökség részére a külföldi magyar közösségekben, fejenkénti havi 650 ezer forintos fizetés ellenében.

Mint ahogy a program politikai vezetője elmondta: azt szeretné a kormány, hogy a diaszpórába élő magyarok is “érezzék meg a titkot”, illetve tanúsítsanak “makacs ragaszkodást a magyarsághoz.” A titkos érzésen és a makacs ragaszkodáson kívül, Grezsa még elmondta: az ösztöndíjasoknak nincs más feladatuk, mint a kint élő magyarokat “minél professzionálisabban közösség-szervezéssel szolgálni ás közvetíteni az anyaország gondolkodását.”

Grezsa István

A politikai vezető mellett, a KCSP szakmai vezetői szerepét Mucsi Géza tölti be, aki szerint az ösztöndíjasok szervezik meg a diaszpóra kulturális és közösségi életét.

Lapunk számára továbbra is érthetetlen, hogy miért a Miniszterelnökségen keresztül szerveznek egy ilyen ösztöndíj-programot, az pedig végképp értelmezhetetlen, hogy az állítólagosan politikamentes ösztöndíj alapot miért pont egy “politikai vezető” szervezi és képviseli. Egy ilyen programot helyesebben egy államilag támogatott, ugyanakkor független szakértőkből állított kuratórium szervezhetne, amely természetesen beszámolni és elszámolni köteles az állam felé.

Grezsa István szavai azonban egy másik érdekes aspektust is felvetnek. Mivel arra szólítja fel a kivándorolt magyarokat és a leszármazottokat, hogy “ragaszkodjanak makacsul magyarságukhoz,” ezért feltehetően Magyarországon is pont ilyen lelkesedéssel támogatják a  bevándorlói közösségeket abban, hogy ők is megtarthassák nyelvüket, szokásaikat és külön kultúrájukat, illetve, hogy Magyarország is egy sokszínű, dinamikus multikulturális társadalommá fejlődjön. Mert azt nem szeretnénk cinikusan feltételezni óhazánk kormányáról, hogy örömmel kihasználja a nyugati liberális multikulturalizmus adta lehetőséget, miközben ugyanezeket a lehetőségeket, illetve ugyanezt a nyitott légkört nem kívánja megteremteni saját határain belül.

Kategóriák: Szervezetek

Egy palacknyi pernahajderek

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 30 - 14:18

Felmerül-e vajon bárkiben, hogy Kubatov kopaszai mit fogyasztottak a minap a Godunov nevű belvárosi kricsmiben? És ha igen, ki állta a cehhet?

Mert ha például vodkáztak volna, noha a fantasztikusan gazdag választék bizonyára még őket is meglepte, talán gazdáik felfrissült ízlésvilágához igazodva a Kremlin vodkába kortyintottak, amiből mindössze 2600 forint egy mai feles (4 cl). Igazán nem túl drága, ráadásul ha palackkal rendeltek volt belőle (0,7 l) 45 ezer forintért, akkor stampedlije alig 2575 forint volt, a hülyének is megéri.

Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az itallapon, igaz, nem kimérve, hanem csakis palackban (0,7 l) kínálnak 89 ezer forintért is orosz vodkát (a Beluga Allue Noble elnevezésűt).

Persze, meglehet, hogy konyakot ittak ezek a pernahajderek.

Franciát.

Abból a jobbfajtát (a Paradis-t) nem szolgálják fel palackban.

Stampedliként 24 ezer forintért adagolják a poharakba.

Ha ilyet ittak, a plusz 12 százalék szervízdíjjal együtt fejenként 26 ezer forintot perkáltak le érte Kubatov kopaszai, akik azonban alighanem nem külön-külön fizettek, hanem, ha voltak durván egy palacknyian (azaz tizenheten), akkor a borravalóval együtt a kortynyi “védőital” megközelítőleg félmillió forintba került nekik.

Illetve nekünk, hiszen a felbérelésük díját is a mi adóforintjainkból kapták kézhez.

Aczél Gábor

Kategóriák: Szervezetek

Kubatov kopaszai újra akcióban

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 30 - 01:01

A történet annyira egyszerű, mint a faék, ám mint cseppben a tenger, benne van minden, ami minket mostanában körülvesz. Kor- és kórkép következik Orbán Magyarországáról.

Az Átlátszó információi szerint még április elején „harminc-negyven kigyúrt, félelmet keltő személy, továbbiakban kopaszok, Security feliratot tartalmazó ruhában, minden előzetes értesítés nélkül megjelentek a belvárosi Sas utcában, a Godunov nevű étteremben, az asztalokhoz ültek, a bent levő vendégeket hangoskodással, trágárkodással megijesztve távozásra bírták”. A kopaszok a „konyha ajtóinak zárjait dologi erőszakkal feltörték, és zárat cseréltek”.

Az alkalmazottak rendőrt hívtak, de a rendőrök „azt mondták, nem intézkednek, mert nem folyik vér, és ez birtokháborítási ügy, amelyben a jegyzőnek kell eljárnia.”

A kopaszok egy Eduard Uszikov ukrán üzletember cégének képviseletében jelentek meg és keltettek félelmet. Uszikov Habony Árpád ismerőse, volt társának az apja.

Kubatov kopaszai a pesti utcákon

Eddig a hír, és akit nem érdekel, hogy miként működik ma Magyarország, az dugja nyugodtan a homokba a fejét és lapozzon. A többieknek elmondanám, hogy Budapesten, de bárhol Magyarországon, ma bármi megtörténhet, amit azok, akiknek ez érdekükben áll, hagynak megtörténni. Magyarországnak van rendőrsége és van egy terrorelhárításra létrehozott központja is – utóbbi Orbán Viktor miniszterelnök testőrségéből nőtt ki és ma már tízmilliárdnál több forintból gazdálkodhat évente.

Az ügy főszereplője személyesen nem vett részt az eseményekben, de nélküle ez nem történhetett volna meg. Kubatov Gáborról van szó, a Fidesz alelnökéről, az FTC elnökéről. Kubatovhoz köthetők azok a kopaszok, akik a Fidesz székházat elfoglaló fiatalok ellen erőszakosan felléptek, valamint azok a kigyúrt, büntetett előéletű fiatalemberek is, akik a Nemzeti Választási Irodánál, az irodavezető lojális asszisztálása mellett megakadályoztak egy Nyakó István nevű állampolgárt, hogy népszavazási kérdését az irodához időben eljuttassa.

A történet másik hőse személyesen szintén nem tette tiszteletét a helyszínen. Ő Habony Árpád, az Ember, Aki Nem Szerepel a Miniszterelnökség Fizetési Listáján, és akiről senki sem tudja, hogy miből él. Csak annyit lehet róla tudni, hogy meglehetősen jól megy neki. Drága kocsival jár, a belvárosi bérelt lakásának falait díszítő festményeket a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzi. Ha kedve tartja, Ibizán mulat, miközben kokainfogyasztókat megszégyenítő ügyességgel mozgatja az orrát. Ja, még annyi, hogy évekkel ezelőtt elítélték garázdaságért, amiért megvert egy idős házaspárt.

Ezek az emberek a főszereplői annak a történetnek, amelynek helyszíne Orbán Viktor Magyarországa. Egy olyan ország, amely Kelet és Nyugat között van félúton, s melynek miniszterelnöke szerint Ázsiában vagyunk otthon, Európában idegenek vagyunk.

Magyarország olyan hely, ahol egy boltból kefirt lopó nyugdíjas nénit minden további nélkül elvisz a rendőr, miközben a letelepedési kötvényekkel üzletelő és milliárdokat lenyúló, magukat politikusnak álcázó gazemberek szabadon élhetik a világukat. Itt még Kubatov Gábor (ismételjük: a kormányzópárt egyik alelnökéről van szó) kopaszainak sincs okuk az aggodalomra, gond nélkül garázdálkodhatnak, étteremben, nemzeti választási irodánál.

Mindenhol, ahol a megbízóiknak ezt jónak látják.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

Szülőföldünk — Lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség!

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 29 - 13:24

- Te jó ég, asszonyom, mit csinál itt?
- Nem vagyok asszony. Lány vagyok.
- Jó, most nem ez a lényeg. Mit művel?
- Nem látja? Szülök.
- Itt? Az utcán?
- Igen. Lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség.
- De miért a földön?
- Nekem ez a szülőföldem.
- Nem tudott volna várni? Bemenni egy kórházba, mint a többi rendes magyar nő?
- Nem volt erre idő. Meghallgattam Németh Szilárdot, a Fidesz alelnökét, és úgy éreztem, azonnal cselekednem kell.
- Ő mondta magának, hogy szüljön az utcán?
- Azt mondta, hogy aki teleszüli a világot, azé a világ.
- Látom, hogy egy könyvet tart a kezében. Maga könyvvel a kezében szül?
- Igen. Ez egy kézikönyv, Németh Szilárd írta.
- Kézikönyv a szülésről?
- Valamikor tudtam szülni, de mára elfelejtettem. Volt idő, amikor álmomból felverve is ment a szülés, mint a karikacsapás, de manapság hiába töröm a fejem, nem jövök rá, hogyan kell. Próbáltam többször is, de nem ment. Ezért szereztem be ezt a hasznos kis kézikönyvet. Hogyan szüljünk gyorsan és sokat? Írta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. Ebben a könyvben minden benne van.
- Hölgyem, a munkahelyén mit szólnak ehhez? Tudják, egyáltalán, hogy Ön terhes?
- Nem vagyok terhes. Soha nem is voltam.
- Már bocsánat, hogy az intimszférájába hatolok, de ha Ön nem terhes, akkor hogyan tud szülni?
- Unortodox módon. Ki mondta, hogy nekünk, magyaroknak ugyanazt az utat kell választanunk, amin mások is járnak?
- És van már elképzelése, miből fogja felnevelni a gyereket? Etetni, ruházni, iskoláztatni?
- Ott még nem tartok a könyvben. Megnéztem a tartalomjegyzéket, ez a rész a vége felé van valahol.
- És szabad kérdeznem, hogy hívják majd a gyereket?
- Melyik gyereket?
- Hát, amelyik épp most van születőben.
- Nem egy gyerekről van szó.
- Hölgyem, Ön egyszerre több gyereket szül? Itt az utcán, könyvvel a kezében?
- Igen. Németh alelnök úr, aki nekünk, magyar nőknek mostantól a példaképünk, úgy fogalmazott, hogy szüljünk több gyereket. Szerintem igaza van, butaság lenne elaprózni.
- De hát ez kész őrület!
- Én ehhez nem értek. Én csak egy átlagos magyar nő vagyok. Szülök rendületlenül, a nagy gondolatok megfogalmazása a férfiak dolga.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

Tóni a szózivatarban

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 29 - 13:16

Rogán Antal, hosszú virtuális szünet után, megjelent a nyilvánosság előtt. A jelek szerint, miközben mindenki a vagyonosodási ügyeire gondolhatott, nem ezek voltak a távolmaradás okai. A propagandaminiszter a jelek szerint egy kiképzőtáborban volt. Ahol megtanították felejteni, és összeesküvés-elméletekből is felkészült. A kiképzése a legutóbbi nyilatkozata alapján még nem teljes. De a jelmezes főpróba lezajlott.

Ennek során, a csepeli Radnóti Miklós Művelődési Házban tartott lakossági fórumon azt mondta, többek között, a Miniszterelnöki kabinetiroda vezetője, hogy ősszel tudatos provokatív kísérletek lesznek. Amelyekre az aktivisták kiképzése már zajlik a civilek kiképzőtáboraiban. Mert, Rogán szerint, a civilek világösszeesküvése lesz a bázisa az őszi provokatív akcióknak. Ami azért különösen érdekes megállapítás, mert ez azt jelentené, hogy Rogán tudhat valamit. Olyasmit, hogy ilyen kiképzőtáborok márpedig vannak. Ráadásul felkészülés is zajlik. Ráadásul olyan felkészülés is zajlik, amelyik nyilvánvalóan fegyveres ellenállásra készít fel. Mert különben aligha beszélhetnénk olyan provokatív akciókról, amelyek minimum a világbékét veszélyeztetik. Ha azonban ennek az aranyszájú hüjepistikének igaza van, akkor ez eegy más dolgot is jelent. Nevezetesen azt, hogy vannak titkosszolgálati információi ezekről a kiképzőtáborokról, de az egész belbiztonsági apparátus nem csinál semmit. Ha ez igaz, akkor Pintér azonnali felmentését kellene indítványoznia Rogánnak. De erről mintha nem szólnának a hírek.

Ha ilyen fegyveres kiképzés nem zajlik, akkor ez azt jelenti, hogy a civilek békés akciókra készülnek. Márpedig békés, a kormányt transzparensekkel sétálva bíráló akciókkal legfeljebb a kormányt lehetne provokálni. Például arra, hogy lemondjon. Ráadásul erre nagy kiképzés és titkos akció sem kell. A CEU kapcsán látszott, hogy békés akciók márpedig lehetnek. Ez ellen természetesen fel lehet erőszakkal lépni, és a diktatúrák, illetve gyarmatbirodalmak történte ismer is ilyen eseményeket. De ebben az esetben két forgatókönyv létezhet. Az egyik ilyen forgatókönyv lehet, hogy olyan csoportok lépnek fel, erőszakot alkalmazva, amelyek nem tekinthetők a belügyi apparátus részeinek. Ebben az esetben a békés akciót folytató civilek megvédése a belügyi apparátus kutya kötelessége. Ha tehát Rogán a várható békés tüntetéshullám ellen, erőszakkal fellépni készülő csoportok várható akcióiról rendelkezik információkkal, akkor már régen meg kellett volna tennie a feljelentés a paramilitáns szervezkedés miatt. Ha nem tette meg, akkor vagy blöfföl, vagy a kormány hallgatólagos támogatását üzente meg az említett egyleteknek.

A másik forgatókönyv sem jobb. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a kormány a teljes belügyi apparátust hajlandó bevetni a békés, de kormánykritikus tiltakozások leverésére. Mondván: a kritika provokálja a hatalmat. Ezzel Rogán üzenete nagyjából azt jelenti, hogy befenyegetett egy totális diktatúrával, kijárási tilalommal, és az ezt megszegőkkel szemben érvényesítendő karhatalmi fellépéssel. Másrészt, részben az előzőekkel összhangban, Orbán kritikáját a felségárulás szintjére emelte. A hallgatólagosan, például a felvonulásokkor, a Hősök terén anno megejtett gyűlésen, megtámogatott paramilitáns egyletek ebben az esetben is hathatós segítséget adhatnak a kormánynak. Például, mint önkéntesnek feltüntetett, és ezzel regulárisnak hazudott járőröző-brigádok. S akkor már csak a megfelelő karszalagokról kell gondoskodni.

Ugyanakkor Rogán amnéziájának is biztos jelei lehetnek. Nem csak a lakásviszonyai kapcsán, hanem egy tucat évre visszamenőleg is. 2006 őszén, amikor a Nagy Őszi Pisis Forradalom kapcsán összeszarták-hugyozták a Kossuth-teret, akkor olyanok is feltűntek a tér környékén, mint a nemzeti indigófelelős, és az akkori gyűlöletfelelős. Márpedig Schmitt Pál és Wittner Mária akkortájt sokkal inkább a Fideszhez volt köthető, mintsem valami fanatikus civil mozgalomhoz. Ahogy a karhatalmat valószínűleg szándékosan provokáló Révész Máriuszt sem valószínű, hogy Soros küldte oda, ahol nyakon vágták végül. Amely eljárás kapcsán azóta is csak találgatni lehet, hogy vérnyomok alapján agyba-főbe vert fidesznyik miként tudott olyan szép, és összefogott pofázást előadni. Hacsak nem színpadi vérrel egészítették ki a sminkjét. Az, hogy Rogánnak milyen emlékei maradtak a 2006-os események kapcsán, azt természetesen nem tudhatjuk.

De meg kellene várni még pár megnyilatkozását. A vagyonosodással kapcsolatos kérdések mellett talán arról is elárul pár dolgot a sorok között, hogy hol, és milyen kiképzésen esett át az utóbbi időben.

Kategóriák: Szervezetek

Egy pragmatikus konzervatív lett a kanadai jobboldal új vezetője

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 28 - 14:27

A 38 éves Andrew Scheer lesz a kanadai Konzervatív Párt miniszterelnök-jelöltje a 2019-ben esedékes szövetségi választásokon–a fiatal jobboldali politikus, a Ház korábbi elnöke a másfél évig tartó konzervatív pártelnöki választáson legyőzte a sokkal esélyesebbnek tűnő Maxime Bernier-t. Ez azt is jelenti, hogy a legnagyobb ellenzéki párt nem fog elmozdulni a Bernier által kijelölt libertárius irányba, hanem egy ehhez képest óvatosabb, szociális és adóügyi kérdésekben mérsékelt konzervatív útvonalon folytatja a párt a politizálást.

Andrew Scheer

De mit is jelenthet majd Scheer óvatos szociálisan konzervatív hozzáállása? Nem titok, hogy a hívő katolikus Scheer ellenzi az abortuszt és a melegek házasságát is. Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy szerinte a melegek házassága ma már oly annyira elfogadott Kanadában, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Feltehetően az abortusz kérdéséről is hasonlóképpen vélekedik. Támogatja a szólásszabadságot és szövetségi forrásokkal erősítené ezt egyetemi campusokon, ahol az utóbbi időben több olyan eset is volt, amikor jobboldali, vagy nem mainstream nézetet valló személyek szólásszabadságát vonták kétségbe. Scheer továbbá ellenzi a kijelölt, törvényes és felügyelt injekció helyeket a drogfüggők számára, ugyanakkor a közelgő marihuána legalizáció szempontjából egy lényegében középpárti álláspont felé mozdítaná el pártját, vagy legalábbis nem indítana politikai háborút ebben a kérdésben.

“Kimondottan realista vagyok. Amint legális lesz, rövid idő alatt sokan lesznek, akik a marihuanát forgalmazó cégeknek dolgoznak majd,” mondta Scheer.

Scheer törölné az energia árakra eső szövetségi adót privát lakások és otthonok esetében. Továbbá arra kötelezné a benzinkútakat, hogy tűzzék ki annak az országnak a zászlóját, ahonnan érkezik az általuk árusított gáz. Így tudatosulna a kanadaiakban, hogy mennyire támaszkodunk a külföldi olajra.

A fiatal Scheer 32 évesen lett az Alsóház elnöke, még a korábbi Stephen Harper kormány idején. Talán éppen házelnöki teendői és tapasztalata erősíti benne a középpártiságot és kompromisszumkészséget. Több alkalommal mondta, hogy alapvetően Stephen Harper politikai örökségére építene, de többet mosolyogna és hatékonyabban kommunikálna annak érdekében, hogy tágabb kört tudjon megszólítani.

De vajon milyenek Scheer esélyei a 2019-es választáson Justin Trudeau ellen? Érdemes megjegyezni, hogy utoljára 1935-ben bukott meg kanadai szövetségi kormány egyetlen egy ciklus után. Sokkal gyakoribb, hogy legalább két, de gyakran 3 cikluson keresztül kormányoznak. Trudeau édesapja — Pierre Trudeau — például 15 éven keresztül kormányozta Kanadát. Továbbá a sikeres politikusok, akikből miniszterelnök lett, általában nagy többséggel győztek saját pártjuk pártelnökségi választásain. Ezzel szemben Scheer egy tág, sok szereplőből álló mezőnyben versenyzett és csak 13 szavazócédula után és pusztán ötven százalékos eredménnyel győzött.

Kategóriák: Szervezetek

Rogán szerint ősszel jön a narancsos forradalom a Fidesz ellen

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 27 - 13:01

A propagandaminiszter egy fórumon arról beszélt, hogy ha a kormány szét is veretne tüntetéseket a rendőrséggel, az nem a kormány hibája, hanem kizárólag a magyarországi kiképzőtáborokban felkészített tüntetőké, akik azért akarnak attakot kiprovokálni, hogy instabilitást idézzenek elő.

Az illegalitását átmenetileg felfüggesztő Rogán egy csepeli művházban, a nemzeti konzultáció fedőnevű kampányeseményen az MTI tudósítása szerint elárulta, a kormány nemrég döntött arról, hogy a nemzetbiztonsági kabinet készítsen egy jelentést a “menekültiparnak is nevezett” ngo-hálózat működéséről és nemzetbiztonsági kockázatairól.

Ennek a nemzetközi hálózatnak Rogán szerint az a célja, hogy azokat a kormányokat “eltakarítsák az útból”, melyek útjában vannak a szabályozatlan, ellenőrizetlen bevándorlásnak. Ennek érdekében megpróbálják megbontani a rendet és instabillá tenni ezeket az országokat.

Szóval jön a forradalom.

Példaként említette Macedóniát, ahol éppen akkor, amikor a határon a migránsokat kellett volna megállítani, szerveztek tüntetéseket a fővárosba, és így a biztonsági erőket ide kellett átirányítani.

Az elfelejtette hozzátenni, hogy Szkopjéban azért tüntettek, mert a korábbi kormánypárt köztársasági elnöke a nemzeti érdekekre hivatkozva nem adott kormányalakítási lehetőséget az ellenzéknek, noha a decemberi választások után az addigi kisebbség került többségbe a parlamentben.

Ráadásul Macedóniában éppen annyira kell migránsokat megállítani, mint Magyarországon: nemrég például Lázár János is elismerte, hogy érdemben csökkent a Magyarországot érő migrációs nyomás. És így van ez már egy éve, amióta a török kormány nem űzi a szíriai háborús menekülteket Nyugat-Európa felé.

Rogán továbbá azt is mondta:

“Vannak Magyarországon kiképzőközpontok, ahol már embereket készítenek elő (…), olyan aktivistákat, akiknek a polgári engedetlenség szervezése lesz a feladata ősszel. Új jelenség következik, ha nem működnek a tüntetések, majd el fognak foglalni közintézményeket, bankokat, aminek kifejezetten az a célja, hogy valamilyen rendőrségi attakot provokáljanak ki.”

Ősszel “tudatos provokatív kísérletek lesznek” szerinte, melyek célja, hogy politikai instabilitást keltsenek Magyarországon.

Vagy ha nem is lesznek, a kormány – a demokrácia nagyobb dicsőségére – majd úgy fog tekinteni rájuk, mintha lennének, és karhatalommal veretnek szét bejelentett, békés tüntetéseket.

Vagy eleve nem is engedélyezik őket a kampányra tekintettel arra hivatkozva, hogy nagyon, nagyon veszélyes népvándorlással szemben fellépő kormány ellen tüntetni hazafiatlan dolog, ilyet csak hazaárulók tesznek.

Annál is különösebb, sőt, egyenesen zavarba ejtő, hogy az általa felügyelt állami agitprop elhallgatta, hogy Rogán bejelentette a várható forradalmat. Az állami vagy közpénzen egyéb módon kitartott és fideszes megszállás alatt állomásozó ún. média általában Rogán forumát is elhallgatta. A hirado.hu közölte ugyan az MTI tudósítását, de az puszta véletlenségből éppen ott ér véget, ahol az érdekes rész elkezdődne.

A Fidesz-szavazók már meg sem tudhatják, mire készüljenek ősszel.

Nick Grabowszki

Kategóriák: Szervezetek

Apróban: Németh Szilárd nőügyében

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 26 - 17:44

Most, hogy a nemzet fallikus szimbólumainak egyike megmondta a tutit, szinte minden világos. Tudjuk, korábban is voltak nagy kezdeményezések. Névleg a népességnövelés tekintetében. Voltak párválasztó partik. Annak érdekében, hogy a Párt megmondhassa mindenkinek, hogy kivel. Himmler ezt másként csinálta, de változnak az idők. Nálunk olyanok a NER-lombikok felelősei, mint Kövér László, vagy Németh Szilárd. Aki, mint említettem, megmondta a tutit.

A nők hazafias kötelességből kopulálnak. Ami látszólag baromság, mert ugyebár ott vannak az olyan csökött dolgok, mint a szimpátia, meg az érzelmek. De ezekről Németh Szilárd talán semmit nem tud. Nyalni csak felfele tud, érzelme a szolgalelkűség. Értelme a pártté. Maradnak a puszta biológiai funkciók.

Egy igazán hazafi, lángoló keblű honleány igazán meglátogathatná már Németh Szilárdot. Puszta honleányi önfeláldozásból. A közösség kedvéért. Legyen Némethnek egy jó napja. Ha beválik akkor azt is tudni fogjuk, hogy a kormány nem Polip. Hanem Sárkány. Akkor minden évben ki lehetne választani azokat a szüzeket, akiket feláldoznak a nemzet és a Fidesz-vezetők oltárán. Addig sem a közéletet szexuálná ez a sok, láthatóan kielégítetlen, hálószoba-kukkoló idióta.

Kategóriák: Szervezetek

Utolsó figyelmeztetés Amerikának: Tessék tárgyalni Orbánnal, most azonnal!

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 25 - 16:49

Utójjára figyelmeztessük az Egybesült Államokat! Szálljatok le a CEU-ról! Az a mi egyetemünk, úgy tesszük tönkre, ahogy mi akarjuk. Ne üssétek bele az orrotokat a mi belső ügyeinkbe. Mi sem mondjuk meg nektek, hogy milyen kaja legyen a Harvard büféjében.

Remélem, értve vagyunk. Velünk lehet tárgyalni. Találkozzál Trump a mi vezérünkkel, örüjjé’ neki, hogy hajlandó egy asztalhoz ülni az Egybesült Államok elnökével.

De csak abban az esetben, ha ő is ott lesz.

Azt akarjuk, Trump, hogy üjjé’ le Orbán miniszterelnökkel és beszéljétek meg a CEU ügyét. Vagy bármi mást. Nekünk teljesen mindegy, hogy miről beszéltek. Az se baj, ha nem akarsz Orbánnal beszélni, mert undorodol tőle, és bottal sem piszkálnád. Akkor legalább egy közös fotót kérünk. Igen, olyat, amin te, Trump is rajta vagy. Nem elég egy fényképes kulcstartó, amilyent a múltkor küldtetek nekünk.

Ragaszkodunk a közös fotóhoz, ebben nem engedhetünk. Büszkeség is van a világon, tartás. Ha nem tudnád Trump, Orbán Európa erős embere. Sőt, leendő vezetője. Ezt az egyik kormánypárti lapban olvastuk, miután lediktáltuk nekik a cikket.

Ha két erős ember, Magyarország és az Egybesült Államok vezetője egy asztalhoz ülne, abból csak jó sülne ki. Legalábbis, a magyar kormány számára. Mert ebben az esetben az a látszat bírna keletkezni, mintha Orbán is lenne valaki.

Kérünk tégedet Trump, hogy még egyszer vegyed nagyon fontolóra ezt a megbeszélést, ami nekünk igen fontos lenne. Különösen most, hogy nyakunkon a 2018-as választás. Egy közös fotóval cáfolni bírnánk, hogy Orbánt mindenki kerüli, mint a leprás beteget. És ebben az esetben az is igaznak látszana, hogy nem csak diktátorok állnak szóba vele.

Kérünk tégedet, hogy mielőbb értesítsél minket a megbeszélés időpontjáról. Egyben azt is szeretnénk megérdeklődni, hogy szereted-e a szotyolát. Mert akkor szívesen viszünk neked bármennyit, nekünk ez tényleg nem gond.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

AKTUÁLIS FELHÍVÁSUNK

Anno Filmklub - 2017, május 24 - 15:57

A tőke 150 éve - konferencia-felhívás

Az idei évben több fontos évfordulóról is érdemes megemlékezni a baloldal eszme- és politikatörténetéből. Az univerzális igényű elméleti koncepciók iránt elkötelezett Társadalomelméleti Műhely 2017. október 18-ra konferenciát szervez Marx A tőke című művének kapcsán, amely éppen százötven éve jelent meg.
Jelentkezési határidő: 2017. július 15.
Bővebben...

Kategóriák: Szervezetek

AKTUÁLIS FELHÍVÁSAINK

Anno Filmklub - 2017, május 24 - 15:57

Ösztöndíj műhelymunkában való részvételre és publikáció elkészítésére

A Politikatörténeti Alapítvány pályázatot ír ki a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében (PTI TEM) való részvételre és tudományos publikációk elkészítésére. Az ösztöndíjas egy interdiszciplináris tudományos közösség és műhely részeként részt vesz a PTI TEM működésében, használhatja az Intézet erőforrásait és szakmai segítséget kap kutatásához.
Jelentkezési határidő: 2017. június 1.
Bővebben...


A tőke 150 éve - konferencia-felhívás

Az idei évben több fontos évfordulóról is érdemes megemlékezni a baloldal eszme- és politikatörténetéből. Az univerzális igényű elméleti koncepciók iránt elkötelezett Társadalomelméleti Műhely 2017. október 18-ra konferenciát szervez Marx A tőke című művének kapcsán, amely éppen százötven éve jelent meg.
Jelentkezési határidő: 2017. július 15.
Bővebben...

Kategóriák: Szervezetek

Ellenségkép és propaganda az I. világháborúban - kiállításmegnyitó és beszélgetés

Anno Filmklub - 2017, május 24 - 14:26

2017. május 31-én (szerdán) két (egymáshoz szorosan kapcsolódó) eseményre várjuk vendégeinket. Ellenségkép és propaganda az I. világháborúban című kiállításunkat Merényi Dániel, az Index és a Napirajz karikaturistája nyitja meg 17 órától a Napvilág Könyves Galériában. Ezt követően 18 órától kerül sor könyvtárunkban A múzsákat lelövik, ugye? című beszélgetéssorozatunk újabb epizódjára, amelyen Takács Róbert kollégánk ugyanezt a témát, a háborús propaganda és ellenpropaganda kérdését járja körül Klestenitz Tibor és Vörös Boldizsár történészekkel. Részletekért kattintson ide!

Kategóriák: Szervezetek

Kanadai magyar nemzeti egység: Aki nincs velünk, az ellenünk!

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 23 - 15:37

Levelet kaptak a kanadai magyar közösség vezetői Szenthe Annától és Ábrahám Tibortól, a magyar kormány által létrehozott Diaszpóra Tanács kanadai társelnökeitől. Ebből a levélből tudták meg a kanadai magyar szervezetek elnökei, illetve a “mezei” kanadai magyarok is, hogy a hosszú és kacskaringós út után, ma már végre teljes a béke, az egyetértés és a nemzeti összefogás a kanadai magyarságban. Vége a pártoskodásnak és az uszításnak–írják a levél szerzői és mint ahogy a levélből kiderül (szó szerint idézzük): “Mindenki velünk tart.”

Csakhogy a grandiózus “mindenki velünk tart” deklaráció után — pontosan négy mondattal később —  már ez olvasható: ki kell zárni minden széthúzó erőt.

Aki ismeri a kanadai magyarság történetét, az aligha írna le olyat, hogy “mindenki velünk tart.” Mert egyből tudná, hogy ez egyetlen bevándorlói hullámra, egyetlen magyar közösségre sem volt igaz. A kanadai magyar közösségekben a huszadik század jelentős része például a Kanadai Magyar Munkás, aztán az Új Szó című kommunista hetilapok és az antikommunista emigráció közötti éles harcról volt hangos. Meg a kommuista emigráció belső konfliktusaitól, valamint az antikommunista közösségek egymással való marakodásaitól. Meg attól a feszültségtől, amely a Kádár korszakban “haza” látogató kanadai magyarok és a kádári Magyarországot elvből bojkottáló kanadai magyar emigránsok között alakult ki.

Micsoda demokrácia felfogásról tanuskodik Szenthe Anna és Ábrahám Tibor levele! Micsoda merészség kell ahhoz, hogy bárki is azt állítsa: mögötte sorakozik fel a komplett kanadai magyar diaszpóra…egy olyan diaszpóra, melyről köztudott, hogy jóval kevesebb mint 10 százaléka vesz részt bármilyen szervezett közösségi tevékenységben.

A tanács társelnökök leveleit az alábbiakban osztjuk meg a KMH olvasóival…akik közül biztosan akad néhány, aki innen tudja csak meg, hogy ő is Orbán Viktor Diaszpóra Tanácsával, annak vezetőivel tart. És ha mégsem, akkor meg majd kizárják őket. (KMH Szerk.)

***

Szenthe Anna és Ábrahám Tibor

Tisztelt Elnök Asszonyok, Elnök Urak! Kedves kanadai magyar Barátaink!

Hosszú utat tettünk meg ahhoz, hogy ma kanadai magyar egységről, kanadai magyar összetartásról beszélhessünk, nem csak külön-külön városainkban, tartományainkban, de egységesen Kanada szerte is.

Nem volt könnyű feladatunk, nekünk diaszpóra tanács társelnököknek, abban, hogy az ellenségeskedő és majdnem teljesen szétszakadó kanadai magyarságot egységbe hozzuk. Úgy érezzük ezt elsősorban példamutatással értük el, hisz ha két felfogásban teljesen ellentétes ember kompromisszumot tud kötni a kanadai magyarság sikerének érdekében, akkor velünk együtt mindenki képes arra, hogy félre tegye önös céljait és a közösség sikeréért, egységben, összetartásban gondolkozzon. Ezt többen meg is tettétek és példátokat követve lassan Kanada szerte mindenki velünk tart.

Igy beszélhetünk kanadai egységről , megértésről, ÖSSZETARTÁSRÓL.

Természetesen vannak még feladataink, közös megbeszélni valóink, de szerintünk az, hogy képesek vagyunk dialógusra, egymás meghallgatására, megértésére, már az is óriási lépés. Gyűlölködésre, pártoskodásra, uszításra, negatívitásra semmi szükség, mert az semmiképpen nem szolgálja a közös célt és akik hátráltatnak minket az előrehaladásban, azokat egyszerűen ki kell zárnunk a közösségből, addig amig nem állnak ők is az ÖSSZETARTOZÁS zászlaja alá.

Ne felejtsétek el, hogy mindannyian egy célért dolgoztunk, dolgozunk és hozunk áldozatot néha munkánk, családunk kárára. Ez a cél elsősorban magyarságunk megtartása, hagyományaink, kultúránk megőrzésé, magyarságtudatunk továbbadása a következő generációknak.

Tisztelnünk kell egymás munkáját, törekvéseit és kizárni minden széthúzó erőt!

Mi akik a szívünkben mindig magyarok leszünk és maradunk, tudnunk kell, hogy mégis egy kicsit mások vagyunk, mint az anyaországban élő honfitársaink. Nekünk az is feladatunk, hogy Magyarországnak jó hírnevet adjunk itt Észak Amerikában és, hogy munkánkkal, szakszerű tudásunkkal, értékeinkkel és nem utolsó sorban hagyományainkkal és kultúránkkal büszkén kivívjuk helyünket, a magyar nép helyét, a multikulturális Kanadában.

Köszönjük Kanada szerte Nektek, hogy az elkövetkezendő napokban szeretettel , békével fogadtok minket szervezeteitekben, hogy alkalmunk lesz beszélgetni és egy pozitív szellemben ha lehet, még tovább erősíteni a kanadai magyarság összefogását.

Barátsággal,

Anna és Tibor

Kategóriák: Szervezetek

Budapest Park és párt(os-)arc

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, május 23 - 14:26

A főváros újabb gumicsontjának kezd feltűnni a Budapest Park, amelyet egy legújabb hír szerint már évek óta parkolónak szemeltek ki. A történet még történik. Szkepticizmusra legfeljebb az adhat okot, ahogy a Zöldpardont megszüntették az azóta is elég kétségesen hihető „lakossági panaszok” nyomán. Kórképi korképet inkább a reakciók adhatnak egyelőre.

 

(Fotó: Lengyel Balázs / Budapest Park)

Az egyik reakciókör az, hogy Pál Tibor MSZP-s képviselővel az élen az az önkormányzat kívánta felszámolni, és parkolóvá alakítani a parkot, amely önkormányzat a helybeliek rekreációs lehetőségeiért, és a kerület zöldterületéért, is felelős lenne. Alig hiszem ugyanis, hogy bármelyik önkormányzatot a Nemzeti Autósok Pártja delegálta volna. Alkalmasint akár a fiataloknak tudatosan kárt okozva is pártolták volna az ötletet. Az eredeti hírszivárgások szerint. Mert most egy rádióműsorban azt hallom, hogy ők tulajdonképpen nem is, meg talán ott sem voltak, és csak úgy véletlenül. Meg különben is. Majd. Vagy majd sem. Márpedig, ha ez a mosakodás igaz, akkor a nem is a Nemzeti Autósok, hanem a Magyar Pilátusok Pártja lehetett a delegáló erő. Akik lehet, hogy ott sem voltak. S ezért csak véletlenül kerültek az önkormányzati képviselők fideszes, mszps, vagy más tetszőleges színekben a fizetési listára. Hacsak nem társadalmi munkában ülnek ott a helyiérdekű házban.

Ugyanakkor, van egy másik, a közpolitikainál talán érdekesebb vetülete is az ügynek. Az amely Majka, kétségtelenül nem túl udvarképes stílusban előadott véleménye nyomán vált láthatóvá. A parkolóvá betonozás előterjesztője mellé az őt delegáló MSZP-t is a nyelvére tűzve. Az, hogy Majkát szereti-e valaki, vagy nem szereti, az természetesen magánügy. Az is, sok szempontból magánügy, hogy a véleményével, illetve annak stílusával ki mennyire ért egyet. Valójában azt nem igazán lehet érteni, hogy az, aki képtelen egy vita tárgyára koncentráltan, a vitában érvelve „megszólalni”, az minek fröcsögi tele a világot az előítéleteivel, a „nemszeretemjeivel”. Ráadásul olyan ordenáré stílusban, amihez képest az általa lebunkózott Majka, tulajdonképpen, visszafogottan nyilatkozott meg. Ami legalább azt mutatja, hogy tetszőleges sokaságban vannak sajátosan nevelődött, igénytelen agyzakkantak. Vagy olyanok, akik felveszik ezt a szerepet, mert az internet névtelenségét összekeverik a neveletlenség kötelezőségével.

Ugyanakkor a látszólag „érdemi hozzászólók” között is vannak kevésbé érthető véleményen leledzők. Ilyenek például azok, akik szerint azért van teljesen rendben a Budapest Park parkolósítása, mert szerintük az „egy randa bekerített rész, aminek nyáron kinyítják a kapuit ha rendezvény van”. Amire nyilvánvalóan még véletlenül sem az lenne a megoldás, hogy gondozott közparkot alakítsanak ki, hanem az, hogy legyen belőle parkoló. Ami tulajdonképpen egy tuti recept lehet. Akár olyan formában is, hogy a területet, a bérleti jogok lejártát követően hagyják még elgyomosodni is. Aztán várják meg, amíg kellően elhanyagolttá válik ahhoz, hogy bármilyen képviselői mutyi keresztül vihető legyen. Pártállástól függetlenül. Elvégre a pénz, mint tudjuk akkor is pénz, ha húgyszagú. Meg mire a képviselőkhöz jut, addigra illatossá is válhat. De ez messzire vezetne.

Ami érdekesebb lenne, az az, hogy Majkának hányan rongyoltak neki azért, mert beszólt az MSZP-nek? A parkolópártiak véleménye a Liget-projekt kapcsán ugyancsak érdekes lenne. Ahogy ezen a téren érdekes lenne Pál Tibor MSZP-s képviselő véleménye is. Ahogy az is, hogy meddig lesz MSZP-s képviselő. Ha már Ujhelyi István a Facebookon azt fejtegette, hogy a ferencvárosi képviselő nem egyenlő az MSZP-vel. Ami részben igaz, de összességében nem. Ameddig ugyanis a párt képviselője, addig Ferencvárosban ő az MSZP „arca”. S addig, bármennyire tudomásul is veszem Ujhelyi véleményét, megértem azt is, ha sokan a hátuk közepét is szívesebben látnák majd arrafelé, mint a kormánypárti mutyi ellenzékoldali felhajtójának a pártját.

Kategóriák: Szervezetek

Oldalak

Feliratkozás Klubhálózat hírolvasó - Szervezetek csatornájára