Szervezetek

ÖDÖN VON HORVÁTH: HIT, SZERETET, REMÉNY az Örkény Színház Stúdiójában

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 30 - 18:44

“1932 februárjában Münchenben találkoztam egy ismerősömmel, név szerint Lukas Kristl-lel, aki már jó néhány éve bírósági tudósítóként dolgozott. Kristl körülbelül a következőket mondta nekem ekkor: én igazán nem értem miért van az, hogy ezek a drámaírók, ha történetesen egy bűncselekményt és annak következményeit dolgozzák fel, szinte mindig az úgynevezett főbenjáró bűncselekményeket részesítik előnyben, és szinte sohasem foglalkoznak azokkal a kisebb bűncselekményekkel, amelyekbe pedig léptennyomon belebotlunk, amelyeket rendkívül gyakran csak tudatlanságból követnek el, és amelyek következményei akár a halálbüntetés következményeihez hasonlatosak.    
És elmesélt nekem egy esetet a praxisából – a benne szereplő személyeket Kristl személyesen ismerte. Ebből a mindennapi esetből született meg e kis haláltánc, a Hit, szeretet, remény.”
(Ödön von Horváth)

(forrás: színház)

Csákányi Eszter m.v.
Kókai Tünde
Nagy Zsolt
Patkós Márton
Bohoczki Sára m.v.
Znamenák István
Kákonyi Árpád
Katona Dávid m.v.

Tóth Péter

díszlet, jelmez: Gelsi Zoltán
zenészek: Kákonyi Árpád, Katona Dávid
dramaturg: Ari-Nagy Barbara, Bodor Panna e.h.,

hang: Halmen Zoltán
fény: Kehi Richárd
súgó: Horváth Éva
ügyelő: Mózer Zsolt
a rendező munkatársa: Szabó Julcsi

Rendező: Gáspár Ildikó

Fotók: Gergely Bea

 

Kategóriák: Szervezetek

Vissza a vallásháborúk korába?

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 30 - 16:24

A sokat szenvedett szíriai Aleppó az ostrom és a harcok és csillapultával sem élhet még békében: épp e varosnál történt a legutóbbi hetek legvéresebb öngyilkos merénylete. E sorok írásakor úgy tudjuk, 126 halottja volt a húsvétot közvetlenül megelőző terrorcselekménynek. A halottak száma még nem végleges.

Holttestek az autók roncsai közelében a terrortámadás után (Aleppó, 2017. április 15). Fotó: Getty Image.

Gyalázatos tett volt! – jelentette ki Ferenc pápa erről az akcióról, amelynek célpontja nem is valami harci alakulat vagy katonai támaszpont volt, hanem egy autóbusz-konvoj. Ez a terrorcselekmény zárta le a legutóbbi 15–20 nap merénylet-sorozatát (ha lezárásról egyáltalán szó lehet):

Egyiptom, Szomália, Svédország, Norvégia, Szentpétervár, Nigéria, Németország és most Szíria – ezek az állomásai az akciók sorának, amely akciók ugyan földrajzilag is többé-kevésbé távol történtek egymástól és amelyeket nem valami központi szerv vezényelt le, de amelyek mégis azonos szellemiségből, ugyanabból az eszeveszett, dühödt gyűlöletből fakadtak.

A pápa – nem először – elítélte ezt a szellemet és ezeket a tetteket, de megszólaltak-e és mit mondtak azok a lelki-szellemi vezetők, akiknek a mohamedán világban tekintélyük és döntő szavuk lehet?

Amennyire tudhatjuk, meg sem szólaltak. A mohamedán tömegek – és ezeken belül azok a száz- meg százezrek, akiknek már elegük van a folytonos terrorakciókból, a vallási-politikai bosszú tombolásból – nem képesek rábírni legfőbb szellemi-vallási vezetőiket arra, hogy megbékélésre szólítsák fel híveiket. Amennyire tudható, ezek a vezetők (ajatollahok, mardzsák, főmuftik és imámok) inkább szítják, semmint csitítják a vallási fanatizmust, amely egyes mohamedán országokban – persze – egyben politikai fanatizmus, a hatalmi harc fegyvere is.

Európa, a nyugati világ idestova 350 éve maga mögött hagyta a vallásháborúk korát, ezzel szemben a mohamedán világ – habár sem etnikailag, sem kulturálisan, sem pedig történelmileg nem egységes – olyan vallásháborúk színtere, amelyekben a középkorias fanatizmus a legmodernebb katonai fegyverekkel a kezében támad és gyilkol.

Aleppó közelében történt buszkonvoj-robbantás (2017. ápr. 15-én)

Egy kitűnő és szerfölött bátor magyar újságíró, Jászberényi Sándor mutatott rá a minap a Hetek című budapesti hetilapban közölt és helyszíni tapasztalatok alapján írt cikkében; az iszlám két fő irányzata – vagyis a síiták és a szunniták tábora – nemcsak Mohamed tanításainak értelmezésében áll egymással szemben, hanem ebből fakadóan a politikai küzdelmek és hatalmi ambíciók tekintetében is.

A síita vallási vezetők (az ajatollahok, mardzsák) tekintélye és „fatvája” (ez amolyan pásztorlevél-féle) megkérdőjelezhetetlen és kötelező minden síita számára, Khomeini iráni ajatollah fatvája a síiták vallási kötelességévé tette például Salman Rushdie meggyilkolását (mert az író főpap szerint sértően írt a Prófétáról). A szunniták körében viszont egy-egy vallási vezető szava könnyedén figyelmen kívül hagyható, ám ebből nem az következik, hogy a szunnita hívők a politikai és társadalmi küzdelmeket a nyugaton kialakult formák és módszerek szerint folytatják. Éppen nem: a szunniták között sok az önjelölt sejk, akik – mint Jászberényi fogalmaz – „simán buzdítanak terrormerényletekre” míg a síiták mindig egységesnek tűnnek, ugyanakkor azokban az iszlám országokban, ahol nincsenek többségben (így Jemenben, Szaúd-Arábiában, Libanonban és Szíriában) síita szekták tucatjai működnek.

A Közel-kelet két nagy állama (egyben két nagy vallási központja) Irán és Szaúd-Arábia hatalmi harcában, a hegemóniáért folytatott küzdelmében a vallási tényező és ezáltal a teokratikus államhatalmak befolyása oly nagy, hogy ez a nyugati ember és a nyugati politika szempontjából szinte már fel sem fogható. Hogyne, hiszen történelmileg kialakult piacgazdaságunk, parlamentáris rendszerünk, és nemzetállamaink évszázadokkal megelőzték a Közel-Keletet. Ahol egyébként – mind-emellett – az etnikai ellentétek és a globálissá vált világgazdaságból eredő nehézségek is hatnak.

A helyzet roppantul bonyolult, ez azonban nem ok arra, hogy a kairói Al-Azhar vagy a jeruzsálemi Al-Aksza nagymecset főpapjainak tekintélyes írástudóinak meg legyen a képességük és akaratuk a fanatizmus mérséklésére, és fölemeljék szavukat az iszlámon belüli megbékélés érdekében. Hogy ne is szóljunk már. a „hitetlen nyugat”, a „Nagy Sátán” elleni harc abbahagyásáról.
Ellenkezőleg: mind az iszlám belső (testvér-) háborúinak, mind a nyugat elleni „szent háborúknak” épp ezek az ajatollahok, mardzsák, imámok és írástudók a zászlóvivői.

Az iszlám migránstömegek beáramlása, beengedése Európába és általában a nyugati civilizáció világába egyet jelent azzal, hogy országainkat az iszlám belső küzdelmeinek, vallási és etnikai harcainak, a nyugati életforma és értékrend elleni – korántsem parlamentáris – küzdelmének a hadszínterévé engedjük válni. Lehetőséget kínálunk arra, hogy visszajöjjön országainkba a vallásháborúk régen túlhaladott kora, de a hajdaninál sokkal rosszabb és kegyetlenebb formában.

Ferenc pápa felebaráti szeretettből áthatott szava épp oly kevéssé hatja meg az iszlám világ hatalmasait és fő politikai-vallási szereplőit, mint a galamb turbékolása sem téríti el a héját attól, hogy lecsapjon a galambra.

Gadó György

Kategóriák: Szervezetek

Parafaatomok

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 30 - 14:40

A különböző fórumokon, a baráti levelezőlistáktól közösségi terekig sokszor felmerül: a megosztó kommunikáció egyik legnagyobb bűne a kisebb közösségek szétveretése. Illetve szétverülése. Mert ez aligha jöhetne létre az „ottlakók” közreműködése nélkül. S most egy kicsit felejtsük el, hogy a társadalom atomizálása minden diktatórikus hatalom elemi érdeke.

Maradjunk a kisebb, valamikori, és nyomokban talán ma is baráti közösségeknél. Ami, mi tagadás mostanság azért kezdett az eszembe furakodni, mert egykor egy olyan közösségben fordultam elő, ami akkor sok szempontból „ellenzékinek” számított. Nem mostanság, hanem lassan negyven éve. Egy egyetemi klub rendezősége. Mely ezer szállal kötődött a helyet adó egyetem nagyobb léptékű, jobbára a tanulásra szövetkezett közösségéhez. Aki még emlékszik az akkori viszonyokra, akkor a felsőoktatásban komoly verseny zajlott az intézmények szervezettsége szempontjából. Ami ez esetben annyit jelentett, hogy az egyetemek a diákok KISZ-tagságának arányával „menőztek”. Korántsem nélkülözve az akkori hallgatók aktív közreműködését. Valószínűleg számosak írtak különböző hangulatjelentéseket a különböző évfolyamokról. Nem számítottak ritkaságnak a pártmegbízásból megnyert KISZ-titkárok. S korántsem volt ritka az egzisztenciális, illetve tanulmányi prostitució. Képletesen, az ideológiák szintjén kifejezetten. A szóbeszédek szerint a szó szerinti értelemben is. Aki tehát akkortájt volt egyetemista, és most jön a „bezzeg az én koromban” kezdetű szövegekkel, bátran elküldhető a melegebb éghajlatra. Nagy valószínűséggel nem lesz mit kikérnie magának.

Még akkor sem, ha „csak” az akkor szokásos kompromisszumait kötötte meg. Csendben elviselve és igyekezve túlélni az akkori körülményeket. Ahogy tanszékvezetőtől igazgatókig sokan mások is megtették. Miközben természetesen voltak olyanok, akik bátran bevállalták a világnézeti másságukat. Az egyetem keretein belül általában igen rövid ideig. Mert vagy megtanultak hallgatni, vagy távoztak a felsőoktatásból. Ez van. Illetve ez volt. Namármost. Amikor az ember gyereke, megöregedvén, de nem teljesen elhülyült állapotban, azt olvassa a kor-, illetve iskolatársaktól, hogy ők mekkora nagy ellenállók voltak, akkor olykor felnyerít a röhögéstől. Mert emlékszik az akkori kirohanásokra a KISZ mellett. Mert emlékszik az akkori helyezkedésekre. Esetleg arra is, hogy a ma fideszes önkormányzatainál nyomuló, és a kormány-pártpropagandát a baráti levelezőlistákra is behozó, figura akkor a tanácsrendszerben nyalt be lengőbordáig. Egy egészen más pártpropaganda mentén.

Aztán persze felbukkannak azok is, akik ma éppen a radikális nézetek hangoztatásával kompenzálják túl azt, hogy annak idején fújták az Internacionálét. Megtalálván magukban nem csak a sosemvolt istenhitet, hanem a sámánturul hónaljából kisarjadó decibelmagyarságukat is. Ami talán rosszabb, még a kormánypropagandával házalóknál is. Mert a valamikori baráti társaságokat, nem csak az egzisztenciális kurvulás, hanem származásideológiai törésvonalai mentén is kikezdik. Nem csak önmagukat járatva le, hanem az egykori iskolatársakat, munkatársakat, barátokat és ismerősöket is megcímkézve. Sőt! Átcímkézve. Nem egy esetben olyan ideológiai gyökerekre támaszkodva, amelyek előbb sarjadtak elő, mintsem megszülethettek volna. S nem egy esetben mélyen lenézve azokat, akik olyan balgaságokkal jönnek, hogy a migráns, a munkanélküli, a cigány, a zsidó is ember. Nem ilyen, vagy olyan ember, hanem „csak” ember. Alkalmasint elfeledve persze, hogy hány ezernyi, különféle náció gyermekei éltek, haltak, közösültek a Pannon medencében.

De erről eszünkbe juthatnak azok a tömegek, akik sörhast düllesztve veregetik bottal a sosemvolt humanizmusuk nyomát. Hatalmas vággyal, hogy mást is veregethessenek bottal. Vagy bármi mással. Lehetőleg úgy, hogy ne kelljen tartaniuk a pofon visszakapásától. Lelkesen csatlakozva a sakálhordákhoz. Valószínűleg maximálisan megelégedve magukkal. Abban a szent meggyőződésben, hogy igen bátrakat cselekszenek. Önigazolást látva abban is, amikor hasonló vonyítások és csaholások sejlenek ki a hatalom kommunikációjából is. Megveregetve önnön vállukat, és meglapogatva az arctalan tömegben mellettük üvöltőét is. Elfeledkezve néhány apróságról is eközben.

Arról például, hogy a hatalom szekerét tolni, a büntethetetlenség látszatának tudatában, nem kell nagy bátorság. De arról is, hogy egy embertelen ideológia támogatásához embertelenség kell. Alapvetően dehumanizálva azt, aki a másik emberi mivoltát támadja.

S csak egy kérdést hagyva szabadon. Azt, hogy milyen tempóban váltanak szólamokat, és segget, ha változik a rendszer. Mert ők azok, akik bármely rendszer fősodorvonalában úsznak a takony tetején.

Kategóriák: Szervezetek

Kanada külügyminisztere aggodalmait tolmácsolta Szijjártó Péternek

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 29 - 15:01

Kanada aggodalommal szemléli a magyarországi eseményeket, külünösen az Orbán kormány támadását a CEU ellen–ezt derítette ki a Kanadai Magyar Hírlap angol nyelvű testvérlapja, a Hungarian Free Press, amiután felkerestük a kanadai Külügyminisztériumot és kértük, hogy tisztázzák Justin Trudeau kormányának álláspontját Magyarország autoriter rendszerével kapcsolatban. Bár kérdésünkben elsősorban a CEU körül kialakult helyzetre utaltunk, lapunk hangsúlyozta, hogy alapvetően arra várunk választ a kanadai külügytől, hogy Kanada mit gondol az “egyre erősődő autoriter politikáról, ami Magyarországon bontakozott ki.” Az apropo Göllner András a KMH testvérlapjában megjelenő cikke volt, amelyben rámutatott arra, hogy nem csak a korábbi konzervatív kormány, de Justin Trudeau kormányfő liberálisai sem szólaltak fel nyilvánosan az Orbán rezsim illiberalizmusa ellen.

A Global Affairs Canada szóvívője –  Austin Jean – a következőt nyilatkozta lapunknak:

“A külügyminiszter személyesen hozta fel magyar partnerével Kanada aggályait. Továbbá Kanada — budapesti nagykövetségén keresztül — aktívan dolgozik Magyarország kormányával, a CEU-val és nemzetközi partnerekkel. Fokozott figyelemmel követjük a helyzetet.”

Chrystia Freeland, Kanada külügyminisztere.

Chrystia Freeland, Kanada külügyminisztere Szijjártó Péternek tolmácsolt aggályai mellett kemény nyilatkoztott tett ki az Európai Néppárt szombaton, nem csak a CEU-ról, de a Fidesz rezsim primitív és egyre erőteljesebb Európa-ellenességéről is, amely a konzervatív pártcsalád számára most már tűrhetetlen méreteket öltött. “Az álladó támadások, amelyeket a Fidesz intézett Európa ellen–immár évek óta–most már olyan szinten mozognak, amelyet nem tűrhetünk el. Ez a konzultáció mélységesen félrevezető. Az Európai Uniót az EPP látnoki tehetséggel rendelkező képviselői hozták létre. Mélységesen Európa-pártiak vagyunk. Nem kell emlékeztetünk pont Orbán Viktort arra, hogy a döntéseket Brüsszelben Európa kormányai kollektívan hozzák meg, így az ő magyar kormánya is része ennek a folyamatnak, továbbá az Európai Parlamentben, melyben a magyar nép is képviselve van.”

Kategóriák: Szervezetek

Orbánnal csak szívlapáttal lehet szót érteni

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 29 - 14:09

Idehaza többen csalódással vették tudomásul, hogy nem az történt, amire számítottak. Sokan ugyanis abban reménykedtek, hogy szerdán az Európai Parlamentben az ott ülő képviselők végre a sarkukra állnak és nem csupán leordibálják Orbán fejét, mint tették ezt már több alkalommal, de lépnek is valamit.

Olyat lépnek, ami valóban fáj neki.

Magyarán: azt várták sokan, hogy Orbánt és vele Fideszt kirakják a Néppárt frakciójából, vagy megfenyegetik azzal, hogy elzárják a pénzcsapokat, és felfüggesztik a Magyarországnak szánt fejlesztési pénzeket. Utóbbi lett volna persze a rosszabb opció, ez ugyanis az összes magyar embert hátrányosan érintené, de talán utolsó figyelmeztetésnek ez is jó lett volna.

Akik ebben bíztak, magukat csapták be. Mert bár ismerik ugyan Orbánt, de nem ismerik az Európai Uniót, és annak elsőszámú intézményét az Európai Parlamentet. Az Európai Unió ugyanis egy demokratikus, és éppen ezért lassú, körülményes, valamint sajnálatos módon bürokratikus szervezet, amely ráadásul teli van külön érdekekkel, mely érdekek még lassúbbá teszik a döntéseket. Velük szemben ott van Orbán, és az ő nemzeti szotyializmusa. A magyar miniszterelnök nem demokratikus, és ebből kifolyólag nem is körülményes. Ha ő valamit kitalál, arról nem kell konzultálnia senkivel.

Ma dönt, holnap megcsinálja.

Ezt nem fogják fel az EU testületeiben. És nem azért, mert a felfogóképességük ezt nem tenné ezt lehetővé, hanem mert ezeket a testületeket demokratikus viszonyok között, demokratikus viták eldöntésére hozták létre.

Amit Orbán képvisel, az a demokrácia világában, az európai kultúrkörben nem értelmezhető, mert kívül esik ezen a tartományon. Nekünk, akik idehaza demokratának valljuk magunkat, és támogatjuk a jogállamot, mert abban látjuk az egyén szabadságának kiteljesedését, szimpatikusak ugyan a diplomatikus és udvarias megnyilatkozások, ám most épp ezek miatt kell megint azzal szembesülnünk, hogy Orbán idehaza úgy állíthatja be brüsszeli kalandozásait, mintha már megint győzött volna.

Miközben Brüsszelben a párbeszéd fontosságáról beszélt, és a közös európai értékek fontosságát helyezte előtérbe, idehaza ismét arról papol, hogy meg kell állítani Brüsszelt, mert rosszat akar a magyaroknak. Ez a megfogalmazás majdnem szó szerint a legújabb nemzeti konzultációban is benne van, vagyis, hogy Brüsszel a mi érdekeinktől idegen dolgokat akar rákényszeríteni a magyar emberekre.

Régóta játssza ezt Orbán, és még játszhatja sokáig. Idehaza van hozzá sajtója, több is, mint elég. A vidéki Magyarországon, ahol még mindig csak kevesen nézik az internetet, és leginkább a közmédiából, valamint Andy Vajna TV2-jének hazugságaiból tájékozódnak, simán beveszik a kormányzati kommunikáció aljas maszlagjait.

Az Európai Uniónak, amely nem harcra, hanem együttműködésre jött létre, most fel kellene venni a kesztyűt, és változtatni a harcmodorán. Észre kellene vennie, hogy Orbán nem érvekkel, hanem széklábbal a kezében támad, vele nem lehet vitatkozni, mert mire az első érv elhangzana, ő addigra már tucatnyi tockost és sallert kiosztott.

Az Európai Uniónak előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy a félázsiai nemzeti szotyialistákkal szemben csak akkor van esélye, ha fejbe vágja őket egy szívlapáttal.

Föld S. Péter

***

Szerkesztői megjegyzés: Közben úgy tűnik, hogy Orbán Viktor ámokfutó megadta magát Brüsszelnek. Szombaton az Európai Néppárt (EPP) gyűlésén jelentette be Orbán, hogy a magyar rezsim az Európai Bizottság minden elvárásának meg fog felelni a lex CEU-val kapcsolatban és készen állnak törvényt módosítani. “Az EPP azt akarja, hogy a CEU nyitva maradjon, a határidőket felfüggesszék, és megkezdődjön a párbeszéd az Egyesült Államokkal”–derült ki szombaton. Továbbá az EPP ezt üzente Orbánéknak: “nem marad következmények nélkül, ha a Fidesz kitart politikája mellett.” Úgy látszik Orbán megfutamadott, megadta magát “Brüsszelnek”. A pártmédia majd nyilván a nyugat, a sorosbérenc Európa és a galád imperalista erők elleni magyar győzelemről fog beszámolni e hétvégén. (KMH)

Kategóriák: Szervezetek

Olcsóbb tojás keresztényeknek

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 28 - 15:02

Tiszaszigeten, a templom melletti buszmegállóban vette észre a delmagyar.hu munkatársa a fotón látható feliratot, amelyen szabad szemmel is jól látható, hogy egy gazdálkodó honfitársunk olcsóbban adja a tojást keresztényeknek, nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak és közmunkásoknak.

Sokaknak feltűnt a szöveg, többen fel is háborodtak, mert valami furcsát találhattak benne. Pedig, nincs benne semmi különös, már csak azért sem, mert a portál munkatársai megkérdezték a tojások tulajdonosait, hogy miként ellenőrzi, hogy a vásárló megfelel-e a fenti feltételeknek. Szerencsére nincs ok a nyugtalanságra: a gazda senkitől sem kér semmilyen igazolást, így a többi között keresztlevelet sem. Elhiszi, bárkinek, ha azt állítja magáról, hogy nyugdíjas, nagycsaládos, közmunkás, vagy, teszem azt, keresztény.

Mi a magunk részéről eddig sem nyugtalankodtunk, mert eszünkbe sem jutott, hogy rossz szándékot sejtsünk az ügy hátterében. Hősünk ugyanis lehetett volna szigorúbb is, kiírhatta volna például, hogy csak keresztényeket, nyugdíjasokat, nagycsaládosokat, és közmunkásokat szolgál ki, csak nekik adja el a tojásait, a többiek vásároljanak ott, ahol akarnak.

Nekem nincs ezzel gondom, a saját tojásait mindenki annak adja el, akinek akarja, és olyan áron, amennyiért jónak látja. Jól is néznénk ki, ha az állam, vagy bármely más hatóság beleszólna az ilyen ügyekbe. Lenne is nagy felháborodás, hogy hol van itt a demokrácia, a piacgazdálkodás, a verseny – bízzuk már rá a termelőre, hogy kinek adja el a tojásait és hány forintért.

Arról nem is szólva, hogy gazdálkodó honfitársunk nem azt írta ki, hogy aki nem keresztény, nagycsaládos, nyugdíjas, vagy közmunkás, az drágábban veheti meg a tojásokat, hanem épp ellenkezőleg: azt, hogy akik beleférnek az említett kategóriákba, azoknak olcsóbban adja. Mi ez, ha nem társadalmi felelősségvállalás?

Hogy miért épp ezeket a kategóriákat találta meg a tojástermelő, azt nem árulta el az újság munkatársának. Mi sem tudjuk, nem látunk bele a mások gondolataiba, így azután, másokhoz hasonlóan csak találgatni tudunk. Három kategória viszonylag érthető, a tojástermelő honfitárs nyilván sokat hallott a szolidaritásról, arról, hogy segíteni kell a nehezebben élőket, és ismeretei alapján feltételezte, hogy a nagycsaládosok, a nyugdíjasok és a közmunkások közéjük tartoznak.

Hogy a keresztények hogy kerültek a felsorolásba, arról hősünk nem tudott mit mondani, csak annyit árult el, hogy az ötletet Böjte Csaba dévai szerzetes ihlette. Talán nem is fontos tudnunk, hogy miként jöttek a képbe a keresztények. Inkább velük együtt örüljünk annak, hogy kedvezményesen vásárolhatnak tojást Tiszaszigeten, a Móra F. u. 12. sz. alatt.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

A főnök meg én meg a főnök — a Thália Színházban

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 28 - 06:04

Carlo Goldoni: A főnök meg én meg a főnök

Truffaldino felcsap pizzafutárnak. Az első kiszállítás a tarantói maffia rettegett főnöknőjéhez viszi – és a kapuban karambolozik a közeli város maffiájának rettegett főnökével. Itt végződhetne a történet. De van tovább, mert ez Olaszország. Eljegyzések, álruhák, félresiklott leszámolások, a szálloda szomszéd szobáiban lakó, egymást nem találó szerelmesek… És Truffaldino észvesztve rohan fel-alá, hogy hirtelen támadt két főnöke összes kívánságát teljesítse. Amitől mindenki csak egyre nagyobb bajba kerül.

Ponyvaregénybe oltott commedia dell’arte, a Keresztapával keresztezett mágikus realizmus – Goldoni klasszikus vígjátéka, a Két úr szolgája mai olasz környezetben, őrült és kacagtató színpadi mesében… Ahol a mesélőre is lőnek.

(forrás: színház)

Szereplők:

Truffaldino: Vida Péter

Leona: Molnár Piroska

Beatrice: Szabó Erika

Florindo: Bán Bálint

Clarice: Tóth Eszter

Silvio: Mózes András

Brighella: Pindroch Csaba

Smeraldina: Fodor Annamária 

Lombardi: Tamási Zoltán

Díszlettervező: Kupás Anna 
Jelmeztervező: Bajkó Blanka Alíz 
Koreográfus: Györfi Csaba 
Zeneszerző: Cári Tibor 
Rendezőasszisztens: Magócs Niki
Súgó: Andrási Kata

Fordította: Hamvai Kornél

Rendező: Sebestyén Aba

 Fotók: Gergely Bea

 

Kategóriák: Szervezetek

Nemzetünk Mészárosa

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 27 - 21:26

Örülhetünk megint!

Ajánlatos a csatolt felvételen rögzített gyáravató beszédét végighallgatni, ami mindennél többet mond róla magáról, nemzetünk mészárosáról, a szempillantásonkénti vagyonnövekedés világrekorderének szellemi gazdagságáról. Akinek eme elemzéséből emellett megtudhatjuk például, hogy ők (azaz egymaga az alapos okkal királyi többesben fogalmazó gázszerelő) nagyon nagy sikereket szeretnének a gyárukkal elérni. És erre kétségkívül van esély, hiszen a gyárban a szavai szerint nulla százalék hulladék mellett kétszázötvenezer búzát lehet majd feldolgozni keményítőnek, alkoholnak és takarmánynak.

Nemzetünk e kiválósága ebben a beszédében azt persze nem árulja el, hogy a takarmányként hasznosítandó melléktermék mennyisége mellett hány tonna keményítőt, hány hektoliter alkoholt állítanak majd elő a feldolgozandó kétszázötvenezer búzaszemből, s hogy óránként, percenként, vagy netán másodpercenként teszik-e ezt, nyilván úgysznitén üzleti titok. Meg kell elégednünk azzal, hogy a kormánynak és a bankoknak köszönhetően az új létesítmény rengeteget jövedelmez majd az országnak (valamint nekik, a királynak), büszkék lehetünk rá, mi, magyarok.

Aczél Gábor

Kategóriák: Szervezetek

Magyarország jövője — Néhányak dicsőséges álma, vagy sokak élhető országa

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 27 - 14:49

Kíséreljük meg a jelenlegi kormány teljesítményét az intézkedései – és azok várható következményei alapján mérlegelni. Hagyjuk a lopás-rablás indulatos emlegetését – a dolog szerintem ennél bonyolultabb, és nem véletlen, hogy egyik előző kormány ”elszámoltatása” sem volt eredményes.

Talán az oktatás az a terület, ahol a legszembetűnőbb, hogy milyen eszközöket használ egy vezetés a „nép felemeléséért”. Miután nyilvánvaló, hogy mindenkinek jár a legjobb – de nem jut, ezért minden kormánynak döntenie kell, mégis kinek-mi jusson. Az egyik szemlélet szerint kis lépésekkel, szívós munkával és a közpénzek támogatásával kell lehetőséget teremteni arra, hogy a nemzet kevésbé tehetős, kisebb tálentumú tagjai is képesek legyenek élni, dolgozni a képességeik szerint. A másik szemlélet úgy tartja: „nagy dolgokat” kell teremteni, aztán majd a butábbja is rájön a dicsőség ízére. A jelenlegi magyar kormány ezt a „dicsőséget” hajtja – minden áron (amit persze a közösség fizet meg.)

Derék elképzelés, hogy a magyarok a mainál többet mozogjanak, és így egészségesebben éljenek? Hát persze, csak egyetérteni lehet a céllal. De biztos, hogy ehhez „a világ legszebb” – mellesleg legüresebb – stadionjai, sportcsarnokai kellenek minden kis faluba?

Éppen mostanában alapozzák a sportcsarnokot Magyarország legszegényebb falujában, Tiszabőn. Nem is lesz túl drága, 100-120 milliócskából kijön az egész. Vajon a 3200 lelkes, 40 százalékos munkanélküliséggel küzdő faluban mit kezdenek majd a sportcsarnokkal? Tekintve, hogy úgy tűnik, hogy iskola nincs a községben – legalábbis a 2016-os költségvetésben nincs ilyen intézmény támogatásáról szóló összeg. A tavalyi teljes költségvetés összege majdnem 642 millió forint, amiből az állami támogatás valamivel több, mint 274 millió forint. Az egyes tételeket is precízen felsorolja a – vezetés dicséretére legyen mondva – nyilvánosan elérhető közgyűlési határozat. A helyi óvoda, orvosi rendelő, védőnői szolgálat támogatásától a közmunkáig minden tétel szerepel. Sőt, 2 és fél millió forint tartalékot is képez az előrelátó képviselő-testület. Csakhogy: ha azt a 100-120 milliócskát a kormányzat oda is adja az építéshez: ki fogja azt a sportcsarnokot fenntartani? Fűteni, világítani, javítani, ha majd kell? És miből? Ennél is fontosabb kérés.

Vajon mire használják majd ezt a létesítményt? Arra, mint az üres stadionokat? Bemehetnek-e helyiek egy sörmeccsre, egy tornaórára? Vagy az történik, mint az isaszegi vadászházzal, amiben a polgármester lakik, mondván: ne császkáljanak benne mindenféle népek, még tönkretennék. (Holott turisztikai célra kapták az európai pénzt a házra.)

Hasonló kérdéseket lehetne feltenni Balog Zoltán lelkésznek – mellékállásban „emberminiszternek” – aki kijelentette: a zenei műveltség fokozása érdekében minden iskolának vesznek zongorát – de legalább pianínót. Derék gondolat. Persze egyszerre nem futja mintegy 10 ezer hangszerre (nagyjából ennyi iskola működik a közoktatás keretében), így a következő évben háromezer darab beszerzésére kerül sor. Szakértők szerint ugyan ez is óriási szám, nehéz lesz megfelelő minőségű és áru termékre lelni – de talán ez megoldható.

Hanem: vajon melyik háromezer tanintézet lesz az első, amelyik hozzájuthat? Legyünk jóhiszeműek: azok, amelyeknek szükségük van erre. Mit kezd egy 8-10 osztályos iskola egyetlen hangszerrel? Még ha van is hozzáértő tanerő. Talán észszerűbb lett volna szintetizátort adni a tanárok kezébe, sok gyereknek meg már van saját ilyen instrumentuma.

Még mielőtt felfalnának a komolyzene értők és rajongók: tisztában vagyok azzal, hogy a szintetizátor hangminősége nem ér fel egy nagyzenekar hangzásával. De talán arra megfelel, hogy a gyerek általa ismerkedjen meg a dallamok és hangzások törvényszerűségeivel, szerkezetével, esetleg maga is megpróbálkozzon a „komponálással”. Talán nem lenne olyan unalmas a szolmizálás sem, ha maga is nyomogathatná a billentyűket, mintha csak feszes áhítattal figyelhetné, mit művel a kiválasztott a billentyűkkel.

A fenti két példa tényleg felfogás, szemlélet kérdése. Nekünk lehet eldöntenünk, melyikre voksolunk? Néhányak dicsőséges álmára, vagy sokak élhető országára?

Rátesi Margit

(Fotó: Balatonvilágos – Christopher Adam)

Kategóriák: Szervezetek

Az EU diktátora megint szerepelt az Unió színpadán

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 26 - 18:46

Orbán Viktor kimondottan harcias, agresszív és arrogáns formát öltött az Európai Parlamentben szerdán, amikor Magyarországról, a CEU bezáratásáról, a civilek  vegzálására alkalmas törvénytervezetről és az EU-elleni abszurd nemzeti konzultációról tartottak vita napot. Az Európai Néppárt nem határolódott el a Fidesztől és Orbán Viktortól, a magyar állampárt pedig továbbra is tagja maradhat az EPP-nek, mely döntés elsősorban az Európai Parlament legnagyobb frakcióját minősíti. De az Európai Uniót sem kéne kimélni. Miközben a magyar ellenzék és a rezsim ellen tüntető magyarok számomra értheteten okokból még mindig az EU zászlóját tekintik felkarolandó szimbólumnak, az EU biztosítja be azt, hogy a Fidesz nevű mérget még sokáig adagolni fogják Magyarországon.

Ezt talán Vásárhelyi Mária írta le legjobban Facebook bejegyzésében:

“Teljesen abszurdnak tartom, ahogy az EU reagál Orbánék hazug és aljas propaganda kampányára. Mintha itt egy racionális vita folyna, pontról pontra próbálják cáfolni a “nemzeti konzultáció” nevű politikai direkt marketing kampány hazugságait vagy a CEU-val kapcsolatos hazugságokat és gyűlöletkampányt. Ez kb. olyan, mintha azt próbálnák racionális érvekkel bizonyítani, hogy a zsidók nem büdösek vagy a cigányok genetikusan nem bűnözők. Amíg az EU racionális vitaként kezeli a gyűlöletkampányt, és érvekkel próbál küzdeni a totális irracionilizmus ellen, addig Orbánéknak nyert ügyük van, az EU meg, akárcsak a Népszövetség, fokozatosan minden morális hitelét elveszti.”

Boris János fordító és író ehhez képest tömörebben fogalmazott, de hasonlóképpen érvelve:

“Orbán a várakozásokkal szemben kifejezetten agresszív, támadó beszédet mond az Európai Parlamentben. Sorosozik, harcol. Kibírhatatlan. Most is mindent eltűrnek tőle?”

Nagyon sajnálom, de a válasz alapvetően az, hogy igen. Mindenki betölti a tőle elvárható és már megszokott szerepet. A liberális Guy Verhofstadt elmondja, hogy az egykor még liberális Orbán milyen köpönyegforgató meg hogy mennyire elvtelen. A zöldpárti Jean Lambert bejelenti, hogy ha Brüsszel valóban olyan lenne mint a Szóvjetunió – mint ahogy azt a kormányoldal szereti hangoztatni – akkor ma már európai tankok vonulnának London utcáin. Manfred Weber, a konzervatív EPP képviseletében elmondja, hogy nem érti minek kell most nekimenni a CEU-nak, ha 25 éven keresztül megfelelt a magyar államnak annak működése. Aztán gyorsan megvédi párttársát: Orbánt megköszönte, hogy szerepet vállalt a vitában, szemben a szocialista román kormányfővel, aki erre nem volt hajlandó, amikor éppen a román korrupciót tárgyalták.

A leghatékonyabb kritika Esther de Lange holland konzervatív képviselőtől jött aki azt kérdezte Orbántól, hogy attól érzi magát erős férfinak otthon Magyarországon, hogy Brüsszel ellen lázít? Ez azért is volt hatékony retorikai fordulat, mert Orbánéknál roppant fontos a férfiasság látszata. Ellenfeleit – elsősorban Vona Gábort, immár hónapok óta — éppen a férfiasság területén kérdőjelezik meg.

Hatékony verbális fordulat, ezért sem hall majd róla egy szót se az, aki az adófizetők pénzén fenntartott párttévéből (M1), a TV2-ből, vagy a Habony médiából tájékozódik. A Fidesz-médiából táplálkozó magyar azt hallja csak, hogy Orbán Viktor immár sokadszorra megvédte a hazát Brüsszel ellen.

Ebből a helyzetből igazán egy hatátos kiút lenne és ez az Európai Unióval kezdődik. Nekik kell lépni, már amennyire az uniós jog ezt lehetővé teszi. A diktátort megint színpadon szerepeltetni, aztán elmondani a kötelezőt rendszere ellen önmagában édes kevés az Uniótól.

Fotó: MTI

Kategóriák: Szervezetek

A CEU rektorhelyettese így tette helyre Áder János elnököt

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 26 - 14:42

Áder János, Magyarország “köztársasági” elnöke Budapest egyik legtekintélyesebb iskolájában — a Trefort Ágoston Gimnáziumban — tartott előadást környezetvédelmi kérdésekről kedden. De a diákok értelmesen, higgadtan, ugyanakkor pusztító hatékonysággal kérdezték és izzasztották a fideszes politikust a CEU-ellenes törvényről, az Orbán rezsimtörvényellenes magatartásáról (elsősorban a Kubatov Gábor fideszes alelnökhöz köthető kopasz verőlegényekről), a közröhelyes nemzeti konzultációról, a következmények nélküli szexizmusról és még sok minden másról. Erről a KMH angol nyelvű testvérlapjában részletesen számoltunk be, hiszen fontos kiemelni, hogy a sok szörnyűség mellett ami ma Magyarországon történik, van egy új, felnövekvő generáció, amely képes és akar gondolkodni.

Enyedi Zsolt, a CEU rektor-helyettese nyílt levélben tette helyre Áder Jánost, amiután az elnök politikusi válaszaiban ismét helytelen, megtévesztő és hamis dolgokat mondott a diákoknak. Levelét a KMH olvasóival is megosztjuk… (A szerk.)

***

Tisztelt Elnök Úr!

Szeretném megköszönni, hogy ellátogatott volt iskolámba és válaszolt a diákoknak az egyetememre vonatkozó kérdéseire. Ugyanakkor sajnálom, hogy több fontos kérdésben félretájékoztatta a diákokat.

Nem felel meg a valóságnak, hogy három Közép-európai Egyetem lenne. Intézményünk két egységből áll, az amerikai akkreditáltságú CEU-ból és a magyar akkreditáltságú KEE-ből.

Mindkét egység oktat. Nem felel meg tehát a valóságnak, hogy Magyarországon csak a KEE folytat képzéseket, a CEU pedig nem. A képzéseknek négy ismérve van: diákok, programok, oktatók és épületek.

(1) Diákjaink mindegyike beiratkozik a CEU-ba.
(2) A programok hetven százalékának csak CEU-s akkreditációja van.
(3) Valamennyi oktató munkaszerződésében szerepel, hogy részt kell venniük a CEU oktatási tevékenységében és egy részüknek csak CEU-s munkavégzésre vonatkozó szerződése van.
(4) Az épületek és egyéb oktatási eszközök a CEU használatában is állnak.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a KEE akkor is minden gond nélkül folytathatja jelenlegi tevékenységét, ha a CEU-nak távoznia kell. A CEU és a KEE infrastrukturális, oktatási és kutatási szempontból is szerves egységet alkotnak.

Ennek az egységnek az alapját a méreteit tekintve nagyobb, eredetét tekintve pedig régebbi, amerikai akkreditáltságú programok alkotják. A CEU elűzése a KEE programjait is aláássa.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a törvény egyetlen mondata sem vonatkozik a KEE-re. A 9. § (2a) alkalmazása megköveteli a hasonló nevű egyetemek esetében, hogy a később létrejött egység változtassa meg a nevét. A mi esetünkben ez éppen a KEE-t érinti.

Az az állítás, hogy egyes nyugati országok szabályozása szigorúbb mint a magyar félrevezető. A magyar szabályozás létező intézményeket lehetetlenít el. Nem tudok olyan másik nyugati országról, amely létező, törvénytisztelő és tekintélyes egyetemeknek az országból való kiszorításához vezető törvényeket hozott volna.

Amikor Ön Ignatieff rektor urat idézte, Ön azt a félrevezető benyomást keltette mintha a rektor úr azt állította volna, hogy egyetemünk magyarországi működését semmilyen veszély nem fenyegeti. Azonban a rektor úr csak azt mondta, hogy az egyetem nem fog megszűnni, valamint azt állította, hogy ragaszkodunk Budapesthez. Azt nem mondta, hogy bármit hajlandók vagyunk elfogadni azért, hogy jelenlegi helyszínünkön maradhassunk. Azt gondoljuk, hogy az igazság a mi oldalunkon van, és azt reméljük, hogy maradni fogunk, annak ellenére, hogy a kormány mindent megtesz az ellenkezőjéért. Azonban miután a kormány eddig semmilyen érvre nem reagált, ebben a pillanatban nem látjuk a megoldást. Budapesti működésünk sajnos igenis veszélyben van.

Végül Ön azt mondta, hogy amennyiben megvan a jóindulat mindkét félben, a tárgyalások megoldáshoz fognak vezetni. Egyetemünk számos alkalommal kifejezte készségét a párbeszédre. Azonban egyeztetést kérő leveleinkre a kormánytól eddig vagy elutasító választ kaptunk vagy semmilyet.

Hol van itt a jóindulat, elnök úr?

Kérem gondoljon bele, miért nem hallgatott Önre a kormány, és miért nem kezdett tárgyalásokat az érintettekkel? Attól tartok azért, mert nem tisztelik Önt eléggé.

Hogy ez miért van, nem tudom. De azt gondolom, hogy amennyiben Ön kissé kritikusabban viszonyulna a kormányzati érvekhez, talán az Ön tekintélye is növekedne.

Végül engedje meg, hogy hangsúlyozzam, jól esett, hogy Ön értékesnek találja az egyetemünkön folyó munkát, és nagyra értékeltem az Ön beszédmódjának civilizált hangnemét.

De nem látom, hogy a helyzetet jottányit is javította volna.

Enyedi Zsolt

Kategóriák: Szervezetek

Bevezetik a biztos alapjövedelmet Kanada legnépesebb tartományában

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 25 - 18:24

Ontario liberális kormánya bejelentette: idén tavasszal kísérleti szinten bevezetik a garantált alapjövedelmet három városban és majd a tanulságok levonása után terjeszthetik ki a szociális intézkedést az egész tartományra. Ez a fázis három évig tart és ebben az időben a Toronto melletti Hamiltonban. valamint Thunder Bay-ben és Lindsay-ben lesz jogosult körülbelül 4 ezer személy a tartományilag kiszabott alapjövedelemre. A kezdeti időben az évente kiutalt összeg akár 17 ezer dollár egyéneknek, illetve 24 ezer dollár házaspároknak. A fogyatékossággal élők plusz 6 ezer dollárt kaphatnak évente.

“Az emberek aggódnak állásuk és jövőjük miatt. Az egekbe szökő lakbérek és ingatlan árak is szorongást okoznak. A mai világ a fiatalok számára sokszor az ideiglenes részmunkáról szól, a globális versenyről és a juttatások megnyirbálásáról”–mondta Kathleen Wynne, Ontario liberális kormányfője Hamiltonban.

(Kathleen Wynne / Fotó: CBC) 

A kísérlet évente összesen 50 millió dollárba fog kerülni a tartománynak. Wynne elmondta, hogy az alapjövedelem semmiképpen sem tekinthető “extravagánsnak,” ugyanakkor az intézkedésnek van egy fontos üzenete: “Ontario és kormányunk veletek van, a nép oldalán áll.”

Deirdre Pike, egy vezető szociális munkás Hamilton városában elmondta, hogy csaknem 7 ezer olyan ember lakik ott, aki évente 7 ezer dolláros jövedelemből próbál megélni. Az új 17 ezer dolláros alapjövedelem óriási lehetőség számukra. Az új intézkedés lehetővé teszi azt, hogy az aki alapjövedelemben részesül még mellette legálisan dolgozhat is. Tehát nagy segítség lehet az alkalmi munkából élők számára.

“Választ kell nyújtanunk azoknak, akik olyan keményen dolgoznak, hogy előrejussanak az életben, mégis a visszaeséstől félnek”–tette hozzá Wynne.

Ez nem az első alkalom, hogy a biztos alapjövedelemmel kísérleteznek Kanadában. 1974-ben Manitoba tartományban próbálkoztak hasonló programmal. Ezt akkoriban MINCOME-nek hívták, vagyis: Manitoba Basic Annual Income Experiment. 1979-ig tartott a kísérlet, de a tapasztalatokat és adatokat nem dolgozták fel és nem osztották meg a nyilvánossággal.

Nem csak a liberálisok támogatják a kísérletet. Hugh Segal korábbi konzervatív szenátor hasonlót javasolt Ontario tartományban. Javaslatait még tavaly júniusban be is nyújtotta. Az viszont nagyobb kérdés, hogy mi lesz a kísérlet sorsa 2018 után, amikor tartományi választásokra kerül sor Ontarioban. A legújabb Forum Research felmérés szerint ha “ma” lennének választások Ontarioban, szinte biztosan megbukna az immár 14 éve kormányzó Liberális Párt és a Progresszív-Konzervatív Párt alakíthatna többségi kormányt 43 százalékos támogatottsággal.

Kategóriák: Szervezetek

Emmanuel Macron győzelméről

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 25 - 14:51

Gratulálok Emmanuel Macronnak* és Franciaországnak! Olyan politikus nyerte az elnökválasztás első fordulóját, aki mer változtatni. Franciországnak forradalomra van szüksége, de józan forradalomra, néphülyítéstől mentesen. A jobb- és baloldal nagy pártjait háttérbe szorítva tudott most Macron nyerni úgy, hogy radikális megoldásokat javasolt hazája reformjára, de közben mindvégig a középutat kereteste, nem kacérkodott szélsőségekkel.

Csökkenteni kell a szegénységest, meg kell erősíteni a helyben járó, magát veszélyben érző középosztályt, és ehhez meg kell nyerni a lehető legtöbb francia polgárt – ez Macron politikája, és ez az, ami kiutat jelent nem csak Franciaországnak, de egész Európának.

Emmanuel Macron. Fotó: Facebook

Örülök, hogy egy egyértelműen Európai Unió-párti jelölt nyert, hiszen uniós közösségünk bajait, a gazdasági növekedési modell válságát, a menekültválságot és biztonságérzetünk gyengülését csak közösen tudjuk megállítani. Macron volt szinte az egyetlen jelölt, aki egyértelműen beszélt Oroszország agresszív, hibrid háborújának veszélyeiről is. Remélem, a második fordulós kampányt nem teszik majd tönkre a külföldi, fizetett, titkosszolgálati trollok, akik csak félelmet, megosztást és széttartást tudnak árasztani.

Emmanuel Macron első fordulós győzelme fontos tanulság: lehet sikeres és erős politikát képviselni a populista szélsőségektől mentesen. Magyarországnak is ezt tudom ajánlani, mert így lesz csak valóban kevesebb szegény, így lesz csak erősebb középosztály, és így lesz csak békés, összetartó társadalom hazánkban is.

Szigetvári Viktor

*

Háttér

*A 39 éves Emannuel Macron korábban a francia szocialista párt politikusa volt, a leköszönő François Hollande kormány gazdasági és iparügyi minisztere. Szinte semmiből alapította a mérsékelt balközép En Marche! nevű választási mozgalmát, amely lényegében egy liberális, erőteljesen unió-párti politikát képvisel. Saját magát liberálisként definiálja Macron. Támogatja a CETA nevű Kanada és az Európai Unió közti szabadkereskedelmi egyezményt. Továbbá elmondta, hogy “büszkén felkarolja a népszerűtlen Európai Uniót”.

Macron–akit sokan Justin Trudeau miniszterelnökhöz hasonlítanak–24 százalékos eredményt ért el a francia elnökválasztás első fordulójában. Mögötte végzett a szélsőjobboldali Marine Le Pen 21 százalékkal. Május 7-én lesz a második forduló. (KMH – A Szerk.)

Kategóriák: Szervezetek

Kreatív kapcsolatok – Budapesti Operettszínház-Kálmán Imre Teátrumban

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 25 - 12:10

Beischer-Matyó Tamás négyszereplős kamaraoperájának minden figurája sikeres a munkájában; kérdés, hogy életük miért nem teljes. A történet középpontjában álló portréfotós nemcsak modelljeinek előnyösebb profiljára, hanem személyiségük, életük legbelsőbb titkaira, félelmeire és elfojtott vágyaira is kíváncsi. Fotóalanyai pillanatok alatt válnak kiszolgáltatottá a lencse másik oldaláról figyelő idegen számára. A négy ember története végzetesen egymásba fonódik.

Az Operettszínház és a miskolci Bartók Plusz Operafesztivál közös produkcióját Székely Kriszta, a Katona József Színház rendezője és fiatal, lendületes stábja viszi színre, neves vendégművészek és a Budapesti Operettszínház népszerű művészeinek előadásában.

(forrás: színház)

Szereplők:

 Énekesnő:     Lukács Anita

Üzletasszony: Fraknó Tünde

Fotós:            Kendi Lajos

Programozó:   László Boldizsár

Rendező:        Székely Kriszta

 Fotók: Gergely Bea

Kategóriák: Szervezetek

Mi lenne ha “egyik sem” is szerepelne a szavazólapokon?

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 24 - 19:30

Borgula András műsorát hallgattam a Klubrádióban vasárnap és örömmel nyugtáztam, hogy Kanada két szempontból is érintve volt. A Hallójárat című műsorban olyan külföldi társadalmi és közéleti jelenségekre mutatnak rá, amelyen keresztül közvetve, hallgatólagosan kommentálják a magyar társadalmi és politikai valóságokat. Elsőként a Magyar Kétfarkú Kutyapárt külföldi precedenseiről beszéltek és itt merült fel Kanada egykori Rinocérosz Pártja (Rhinoceros Party), amely 1963 és 1992 között adagolta a szatírát a kanadai politikai közbeszédbe.

A párt – többek között – azt ígérte, hogy II. Erzsébet királynőt a Buckingham nevű nyugat-québeci kistelepülésre költözteti, hogy a lottón pénz nyeremények helyett inkább szenátusi helyeket osztanai ki a nyerteseknek, az Egyesült Királyságot Kanadához csatolják, megszámolnák az Ezer Szigeteket dél-Ontarióban, mert lehet hogy az amerikaiak lenyúltak párat, egyírányúvá teszik a Trans-Canada országútat és egy Visa hitelkártyára utalják az államadósságot. Szóval ilyenek voltak a kanadai kétfarkúak annó.

A másik ötlet ami felmerült Borgula András műsorában az az, hogy a szavazólapokon kéne, hogy legyen egy “egyik sem” mező mindazoknak, akik egyik jelöltet vagy pártot sem kedvelik. Örömmel jelentem Borgula úrnak, hogy ez is volt már Kanadában–sőt, nem is akárhogy került megoldásra…

Akadt egy Ontario tartománybeli férfi aki hivatalosan is megváltoztatta a nevét, márpedig erre: “Above Znoneofthe.” Ezt azért tette, mert indulni kívánt választásokon és a proteszt szavazatokat akarta begyűjteni. Ez úgy jött le, hogy a szövetségi szavazólapokon családi nevét tüntették fel először, aztán vessző után a keresztnevét, és mivel ‘Z’-vel kezdődik vezeték neve, mindig pont a cédula alján lenne olvasható az “egyik sem” opció, így: “Znoneofthe, Above.”

Znoneofthe-t eredetileg Sheldon Bergson-nek hívták és 47 évesen változtatta meg nevét, illetve indított el politikai pályafutását. Először a Whity-Oshawa tartományi választókerületben indult 2016-ban. Ekkor a voksok 0,81 százalékát szerezte meg. Aztán 2016 novemberében Ottawa-Vanier választókerület időközi választásán indult, ahol a voksok 0,52 százalékát gyűjtötte be.

Ki tudja, hogy mit hoz a jövő, hiszen 2016-ban “történelminek” mondott szövetséget kötött egymással az Egyik Sem párt (None of the Above party – NOTA) Mr. Znoneofthe-vel. Korábban külön-külön indultak és így durván megosztották az “egyik sem” voksot.

Figyelemmel kísérjük majd a fejleményeket. Ebből még akár fülkeforradalom is lehet.

Kategóriák: Szervezetek

A népvándorlás hozta Európának

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 24 - 16:59

A Kékfrankos hazánk legelterjedtebb kékszőlő-fajtája. Szinte az egész ország területén találkozhatunk vele. A Winelovers „Kékfrankos Április” nagykóstolóján a 12 hazai borvidék, közel ötven borászatának több mint száz Kékfrankosa és Bikavére mellett, határon túli magyar borászatok és osztrák pincék Kékfrankosai tették igazán izgalmassá a választékot.

Dr. Dula Bence nevét nemcsak a hazai borász társadalom és a borkedvelő közönség ismeri. Széles nemzetközi kitekintésű, külföldön is elismert szakember. Szerinte a Kékfrankos „nehéz műfaj”, mert valójában az egész Kárpát-medencéhez tartozik. Eredete ismeretlen, valahol az Eufrátesz és a Kaukázus közti tájak szülték és Európába nem a hagyományos úton, a Római Birodalom közvetítésével került. A népvándorlás hozta el Európának! Itt terjedt el, ma már a Kárpát-medence a hazája. Gyönyörűek az ültetvények Arad-hegyalján, nagyon szépek vannak Szerémségben, még Pozsony fölött, Modrában is. Az itt élő nemzeteknél több száz évre tekint vissza ennek a fajtának a termesztése. Ebből pedig következik egy ízvilág, amire kicsit mindenki rácsodálkozik. Davisben például az egyetemen, az ottani barátai mindig elmondják, hogy nagyon szeretik a Bikavért, nagyon jó az Pinot Noir, de hozzon már Kékfrankost! A világban máshol nem találkoznak ilyen ízzel. Nagyszerű, bársonyos, de mégis van egy markánssága. Nem a tanninjaival akar villogni, nem a súlyosságával, hanem azzal, hogy jó inni! Ha össze tudnánk fogni, ez lehetne a Kárpát-medence szimbólum bora. Már ma is képesek lennénk 70-80 millió palackot készíteni belőle, és ha sikerülne egységes minőségben megegyezni, jelentős tényező lehetne a világpiacon. Az emberek megszeretnék. Erre a bemutatóra meglepetésként egy 15 éves(!), 2002-es Kékfrankost hozott. Olyan vonások jelennek meg benne, amelyikre nem sok fajta képes: ilyen hosszú távon fajtajelleget, érettséget és frissességet is megtartani nagyon figyelemre méltó sajátosság.

Dula Bence állításának igazolását mindjárt a bemutató szomszéd asztalánál is megtalálhattuk, hiszen a Kasnyik Pincészet a Felvidékről, Kürt községből érkezett. A családi birtok 2004-től működik, filozófiájuk a hagyományokon alapszik. Biológiai növényvédelem mellett, a valaha régen használt eljárásokat alkalmazzák. Spontán, fahordós erjesztés, fahordós, söprűn való érlelés jellemző a munkájukra, úgy dolgoznak, ahogyan azt az elődök tették. Erre a rendezvényre 39 éves telepítésből származó, 2015-ös Kékfrankost hoztak. Megfelelő korú tehát a szőlő, hogy minőségi termést adjon. Október közepén, 22 mustfokkal szüretelték, nyílt kádban tizenkét napig erjedt, a hordóban hosszan, kilenc hónapig, kén nélkül, söprűn érlelték, utána palackozták. Azt tartják, az a bor ad pozitív élményeket, amiben az iváskor harmóniát tapasztalunk. Annak ellenére, hogy ez a bor még fiatal, már nevezhetjük harmonikusnak. A gyümölcsös ízek mellett még fűszeres ízt és illatot kínál. A csúcson egy-két év múlva lesz, de már most is igen élvezhető.

Erre a bemutatóra nem csak a Felvidékről hoztak Kékfrankost, érkezett Ausztriából, több területről is. Bár az üzletben, a KisBécsben, harmincnál több pincészet, közel 200 osztrák bora található, ide most csak Kékfrankosokkal érkeztek. Három területről, Carnontun vidékéről, a Prieler Pincészettől és az Esterházy Pincészettől kínáltak kóstolót, friss, gyümölcsös boroktól egészen a 2009-es dűlőszelektált tételekig. Az Esterházynak a 2013-as Leithaberg DAC bora, mint neve is mutatja, a Lajta-hegység dűlőiről származik, ami megadja azt a kis finom alaphangját, hogy meszes talajról érkezik, nagyon szépen, jól benapozott területről. Egy kis vasas felhang is található benne. Nem annyi, mint az Eisenbergben, de egy kicsi itt is megvan. Ez a 13-as tétel most már a negyedik évébe lépett a palackozás után. Jól látszik, amint halad előre a korban, egyre kerekedik. Hordóban 16 hónapot volt, és ahogy érik össze benne a hordó adta íz, a gyümölcs és a fűszerek, egyre inkább megfelel a nemzetközi kívánalmaknak. A gyümölcs a fő tényező, finom hozzáhangolt taninnal kiegészítve. Ennek az igénynek ez a bor kiválóan megfelel.

A Winelovers által szervezett bemutatókon mindig szép számmal találunk olyan hazai pincészeteket, amiket joggal mondhatunk „nagy nevek”-nek, de a figyelmes szemlélő fellelhet olyat is, amelyik a pályája elején áll. Ilyen volt például a Gobri Pincészet Gyöngyöstarjánból. A hét hektáron dolgozó, kis, családi pincészetről Ludányi Gábor mondta el, hogy borkészítéssel 2008-bankezdtek el foglalkozni, palackos boraik 2011-től vannak. Őt a keresztapja kicsi korától kezdve „Gobri vitéz”-nek becézte, ezt az emléket őrzi a pince neve is. Termelnek Zöldveltelinit, Olaszrizlinget, Sárga Muskotályt, de az igazi szerelem a Kékfrankos, ami mellett észérvek nem szólnak, megragadott és magával sodort – ismerte el a tulajdonos. A fogyasztók visszajelzései igazolják, hogy ez a szerelem gyümölcsöző. Hűvösebb, franciás stílusú, gyümölcsös, szinte könnyű meggylé-szerű arcot kap náluk a Kékfrankos. Ugyancsak egyéni véleménye az is, hogy a legszimpatikusabb rosé Kékfrankosból készül. A 2016. szeptember közepe körül szüretelt szőlő három és fél órát állt a présben, ebből a léből készül náluk a rosé. Egy éjszakáig tartó ülepítés után 12 fokra hűtött acéltartályban erjedt, derítés, szűrés után, decemberben már palackozták is. Az évjáratnak köszönhetően nagyon üde, friss „ropogós” rosé, illata szamócás, picit meggyes, ízében is ezek a jegyek köszönnek vissza. Nyári melegben kifejezetten jó, szomjoltó nedű!

A hétköznapi borfogyasztó számára a Kékfrankos, az soproni. A Jandl Pincészetnél erre szándékosan rá is erősítenek. A borvidék gazdáival közösen el szeretnék érni, hogy aki Sopronra gondol, a Kékfrankosra gondoljon! Hihetetlenül értékes fajta. Ezerarcú. Az egészen könnyed rosétól a nagyon nagytestű vörösborig minden készíthető belőle. Számukra a Kékfrankos megismertetése nem csupán feladat, sokkal inkább misszió, ahogy ezt az egyik palackjuk címkéjén is látjuk. Ilyen néven már 17. éve palackoznak Kékfrankost, de van mellette rosé és egy, a hétköznapokat szolgáló „kékcímkés”, reduktív eljárással készült bor is. A Missio a fertőrákosi Újhegy dűlőből származik és egy évig hordóban érlelik. A soproni Kékfrankos valószínűleg attól több, mint az összes többi, hogy – bár északi vidék – a terroir jellegzetességei építik a bort. A pincészet filozófiája szerint mindössze kétféle bor létezik: jó és rossz! A Missió jó bor, koncentrált, komolyabb beltartalmi értékkel bír. Lágyabb, nem savanyú, nem karcol, kiérzik belőle a hordós érlelés, ám az mégsem „telepszik rá” a borra.

(kekfr-6) A Kékfrankos kóstolón egy asztalon nem borok sorakoztak, hanem üvegtégelyek és bennük különféle szarvasgomba kombináció. A bor és a szarvasgomba között a rokonság annyi, hogy amiként egy jó bor emeli az étkezés színvonalát, ugyanezt teszi a szarvasgomba is. Házasítható bármilyen fogáshoz, amivel a vendégeinket szeretnénk megörvendeztetni. Bár egyre többet hallunk a szarvasgombáról, a közönség viszonylag keveset tud róla. A többi gombafélével ellentétben ennek a teste nem jön fel a föld felszínére, alatta marad. Ezért nehéz megtalálni. Franciaországban régen disznókkal túratták ki, manapság inkább kutyák keresik. Különleges aromát, új ízt kölcsönöz az ételeknek. Jól társítható előételekhez, rizottókhoz, sültekhez, sajtokhoz, de ugyanígy vörösborokhoz, elsősorban Kékfrankoshoz, még tokajihoz is.

A Kékfrankos Kóstolón persze nem csak a közönség kóstolt. Megtette ezt már a rendezvény előtt a szakemberekből álló zsűri. Az első helyezést elnyert Gere Tamás & Zsolt Pincészetben – mint azt a díjkiosztás után megtudtuk – egy új sorozatot hoztak létre. A Gere Zsolt borcsaládban olyan neveket használnak, ami elsősorban a fiataloknak szól. Két ilyen vörösboruk is van. Az egyik a „Ficsúr”, a 2014-es évjáratból egy könnyedebb Cabernet Franc és Merlot házasítás, a másik pedig a „Gentleman”, az igazán elegáns Kékfrankos, a részletgazdag, nagy vörösbor. Valójában szinte még kísérleti évjárat, az első termése a Kopár-dűlőbe, annak is az alsóbb részébe, 2013-ban telepített ültetvénynek, oda, ahol egy kicsit már jobb a talaj vízmegkötő képessége. A tenyészidő is hosszabb lehet, itt indul ugyanis a legkorábban a tavasz és ez a Kékfrankosnak – ami korai fajta – kedvez. Szépen be is érik, ezért a szőlő vonzó, gyümölcsös jegyek megtartására képes. Jól mutatja mindezt a most elnyert első díj is.

Révay András

Kategóriák: Szervezetek

Kétfarkú szabadság

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 24 - 14:52

Jól sikerült a kétfarkú kutyák szombat délutáni békemenete. Több ezer magyar polgár vonult békésen és derűsen Budapest utcáin, felszabadult, vidám hangulatban. Feléledt az egy ideje halottnak látszó, híresnek mondott pesti (magyar) humor, számtalan szellemes tábla, felirat volt látható és olvasható a menetben.

Voltak persze, akik fanyalogtak. Hogy rendben van, jól éreztük magunkat, de ettől nem változik semmi, Orbán és társai maradnak a hatalomban, sőt, 2018 után is ott maradnak, mi pedig továbbra is ebben a diktatúrába hajló mocskos rendszerben fogunk élni. Mielőtt elmondanám, hogy mit gondolok erről, és hogy szerintem miért nincs igazuk a fanyalgóknak, röviden elmesélek egy történetet.

1970-ben előfeltévelis katonának hívtak be Kalocsára. Nem katonának jelentkeztem, hanem a közgazdasági egyetemre, de akkoriban az volt a rend, hogy az egyetemre felvett fiúknak 11 hónapig sorkatonaként kellett szolgálniuk a Magyar Néphadseregben.

Nem sokkal a bevonulásunk után néhányan kitaláltuk, hogy előreállítjuk az óráinkat. Nem kerek számmal, mondjuk egy, vagy két órával, hanem 4 órával és 37 perccel. Ezzel is azt kívántuk jelezni a külvilág számára, hogy az az idő, amit Kalocsán katonaként töltünk, nem a mi időnk. Nem azonosulunk azzal a világgal, amelybe besoroztak bennünket, mert az nem a mi világunk, ily módon az ő idejük sem a mi időnk.

Mi lepődtünk meg a legjobban, hogy milyen gyorsan alkalmazkodtunk a saját magunk által gyártott, különbejáratú időszámításunkhoz. Néhány nap elteltével már semmiféle gondot nem okozott, hogy a mi óránk mást mutat, mint a többieké, így is mindig tudtuk, hogy mikor van sorakozó, mikor hol kell megjelennünk. Mégis, megvolt az illúziónk, hogy egy másik, a kintinél emberszabásúbb világban élünk. Olyanban, amelyik csak a miénk, és amelyhez a hatalmasságoknak semmi közük.

Ezt éreztem szombaton délután a vidám és felszabadult tömeget látva a kétfarkúak békemenetén. Hogy bár a miniszterelnököt már egy ideje – és valószínűleg még egy ideig – Orbán Viktornak hívják, szombaton délután 2- és 4 óra között ennek nem volt jelentősége. A sok ezer menetelő magyar polgár nemet mondott Orbánék áporodott, árvalányhajas hátrafele nyilazós világára.

Számomra ez volt az üzenete ennek a két órának szombaton délután. Hogy nincs hatalma fölöttünk, mert kiléptünk az ő világából, az ő idejéből, és ha csak kis időre is, olyanok lettünk, amilyenek lenni szeretnénk: vidámak, boldogok és szabadok.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

A csecsenek már a spájzban vannak

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 23 - 20:03

Komáromy Gergő, akit korábban a Ligetvédők aktivistájaként ismerhettek meg a nem kormánypárti sajtóból tájékozódó olvasók, nemrégiben festékes lufival dobálta meg a Szabadság téri szovjet emlékművet. Nem volt jó ötlet, és nem csak azért, mert sokak szemében ellenszenvet keltett az akció. A Szabadság téri szobor olyan katonáknak állít emléket, akik nem a saját elhatározásukból jöttek Magyarországra meghalni, és akiknek semmi közük nem volt az akkori szovjet vezetéshez, sem pedig Putyin elnök mostani antidemokratikus politikájához.

Komáromy, akit gyorsított eljárásban 30 ezer forintos pénzbírságra ítéltek, utóbb bocsánatot kért az emlékmű megdobálásáért, azt mondta, hogy nem kellett volna ezt tennie.

Jó okunk van feltételezni, hogy ebben a bocsánatkérésben és belátásban nagy szerepe volt a Komáromy elmondása szerint nagydarab, határozott fellépésű csecsen illetőnek, bizonyos Magomed Daszajevnek. Komáromy ugyanis egy videó üzenetet tett fel az internetre, amelyből kiderül, hogy a tíz éve Budapesten élő Magomed azzal fenyegette meg, hogy ismer egy csomó embert, „akik másmilyenek, mint ő, és most teljesen fel vannak dúlva, és veszélyben vagyok én is meg a családom is”.

Ez a módszer nagyon emlékeztet azokra az eszközökre, amelyeket újabban Oroszországban használ az ottani üzleti és politikai alvilág. Elsősorban gazdasági konkurensek és a politikai ellenlábasok elhallgattatására vetik be az ilyesfajta figyelmeztetéseket, mely fenyegetések az esetek többségében nem merülnek ki a verbális megfélemlítésben, előfordult, hogy erőszakba, vagy éppen halállal végződő cselekedetbe torkolltak.

Nálunk eddig nemigen fordult elő, hogy egy magyar állampolgárt és a családját egy idegen ország polgára Magyarország területén megfenyegesse. Normális országban – mondjuk így: demokráciában – a történet ott kezdődik, ahol nálunk véget ért.

A rendőrség felkutatja a magyar állampolgárt fenyegető csecsen illetőt, őrizetbe veszik és kihallgatják. Ezt követően előzetes letartóztatásba helyezik, majd a nyomozás során feltárják az ügy minden részletét, különös tekintettel a nemzetbiztonsági kockázatokra. Megállapítják, hogy volt-e alapja a fenyegetésnek, vagyis, hogy tényleg abban a helyzetben volt-e Magomed, hogy beváltsa a fenyegetést, vagy csupán blöffölt. Utóbbi esetben is súlyos, amit elkövetett, ha azonban bebizonyosodik, hogy Magomed valóban rendelkezik olyan eszközökkel és – mint mondta -, politikai kapcsolatokkal, akkor még ennél is komolyabb a tényállás.

Végül, miután mindent tisztáztak, vádat emelnek a magyar állampolgárt és családját fenyegető külföldi ellen, bíróság elé állítják, és amennyiben a bíróság bűnösnek találja, elítélik.

Ennyire egyszerű lenne ez a történet, ha Orbán Viktor Magyarországa, az Európai Unió tagjaként nem ápolna a szükségesnél is szorosabb, valamint veszélyesen átláthatatlan viszonyt az egykori Szovjetunió KGB tisztje által vezetett Oroszországgal. Az említett normális esetben az is elképzelhetetlen lenne, hogy Magyarország, amely nem szovjet tagköztársaság, hanem, hangsúlyozzuk még egyszer, az Európai Unió tagja, megengedné, hogy a területén idegen országbeli, jelen esetben orosz ügynökök tevékenykedjenek, és az ő megbízásukból üzletembernek álcázott nagytestű férfiak magyar állampolgárokat fenyegessenek.

Pintér Sándor rendőrségének el kellett volna fognia Magomed Daszajevet, átadni az ügyét Polt Péter ügyészségének, hogy a vádemelés után Handó Tünde (Szájer József felesége) bírósága annak rendje, s módja szerint ítéletet hozzon vele kapcsolatban.

Föld S. Péter

Kategóriák: Szervezetek

Egy ország ahol alig vannak keresztények, de mégis indul egy bátor lelkész a választáson

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 23 - 14:00

Sajnálom, hogy a magyar ellenzék nem tudott egységesen felsorakozni Románné Bolba Márta jelöltsége mögé a vasárnapi budapesti időközi választáson. Az evangélikus lelkész keresztény – azaz Jézus tanításait követi – és egy olyan országban tör be a köztudatba a szociális igazságosság elveivel, ahol keresztény ma már alig található és a hol a Kereszténydemokrata Néppárt és annak nagytestvére a kereszténység utolsó maradványait igyekszik eltaposni. A kereszténység elleni kormányzati kulturkampf egyik fő harctere pont Józsefváros, illetve azon belül Magdona negyed, ahol a lelkész egy új gyűlekezetet alapított és ahol évek óta – híveivel és aktivistáival együtt – többek között a kilakoltatások ellen, illetve a hajléktalanok és szegények oldalán harcol.

“Van köztük tanár, nyugdíjazott gyámügyes, luxusszállodai szobaasszony. Egy civil társaság tagjai ők, akik szabadidejükben a kilakoltatás árnyékában élő nyolcadik kerületi lakosoknak segítenek. Ha kell, leveleznek a végrehajtóval, bemennek az önkormányzathoz, sokszor buldózerként viszik végig az ügyeket. Szükség is van rájuk: olyanokat képviselnek, akikkel talán szóba sem állnának a hivatalok”–írják a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján Románné Bolba Mártáról és csapatáról.

Pont egy buldózerre van nagy szükség a magyar közéletben. Egy olyan buldózerre, amely nem csak eltakarítja a romokat, lebontja az égbekiálító álszentséget és igazságtalanságot, hanem azt követően van némi elképzelése a jövőről, van programja, ami túlmutat azon, hogy vesszen a mocskos Viktátor. Mint ahogy erre felé mondjuk, a lelkésznek van chutzpah-ja. Március 15-én “forradalmi labdázást” hírdetett nyomorúságos körülmények között élő Magdolna negyedbeli gyerekek számára ott, ott ahol ezt Kocsis Máté polgármestersége betiltotta.

Világnézetének alapja az, amit a Fidesz-KDNP és még sokan Magyarországon csípőből elutasítanak. Ezt így ecsetelte Románné Bolba Márta:

“Jézus tanítását szeretném én is követni. Példázatokban próbált beszélni az elmondhatatlanról. Arról, amire mi is mindannyian vágyunk. Képeket használt. Az egyik legszebb kép, amivel Istent próbálta bemutatni, a közös asztal képe. A közös asztal egy nagy megterített asztal, ahol mindenkinek van helye. Mindenkinek.”

A Mindenkinek azt jelenti, hogy hajléktalanoknak is. A nyomorban élő romáknak is, akik Magdolna negyed lakosságának 22 százalékát teszik ki. Annak a 16 százaléknak, akik elvégezték az általános iskolát Magdolna negyedben és annak a 84 százaléknak, akiknek ez nem sikerült. Mindenki azt jelenti, hogy a drogfüggőnek, az alkoholistának, a pzsichés betegségekben küzdőnek, a nyugdíjasnak, a diáknak és a gyerekét egyedül nevelő szülőnek is helye van Jézus asztalánál.

“Figyelünk az ajtóra, és nem vagyunk vakmerőek, de az egy felismert feladat, hogy nyitottnak kell maradni. Még akkor is, ha eltűnik a babakocsi meg a bicikli. Hiszen akkor is eltűnne, ha kínosan ügyelnénk és bezárkóznánk. De az egy hitbeli elköteleződés, e szerint működik a gyülekezet: hogy mi itt nem félünk”–áll a gyülekezet honlapján.

Nem hiszem, hogy részleteznem kell, hogy ez a hozzáállás és szemlélet a mai magyar közbeszédben miért hihetetlenül frissítő.

Magdolna negyed lelkésze ezt kimondja és ezek szerint él abban az országban, ahol alig merik tanítani és követni Jézus legfontosabb elvét. Ezért is van helye a magyar közéletben, függetlenül attól, hogy győz-e vagy sem most vasárnap.

Kategóriák: Szervezetek

Ilyen volt Kanada fővárosa a 19. században (levéltári fotók)

Kanadai Magyar Hírlap - 2017, április 22 - 14:25

Idén ünnepli Kanada 150 éves születésnapját és ilyenkor emlékezünk arra is, hogy tíz évvel korábban – 1857-ben – lett az istenháta mögötti Ottawa a fiatal ország fővárosa. Hogy miért is esett pont Ottawára a választás? Viktória királynő dönthetett a főváros új helyszínéről és két fontos faktort is figyelembe vett, amikor sokan azt gondolták, hogy az addigi főváros – Kingston – helyett Montreál vagy Toronto lehet esélyes. A legfontosabb faktor, hogy Ottawa viszonylag messze volt az Egyesült Államok határától, így könnyebben védhető egy esetleg amerikai támadástól. A második érv amely Ottawa mellett szólt: a város az angol és francia nyelvterületek határán fekszik. Ekkor még Kanada lényegében két kolóniából állt: Ontarioból és Québecből.

De van még két legenda arról, hogy miért Ottawát – egy szimpla fakitermelő várost – választotta a királynő. Az egyik legenda szerint látott a térségről egy festményt és nagyon megtetszett neki a tájkép. A második legenda szerint pedig az asztalra helyezett egy térképet és egy tűt szúrt be egy Montreal és Toronto közötti pontra.

A kanadai közszolgálati médiától vettük az ötletet, hogy bemutatunk néhány levéltári képet a tizenkilencedik századi Ottawáról. A fotók mind a kanadai országos levéltárból (Library and Archives Canada) származnak.

Egy ottawai rendőr 1896-ban C. Poulin tea boltja előtt, ahol a Red Rose teát hírdetik a 324 Rochester Street alatt. Érdemes megjegyezni, hogy egy egyszerű faépületről van szó. Ekkoriban 40 ezres volt Kanada lakossága.

Kanada parlamentje Ottawában 1884-ben. A Béke torony (Peace Tower) ma már nem így néz ki. Ez volt az eredeti verzió, ami 1916-ban leégett.

(Egy ottawai leányiskola tanterme 1899-ből. Szépírásukat gyakorolják…)

Elgin Street, vagyis Ottawa belvárosa 1903-ban. A háttérben látható Ottawa egykori városháza volt. Az épület leégett és ma ennek helyén a National Arts Centre kultúrközpont áll.

Ottawai villamos 1893-ban a Slater Street-en. A képen az Ottawai Car Company plant munkásai láthatóak. Ez volt a város első villamosa és ’Lallah Rookh’-nak hívták a munkások. A helyi villamosművekben összesen 1,700 ilyen kocsit gyártottak mielőtt 1947-ben bezártak. 1959-ig jártak villamosok Ottawa utcáin.

Egy misztikus kép Chaudière Falls-ról, az Ottawai folyón. A kép 1880-ban készült. Eredeti neve az Algonquin őslakosság nyelvén “Akikodjiwan” és ez egy szent helynek számított népük számára.

Egy tipikus ottawai konyha 1901-ben. Ez a felvétel egy helyi ottawai – Alice Steele – konyhájában készült. Viszonylag modernnek számított egy ilyen konyha, hiszen a kép alapján azt látjuk, hogy egy modern mosogatóval és vízvezetékkel rendelkezett.

Henry Franklin Bronson ottawai fakitermelő “báró” otthona 1882-ben a Bronson Avenue-n, a Queen Street környékén.

Miss Ritchie — Egy ottawa hölgy 1876-ból. A képet William James Topley készítette.

Kategóriák: Szervezetek

Oldalak

Feliratkozás Klubhálózat hírolvasó - Szervezetek csatornájára